De kerkdiensten mogen weer fysiek bezocht worden.

Actueel

Activiteiten JPF

We houden u en jullie graag op de hoogte van de activiteiten van het JPF. Hierbij een korte update van de afgelopen periode.

 

Een week voor de kerst hebben we goodie-bags bij de kinderen gebracht welke we gedurende deze lockdown hebben gemist bij KidzArt en Rock-solid club. In deze tas vonden de kinderen van allerlei dingen om de kerst gezellig door te komen, want wie vindt het nou niet leuk om een kaarsje aan te steken, een spelletje te doen of met wat lekkers een film te kijken?!

 

We hopen dat we zo snel mogelijk de activiteiten weer kunnen oppakken, eerst maar even de persconferentie van 14 januari afwachten.Wij staan in ieder geval weer in de startblokken om de activiteiten weer op te pakken zodra het mag en verant-woord is. Zodra we weer overgaan van online naar fysieke diensten zullen ook de oppas en kindernevendienst weer starten. Middels de nieuwsbrief, mail en diverse app-groepen houden we jullie op de hoogte van de aankomende activiteiten.

Vrijwilligers diaconaal vakantiewerk

Ook in 2022 zijn er, van Mei tot en met September, weer diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan.

 

De weken worden georganiseerd door Het Vakantie Bureau in samenwerking met en mede dankzij de financiële steun van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland. De vakanties vinden plaats in o.a. Nieuw Hydepark in Doorn, Dennenheul in Ermelo, IJsselvliedt in Wezep en op het vakantieschip de Prins Willem-Alexander.

 

Voor alle weken zijn vrijwilligers nodig zoals: leidinggevenden, pastores, recreatieleiders/sters. verpleegkundigen, huishoudelijk medewerker en algemeen verzorgers/sters met of zonder ervaring.

 

Je helpt de gasten bij de dagelijkse levensverrichtingen. Er is voor iedereen wel een passende functie mogelijk. Er wordt de nodige inzet en betrokkenheid van je gevraagd. Je krijgt er echter ook veel voor terug. Je zal zien dat een vakantieweek een verrijkende ervaring is voor zowel gast als vrijwilliger. Informatie ligt op de leesplank in de Kandelaar en in de Dorpskerk en is te vinden op.

 

Kijk ook eens op https://hetvakantiebureau.nl/vrijwilliger

 

Wanneer je denkt dat je kan meehelpen aan het succes van een vakantieweek, neem dan contact op met de ambassadeur voor het Vakantiebureau in Holten:
Gerry Meijerink- Stam, tel : 0548-36 17 90 email : gjhmeijerink45@gmail.com

 

Informatie vind je ook op https://hetvakantiebureau.nl

Eenheidszondag

Op 23 januari vieren we Eenheidszondag, als afsluiting van de internationale week van gebed (van 16 t/m 23 januari). Dit doen we dit jaar in de Dorpskerk, in een gezamenlijke dienst van de Rooms-katholieke kerk, Ontmoetingskerk, Kandelaar en Dorpskerk.

 

Net als eerdere jaren heeft de Wereldraad van Kerken een groep christenen gevraagd om een invulling te kiezen voor deze dienst. Dat is dit jaar door kerken uit het Midden-Oosten gedaan.

 

Het thema is: ‘Licht in het duister’. We hopen op een verbindende dienst!

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken 2022
Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties. Dit jaar op 3 locaties en 4 x een vaarvakantie op de "Prins Willem Alexander". De eerste vakantie week start op 19 februari met een creatieve week.

 

Iedereen is welkom, ook gasten die niet aangesloten zíjn bij een kerkgenootschap. Het doel van de organisatie is zoveel mogelijk ouderen voor wie het lastig is om zelfstandig op vakantie te gaan, omdat zij zorg of begeleidíng nodig hebben, de kans te bieden om zorgeloos vakantie te vieren.

 

Jaarlijks ontvangen zij zo'n 2300 vakantiegasten. Dit is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die onze vakantiegasten alle aandacht en zorg geven. De vakanties worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen o.a.

 

  • Vakanties voor senioren met lichte zorg.
  • Vakanties voor senioren met zorg.
  • Vakanties voor mantelzorgers met hun dementerende partner.
  • Vakanties voor mensen met een visuele beperking.
  • Vakantíes voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • Vakanties voor mensen tot 65 jaar met zorg.

