Dorpskerk

Stille week

Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar tijdens de Stille Week weer bijzondere vieringen gehouden. Deze vieringen worden ook wel “vespers” genoemd. In de vroege kerk was dat een avondgebed.
Stille week
Info sow Holten

Infomoment SoW Holten

Download hieronder de pdf van de PowerPoint presentatie van de Informatiebijeenkomst m.b.t. fusieontwikkeling van de Kandelaar en de Dorpskerk.

Veertigdagenproject Kindernevendienst

In het veertigdagenproject van de kindernevendienst gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag: Wie is Jezus?
Veertigdagenproject Kindernevendienst
 

Ontwikkeling beleid voor de nieuwe gemeente

Het afgelopen half jaar is de fusie-ontwikkelgroep vooral achter de schermen bezig geweest met het voorbereiden van de samenvoeging van de Dorpskerk en De Kandelaar.
fusieontwikkelgroep
Gespreksgroep

Gespreksgroepen

Gespreksgroep circa 25-35 jaar
Op Goede Vrijdag 7 april gaan we samen naar de dienst, die om 19.30 uur begint in de Dorpskerk.

 

Gespreksgroep: Het verhaal achter het Bijbelverhaal
Woensdag 22 maart start om 20.00 uur in de consistorie van de Dorpskerk de volgende avond van deze gespreksgroep.

Enquête Pastoraat – de uitkomsten

De afgelopen tijd is u allemaal gevraagd om twee enquêtes in te vullen: één voor de diaconie en één voor het pastoraat. We willen iedereen hartelijk danken die dit heeft gedaan!
Enquête Pastoraat – de uitkomsten
Paaswandeling

Paaswandeling

Op de morgen van 1e Paasdag wordt er een “Paaswandeling” georganiseerd. Het is een wandeling met een meditatief karakter.

Veertigdagentijdkalender 2023

Vraag de kalender nu gratis aan!

Op 22 februari start de Veertigdagentijd, voor veel mensen een tijd van bezinning. De Petrus-veertigdagentijdkalender helpt je om deze periode bewust te beleven. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Bestel de kalender nu gratis!
40dagentijdkalender2023

1e Paasdag Paasontbijt

In deze 40 dagen tijd bereiden we ons voor op het feest van opstanding en nieuw leven. We hopen op Paasmorgen weer te starten met een feestelijk ontbijt voor jong en oud.
1e Paasdag Paasontbijt
Afscheid dominee Roozenboom

Afscheid Siebe Roozenboom

Ds. Roozenboom gaat met emeritaat, zo noemen we het pensioen van een predikant. Sinds 1993 is hij verbonden aan onze gemeente.

Pasen vieren in Dijkerhoek

Graag nodigen wij jullie uit voor de Paasviering met Paasontbijt op zondag 09 april 2023 om 09.30 uur in het Kulturhus van Dijkerhoek.
Pasen met ons vieren in Dijkerhoek
 

Boeken-, rommel-, kledingmarkt

Elke woensdagmorgen is het een drukte van belang bij het pand “De Blijdschap” op de hoek van de Kerkhofs-weg-Industriestraat.

Vakantieweken

Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties.

Vrijwilligers

Ook in 2023 zijn er weer, van mei tot en met september, de diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan.