Dorpskerk

Actueel

Veiling, boeken-, rommel- en kledingmarkt:GEWELDIG

De 24e veiling , boeken- rommel- en kledingmarkt van afgelopen zaterdag was een topdag .Lekker snuffelen naar dat ene exemplaar waar je al lang naar op zoek was. Ook dit jaar weer in “de Blijdschap” , een toplocatie voor dergelijke evenementen. Alles mooi gesorteerd, droog, schoon en niet afhankelijk van het weer. En wat een gezellige sfeer. De netto opbrengst (gerekend vanaf de eerste dag na dit evenement van 2021 was € 28.750,-- Echt GEWELDIG. Het hoogste bedrag afgelopen jaren was € 21.000--. Wat een record! Een fantastisch bedrag dat bijdraagt aan het doel van dit jaar:” Duurzaamheid Ned. Herv. Kerk”. de werkgroep Liturgisch bloemschikken . Een fantastische bijdrage die elk jaar zeer veel waardering krijgt.

 

De veiling werd met 66 goederen wat kleiner gehouden. Heel bewust om het mooie aanbod snel van hand te doen. Met veel enthousiasme werd de goederen in een snel tempo afgeslagen door onze veilingmeester Jan Henk Berendsen. Ook de 4000 loten waren in een rap tempo allemaal verkocht.

 

De 1e prijs ging naar de dhr. G.Aaltink, 2. Prijs: G. Veneklaas Slots en hoewel de eerste mensen al om 7.00 uur aanwezig waren , werden de deuren zoals afgesproken pas keurig netjes om 8.00 uur geopend. Tientallen mensen stonden te popelen om naar binnen te gaan. Na opening stoven sommigen recht op hun doel af met een blik in de ogen van, daar wil ik als eerste zijn. Via eenrichtingsverkeer liep men eerst door de boekenmarkt, daarna de rommel- en kledingmarkt. Afsluiten met een lekker kop koffie en één van de 3500 verkochte oliebollen en dan zat je rondgang er weer op. En vaak werd er ook nog een lekker broodje hamburger meegepakt.

 

Wat opviel was de ruimtelijke opzet van het geheel, alles overdekt. Met brede looppaden konden de duizenden boeken worden bekeken, welke weer grif van de hand gingen. De rommelmarkt bestond uit keurig gesorteerde artikelen allemaal op kramen of stellingen. Opvallend was ook de bijna 20 meter lange glaswerkkraam. Wat een aanbod ! Tevens was er een aparte hoek ingericht voor mooie bijzondere artikelen.

 

En de niet te vergeten kledingmarkt. Elk jaar krijgt dit item steeds meer belangstellenden. Alles schoon, gewassen en gestreken hingen alle soorten kleding in de rekken. Dat dit evenement hoog aangeschreven stond kon je heel goed merken aan de honderden mensen die met tassen en kratten vol weer naar huiswaarts trokken. De schitterende bloemenparade (veiling, prijzen) werd verzorgd door de 3e prijs naar Fam. de Rooij.

 

Een zeer breed gedragen geluid was: het gebouw “de Blijdschap” mag toch nooit afgebroken worden. Wat een enorme ruimte die altijd voor diverse groeperingen een belangrijke functie kan krijgen. Overdekte optredens , denk aan cultuur, muziek, toneel, markten , evenementen noem maar op.
Hier geld maar 1 motto: Slopen kan, verbouwen is beter.

 

Veel bedrijven en verenigingen boden kosteloos hun diensten aan. Waar kom je dit nog tegen. Juist, in Holten !! Met meer dan 55 vrijwilligers en een organisatiecommissie van 8 personen lukte het om ook nu weer een dag te organiseren waar voor ieder wat wils is. Het werk van de vrijwilligers werd de gehele dag ruim beloond. De ongedwongenheid onder de kopers, de rust onder de vrijwilligers maakte dat de dag in een zeer ontspannen sfeer verliep. De dag werd afgesloten met een stamppot buffet. De samenhorigheid was groot.

 

De organisatie wil de bedrijven die kosteloos hun diensten hebben aangeboden, de inbrengers van de goederen gedurende het gehele jaar, de kopers en de vrijwilligers die hebben bijgedragen tot dit schitterend eindresultaat heel hartelijk danken voor deze bijzonder geslaagde dag.