 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau te Holten. De brochures voor 2022 zijn er weer! Ze liggen in de plaatselijke kerken in Holten. Voor informatie: https://hetvakantiebureau.nl

 

Contactpersonen voor Holten zijn: Dini Aalpol tel. 06 53 34 75 90 e-mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com
Gerry Meijerink tel. 0548 36 17 90 e-mail: gjhmeijerink45@gmail.com

Gezamenlijke diensten in 2022

Toen de kerken, na alle coronamaatregelen, weer open mochten afgelopen zomer, en er daarmee in september een einde kwam aan de wekelijkse gezamenlijke diensten, kwamen er veel vragen of we toch niet door konden gaan met deze diensten samen. Het was blijkbaar goed bevallen!

 

Daarom willen we ook in 2022 weer gezamenlijke diensten organiseren, in ieder geval 1 per maand. Dit zijn er in totaal 10, omdat diensten in juli en augustus sowieso al gezamenlijk zijn. Voor deze diensten zoeken we naar een ‘bijzondere’ invulling. Dit kan op allerlei vlakken: met een thema, muziek, etc. Sommige gezamenlijke diensten, zoals eenheidszondag, hebben al een invulling, maar voor veel diensten staat de invulling nog open.

 

Daarom een oproep: hebt u/jij een idee voor een invulling van zo’n gezamenlijke dienst? Of lijkt het je leuk om aan 1 of meerdere van deze gezamenlijke diensten mee te werken/te helpen organiseren? Dan ben je van harte welkom!

 

Laat het weten aan Dorret de Leeuw van Weenen-Poel (dorretdlvw@gmail.com / 06 54 90 73 90) of ds. Mark van Sandijk (m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl / 0548 54 66 31).

Fusie Ontwikkel Groep

Wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten!
In de laatste bijeenkomst van de ‘Fusie Ontwikkel Groep’, afgekort de FOG, zijn we bezig gegaan met de vraag wat we kunnen doen nu er geen kerkdiensten mogelijk zijn met koffiedrinken en we geen bijeenkomsten kunnen beleggen om u als gemeente te ontmoeten. We hebben afgesproken dat we alvast met de kerkenraden en commissies contact zoeken om te horen hoe de samenwerking tot nu toe gaat, wat er allemaal goed gaat en wat er nog gebeuren moet om tot één ge-meente te komen. We hebben de taken verdeeld om zo van alle werkvelden, zoals bijvoorbeeld diaconie, pastoraat, de vieringen en de kerkrentmeesters, de stand van zaken te horen.

 

Ook met u als gemeente willen we heel graag in gesprek blijven over waar we als Kandelaar en Dorpskerk naar op weg zijn: de nieuw te vormen Protestantse Gemeente Holten. Uw verlangen is een belangrijk uitgangspunt voor die gesprekken. Helaas kan ontmoeten dus nu nog niet in levenden lijve. Toch zijn we er erg benieuwd naar wat u belangrijk vindt. Daarom stellen we u deze vraag:

 

Wat is uw verlangen voor de nieuwe gemeente? Waar hoopt u op?

 

Kunt u, zonder daar al te diep over na te denken, maar gewoon spontaan, vanuit uw hart, voor ons opschrijven wat uw persoonlijke verlangen is? Graag in een kort stukje van maximaal 100 woorden.

 

Wij bundelen uw reacties dan tot een gezamenlijk verlangen. Het resultaat leest u dan weer in het volgende ‘Holtens Kerknieuws’. Op basis van uw reacties gaan we dan de komende periode verder met elkaar in gesprek om te onderzoeken hoe we dat verlangen vorm kunnen geven. Zo kunnen we ook in deze coronatijd met opnieuw aangescherpte maatregelen, toch stapjes vooruit blijven maken op onze weg naar een nieuwe gemeente. En… zodra het weer mogelijk is, hopen we u te ontmoeten om daarover door te praten!

 

Graag voor 1 februari mailen naar:
info@anssteunenberg.nl of een briefje schrijven en in de brievenbus van De Kandelaar of Irene stoppen.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl