Dorpskerk

Actueel

Kerstwandeling

Het jeugdwerk van de gezamenlijke kerken organiseert dit jaar een kerstwandeling door Holten.

 

Door het lopen van een route (circa 3 km) komt u langs verschillende scenes van het kerstverhaal. Een prachtige ervaring samen met het gezin, opa, oma of andere belangstellenden. Loopt en beleeft u het met ons mee?

 

  • Startpunt: Dorpskerk, Kerkplein
  • Eindpunt: De Kandelaar, Stationsweg
Opgeven is noodzakelijk, en kan via het mailadres:jeugd@hervormdholten.nl Dit kan tot uiterlijk 10 december.

 

Wanneer u zich heeft opgegeven ontvangt u (na 10 december) meer informatie over de exacte starttijd. Dit zal zijn tussen 17.00 uur en ong. 18.00 uur.

 

Wanneer Nederland op 18 december in de finale staat van het WK voetbal zijn wij genoodzaakt de kerstwandeling een jaar uit te stellen.

De diensten op weg naar Kerst

In deze tijd van advent volgen we de lezingen van de Bijbel Basics rond het thema : ‘Ik kan niet wachten’. Daar hoort ook een projectlied bij en die gaan we leren gedurende komende vieringen.

 

Verder is de dienst van 11 december een gezamenlijke viering. Hier zouden gemeenteleden aan meewerken ter voorbereiding, maar die zijn niet gevonden. In de Dorpskerk zingt Campanella op zondag 18 december en in De Kandelaar op kerstmorgen. Dit laatste was al eerder de bedoeling, maar vanwege ‘corona’ is het er nog steeds niet van gekomen. Nu dan wel!

Kerstcollecte voor vluchtelingenkinderen

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

 

Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak.

 

In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

 

Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.

Kerstvieringen voor ouderen

De HVD’s van de Dorpskerk en de diaconie van De Kandelaar willen alle ouderen van harte uitnodigen voor de gezamenlijke kerstvieringen in Irene. We beginnen met de viering om 14.30 uur en eindigen rond 16.30 uur. Wim en Bennie Lubberdink verlenen hun muzikale medewerking. We gaan natuurlijk ook samen zingen en luisteren naar een vrij kerstverhaal. Op maandagmiddag verzorgt ds. Mark van Sandijk de meditatie en op dinsdagmiddag doet ds. Siebe Roozenboom dit.

 

U mag zelf kiezen naar welke viering u gaat. Vindt u het fijn om vooral buurtgenoten te treffen dan maakt u op maandag de meeste kans op mensen uit Holten-Oost en op dinsdag de meeste kans op mensen uit Holten-West

 

Weet u welkom in Irene:
  • Maandagmiddag 19 december, 14.30 uur - 16.30 uur
  • Dinsdagmiddag 20 december, 14.30 uur - 16.30 uur
Wilt u graag komen, maar hebt u geen vervoer?

 

Dan kunt u bellen met Henk Jan Aanstoot (06 20 60 11 12) of Gerda Schoolen (36 34 16)

Bezoekproject 18-30 jarigen

Even een kleine update over het project om alle 18-30 jarigen kort te ontmoeten. Inmiddels ben ik begonnen in het buitengebied. Op maandag 31 oktober bleek ik me tussen de kinderen te begeven, die voor Halloween langs de deuren gingen. Mark vroeg bij thuiskomst: ‘En… van wie schrokken ze meer?’ Verder fietste ik aan het eind van een woensdagmiddag op de Borkeld rond. Wat is het daar prachtig. Het was fijn om daar enkele jongvolwassenen thuis te treffen en te spreken. Op mijn fietstocht in de Beuseberg trof ik helaas eerst weinig mensen thuis, maar werd toch nog verrast door een paar mooie gesprekken op weg naar huis. Wordt vervolgd!

 

Ds. Meinske van Sandijk – van der Wal

Samen aan Tafel

Op 8 december gaan we weer samen eten in De Kandelaar. Dit is voor leden van de Dorpskerk en De Kandelaar: ‘Samen aan Tafel’ dus met lekker eten en leuke en goede gesprekken. We beginnen om 18.00 uur, met inloop vanaf 17.30 uur. De kosten zijn € 10,00 p.p., te betalen op de avond zelf. Geeft u zich s.v.p. uiterlijk 2 december op bij Joke of Marian?