 

Voor hun aangeboden diensten willen wij nog speciaal bedanken: Hervormde Vrouwen Groep Dijkerhoek, werkgroep Liturgisch bloemschikken, Hubo Holten, DA Drogisterij, Coop Leon Haanstra, Greun Hoolt’n Espelo, Reggeborgh groep BV, bakkerij Nijkamp, slagerij Brands, Fam. Kempers, bouwbedrijf ter Steege en - Roosdom Tijhuis.

De nieuwe gemeente krijgt vorm en kleur!

In maart van dit jaar begonnen wij aan het inhoudelijke gemeentegesprek over de samenvoeging van de Dorpskerk en de Kandelaar. ‘Een gezamenlijke trektocht’, zo noemde de kerkenraad deze onderneming. Een tocht die we met elkaar als gemeenten zijn gegaan, in verschillende bijeenkomsten in De Kandelaar, Irene en in Dijkerhoek. We begonnen op 13 maart met het maken van de ‘wolk van het verlangen’. Als we nadachten over de gemeente die we ons zouden wensen, welke woorden zouden dan richtinggevend kunnen zijn? Die wolk werd ons vertrekpunt.

 

Op 3 april onderzochten we met elkaar wat we al in huis hadden, als gemeenten, om dat verlangen waar te maken. Wat doen we als gemeenten nu al goed? Wat is van waarde? Welke sterke kanten hebben we? Want bij het vormen van een nieuwe gemeente is het belangrijk dat we voortbouwen op het goede dat er al is! In mei kwam het jeugdplatform bij elkaar om te brainstormen over de kerk van de toekomst. Hoe stellen de jongere generaties zich die voor? Ook de kinderen van de kindernevendienst deden een duit in het zakje. Hun tekeningen en collages hebben we u op 22 mei laten zien.

 

Geïnspireerd door hun voorstellingen bouwden we in de eerste week van juni met het goede dat we in huis hebben, aan concrete plannen voor de toekomst. Hoe zou de gemeente er uit kunnen zien, als we daar gericht gebruik van maken? We werkten aan een wenkend visioen, en aan ideeën om daar handen en voeten aan te geven. In drie maanden tijd hebben we heel wat stappen gezet. En wat zijn we dankbaar voor uw inzet en meedenken! Vier belangrijke thema’s voor de toekomstige gemeente heeft u met elkaar uitgewerkt: verbinden, aansprekend vieren, geloofsopbouw en kerk naar buiten. Hieronder volgt een samenvatting van de laatste gesprekken. De uitgebreide versie kunt u nalezen op de site: kerkpleinholten.nl stap 3 en 4. Ook de oogst van de eerdere stappen kunt u daar teruglezen. Inclusief foto’s!

 

Verbinden
Het thema ‘verbinden’ was bij u veruit favoriet. Veel mensen gaven aan: laten we zo snel mogelijk één kerk vormen. Een Protestantse Gemeente Holten met twee kerkgebouwen, waarbinnen samen gewerkt en gevierd wordt. Een kleurrijke gemeenschap, al zal dat af en toe wel even passen en puzzelen vragen. Er is de komende jaren werk aan de winkel. Maar we beginnen niet bij niets: er ligt een brug, en we zijn al halverwege. Laten we in die kerk van ons samen niet meer praten over ‘bij ons in de Dorpskerk’ en ‘bij ons in De Kandelaar’, maar laten we samen een ‘nieuw wij’ vormen. Dat nieuwe wij kan in ieder geval voortbouwen op het goede dat er al is. Bestaande activiteiten hoeven niet overboord, integendeel! Activiteiten en structuren die er al zijn, en die goed werken, kunnen mee in de nieuwe gemeente. Andere structuren moeten natuurlijk wel wor-den aangepast, zoals het kerkbestuur.

 

Een veelkleurige gemeente vraagt ook om een passend gebouw: de verfkwasten mogen wel eens ter hand worden genomen. En wat zou het fijn zijn om een gebouw te hebben waarvan de zaal flexibel ingericht kan worden, zodat je hem ook goed voor andere dingen kunt gebruiken.

 

In Dijkerhoek kwamen er allerlei ideeën op om de verbinding tussen kerk en buurtschap, die al goed is, nog meer vorm en inhoud te geven. Een ander aspect van verbinding dat juist op deze plek oplichtte, was de bijzondere plaats van de buurtschappen binnen de kerkelijke gemeente. Hoe kunnen we die verbinding zo versterken dat we onszelf niet als ‘aanhangsel’ ervaren?

