Aanmelden Nieuwsbrief
Ga naar aanmelden
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

NieuwsFlits

activiteitenfolder
Activiteitenfolder

Activiteitenfolder

U kunt de activiteitenfolder van De Kandelaar en De Dorpskerk downloaden.

Kerkdienstgemist

De beamerteams en kosters van beide kerken hebben de afgelopen periode veel werk verzet.
kerkdienstgemist
Kerkdienstgemist

Meer Nieuws

Startzondag: een nieuw begin!

We zijn ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van de startzondag op 19 september.

Boeken-, rommel- en kledingmarkt

Voor een ieder is de coronaperiode een rare periode. Wat kan wel en wat kan niet.

Regionale kerkendag

Die gaat door op zondag 10 oktober in de Lebuinus. Noteert u hem vast.
 

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Agenda

agenda
19 september: Startzondag
2 oktober : Boeken-, Rommel- en Kledingmarkt
10 oktober: Regionale kerkendag