 

Joke Bolink, 06 29 41 06 55, harryjokebolink@live.nl Marian Stam, 06 21 65 69 83, g.j.stam@concepts.nl

Kofferproject uitgebreid met TienerTas

Al een poosje gaan er twee koffers rond in de gemeente. De koffer zit vol met kinderbijbels, spelletjes, lectuur voor ouders etc. We hopen dat het helpt, wanneer zo’n koffer een poosje in huis is, om op een fijne manier met de geloofsopvoeding bezig te kunnen zijn. De koffer is bedoeld voor gezinnen in de basisschoolleeftijd.

 

Daarnaast hebben we sinds kort ook de TienerTas! Een tas met de jongerenbijbel, leuke spellen, een bijbels dagboek (en nog meer) voor jou.

 

De koffer is op zoek naar een logeeradressen. Welke gezinnen willen de koffer een poosje in huis hebben? De TienerTas is op zoek naar een tienerkamer. Wie heeft belangstelling? (Ouders, willen jullie je tiener polsen hiervoor?) We horen het graag!

 

Hartelijke groet, Leonie, Rianne en Meinske (meinskevanderwal@gmail.com)

Tienernevendienst

Vanaf november is er weer Tienernevendienst. De tieners beginnen in de kerk en na ongeveer 10 minuten gaan ze naar hun eigen ruimte en blijven daar de rest van de dienst. Door corona is deze groep niet veel bij elkaar geweest, we hopen het nu weer goed op te pakken. Ieder Tienernevendienst is weer anders, maar de overeenkomst is dat we steeds tijd voor gezelligheid maken.

 

Om een indruk te geven welke dingen we zoal hebben gedaan; een bloemetje brengen naar alleenstaande mensen op de Abraham Berghof, kaarsen van bijenwas gemaakt waarvan er één voor onszelf was en één voor iemand waarvan we denken dat die wel wat extra warmte en licht kan gebruiken, puzzelen met volgordes van Bijbelteksten, spellen enz.

 

De data voor de komende Tienernevendiensten; 13 november, 11 december, 22 januari, 12 februari, 26 maart, 9 april, 7 mei en 11 juni.

Nieuwe Spiritualiteit

Woensdag 18 Januari 2023:Lezing “Nieuwe Spiritualiteit” door emerituspredikant Harry Gijsen.

 

Religie leert ons dat er een God bestaat, het zorgt voor aangeleerd gedrag en rituelen. Het is gericht op God, wat inhoudt dat het niet mogelijk is om God persoonlijk te kennen. Het geloof binnen diverse religies kan een bedreiging zijn voor dat van anderen, zeker wanneer ze Gods naam gebruiken om hun vormen van geloof en daden te ondersteunen.

 

Spiritualiteit, aan de andere kant, moedigt ons aan afscheid te nemen van al onze beperkte denkbeelden en zowel nederig te zijn als open te staan voor de mogelijkheid dat God aanwezig is in je leven. Vandaar de nadruk op persoonlijke ervaringen in plaats van een aangeleerd of overgeërfd geloof. Nieuwe spiritualiteit, is die eigenlijk wel zo nieuw?

 

Locatie: Dorpskerk. Aanvang: 20.00 uur, gratis entree, vrije gift voor koffie/thee

Tienercatechese

In oktober en november zijn we 4 zondagavonden met een aantal tieners bij elkaar gekomen. Dat deden we bij ons thuis, aan de Pastoriestraat. Op deze avonden hebben we het over diverse onderwerpen gehad: zo hebben we een aantal Bijbelteksten onder de loep genomen, daarnaast hebben we gesproken over de verschillende onderdelen van een kerkdienst.

 

Op 20 november, toen ’s ochtends in de kerkdienst alle overledenen genoemd werden, hebben we het ‘s avonds over het missen van mensen gehad. Elke avond hadden we met elkaar zo weer mooie gesprekken, en het lukte dan ook niet altijd om op de beloofde tijd van kwart over acht af te sluiten.

 

In het voorjaar zijn we van plan nog enkele zondagavonden bij elkaar te komen. Dan beginnen we een kwartier later, van 19.45 tot ongeveer 20.30 uur. De data volgen nog.

 

Zou je graag aan willen schuiven, of meer willen weten, mail (m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl) of app (06 25 58 74 70) ons dan.

 

Ds. Meinske en Mark van Sandijk

Gemeentegesprekken

In november hebben er op vijf avonden en op verschillende locaties gemeentegesprekken/groothuisbezoeken plaatsgevonden. Op het moment van schrijven van dit stukje voor het kerkblad hebben we er drie gehad. De bijeenkomsten werden gemiddeld goed bezocht. De onderwerpen Vieren en Pastoraat leidden tot waardevolle gesprekken tussen gemeenteleden. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de uiteindelijke plannen per onderdeel. Pas in het volgend kerkblad kunnen we u informeren over de inhoud daarvan, omdat er nog twee avonden komen.

 

We merken dat de fusieplannen steeds meer vorm beginnen te krijgen. Over enkele maanden zal ook over andere terreinen uw mening worden gevraagd. De voorgenomen fusiedatum is 1 september 2023. We danken alle aanwezigen voor hun inbreng en roepen ieder op zich ook bij volgende gesprekken weer te melden.

 

Kerkenraden Kandelaar en Dorpskerk.

Gespreksgroep

Het verhaal achter het Bijbelverhaal
Woensdag 14 december begint om 20.00 uur in gebouw Irene de derde avond van deze gespreksgroep. Deze keer verdiepen we ons in de verschillen en overeenkomsten tussen de vier Evangeliën

 

Ds. Mark van Sandijk

Open Deur diensten 2022

De gezinsdienst wordt gehouden op 24 december om 19.30 uur in de Kandelaar. Voorganger is ds. Gert van Herk en Lianne Jongsma zal het Kerstverhaal vertellen. De Kerstnachtdienst zal worden gehouden om 22.00 uur eveneens in de Kandelaar. In deze dienst zal voorgaan ds. Mark van Sandijk. Medewerking zal worden verleend door HMV.

 

De Open Deur Commissie wenst u gezegende Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2023.

Solid Friends/KidzArt

Solid Friends
Sporten, waarom zou je dat nou eigenlijk doen? Aan hoeveel beweging kom je nou eigenlijk per week? Twee vragen waar we het over gehad hebben op onze laatste clubavond. Op die eerste vraag kwamen verschillende antwoorden: sporten voor de lol, om jezelf uit te dagen, sporten om gezellig met anderen te zijn, jezelf te verbeteren en sporten omdat het moet.

 

Dan die tweede vraag… Tja, we kwamen er wel achter dat onze hele maatschappij ingericht lijkt te zijn op chillen op een stoel (of natuurlijk goed opletten op een stoel tijdens de les). Een beetje discipline en elkaar heb je wel nodig om aan je beweging te komen.

 

En toen ontkwamen we er natuurlijk niet aan: bewegen. Touwtje springen, ballen hooghouden, rondje om de kerk en de trap op en af rennen. Oftewel: een geslaagde avond.

 

KidzArt
Op vrijdag 11 november was er opnieuw een KidzArt! Eerst was het tijd voor knorrende buikjes, want die buikjes moesten gevuld worden. Broodje hamburger stond er dit keer op het menu. Met lekker sla, komkommer, tomaat en vooral lekker veel saus!!!!

 

Dit keer gingen we niet knutselen maar hebben we spellen gedaan. Er werd weerwolven en bijbels cluedo gespeeld. Het doel van de weerwolven is om alle burgers uit te moorden, terwijl de burgers moeten opsporen wie de weerwolven zijn voordat er geen burger meer in leven is. De spelleider begint het spel met een verhaal, waarin hij vertelt over een rustig dorpje waar overdag nooit iets aan de hand is. Doel van cluedo, het oplossen van een in scene gezette ‘moord’ door middel van het raden van de ‘moordenaar’, het ‘moordwapen’ en de plaats van het delict, de ‘plek’. Het was weer een gezellige avond met haast te weinig tijd.

 

De volgende KidzArt data zijn: 9 december, 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei de afsluitende avond (wijzigingen voorbehouden). Voor deze data krijgen jullie weer een uitnodiging.

 

Ben je nieuw, geef je dan op via ons mailadres: kidzartholten@gmail.com

 

Tot de volgende KidzArt.