 

Aansprekend vieren
Ook dacht u na over het thema ‘aansprekend vieren’. Aansprekend vieren betekent niet: een viering met allerlei toeters en bellen. Aansprekend vieren kan ook juist gebeuren in alle eenvoud. Gewone vieringen met een actueel, pakkend thema, waarbij de actualiteit wordt gespiegeld aan de Bijbel. Met passende liederen en muziek, en veel gelegenheid om zelf te zingen. Een dienst die niet alleen het hoofd, maar ook het hart raakt. Een dienst waarin ook kinderen zicht thuis voelen, waar het best een beetje informeel mag toegaan. Met ruimte voor onderlinge ontmoeting om de dienst heen, door samen te eten en koffie te drinken. En naast de gewone diensten eenmaal per maand een bijzondere dienst, zoals een jeugddienst of een zangdienst.

 

Bij het gesprek over ‘aansprekend vieren’ dacht u ook na over de noodzaak van het zoeken naar nieuwe vormen om te vieren, om beter aan te sluiten bij de kleurrijkheid van de gemeente. Nieuwe vormen zijn zeer gewenst, maar dat vraagt om een periode van samen zoeken en uitproberen: hoe zou dat kunnen, en wat past bij ons?

 

In welke mate kun je een oude vorm loslaten? En ga je dan voor een hele andere vorm of pas je één aspect aan? Hoeveel rek en flexibiliteit zit er in de gemeente? Het vraagt lef en vrijmoedigheid om die zoektocht samen aan te gaan. En: niet alles hoeft overboord, want de opbouw en inhoud van wat we tijdens een dienst doen, heeft oude papieren. Nieuwe vormen moeten de viering aansprekend maken voor jongere generaties, maar oudere generaties niet van de dienst vervreemden. Zo formuleerden een gespreksgroepje als uitdaging voor de toekomst: ‘oude bouwstenen gebruiken in nieuwe vormen’. Als we het over een gezamenlijke trektocht hebben, dan kon dit wel eens een belangrijk stukje van de route worden!

 

Geloofsopbouw
Geloofsopbouw, dat was het derde thema dat u aandroeg voor de nieuwe gemeente. Het gaat in de nieuwe gemeente niet alleen over onze band met elkaar, maar ook over onze verbondenheid met God. Hoe voeden we ons geloof, wat bouwt ons op? Welke gevolgen heeft die basis voor ons dagelijks leven? En hoe gaan we daarover met elkaar in gesprek? De mensen die hierover doorpraatten zagen daarbij vooral het gesprek in kleine groepen als kans. Korte inleidende (thema)diensten in de Kandelaar, met een opstelling van stoelen en tafeltjes waardoor er koffiegedronken kan worden en een gesprek gevoerd kan worden aan de hand van (geloofs-)vragen die in de inleiding aan de orde zijn geweest. Samen maaltijden bereiden en eten kan op zondag of door de week, in een grote, nieuw te bouwen, goed uitgeruste keuken in de Kandelaar, met groenten uit de moestuin van de kerk: samen verbouwen, samen koken!

 

We zouden bijvoorbeeld mensen van buiten kunnen uitnodigen, die vertellen over hun passie, bijvoorbeeld kunstenaars of mensen uit de islam of het jodendom, of vluchtelingen. Het kunnen mensen van binnen of buiten zijn, en dan kunnen wij hun impuls weer proberen in verbinding te brengen met ons geloof.

 

Om opgebouwd te worden in ons geloof staat het goede verhaal op de eerste plaats. Maar verder is dat opbouwen vooral iets dat we samen moeten doen, waarbij we elkaar moeten wakker houden, vanuit een open houding.

 

Kerk naar buiten
Kerk naar buiten, dat is het vierde thema waar verschillende gemeenteleden zich mee hebben beziggehouden. De invulling van dit thema heeft in ieder geval te maken met een – letterlijk – open kerk. Een kerk waar je een kopje koffie kunt komen drinken en even een praatje kunt hebben. Misschien ook momenten met zachte muziek, of orgelspel, op een plekje waar je iets van bezinning vindt. Een bezinningsruimte of een stiltehoekje waar je rustig kunt zitten, een kaarsje kunt branden, waar een Bijbel ligt, een boekentafel, en zo nu en dan de mogelijkheid wordt geboden voor een wat diepergaand gesprek.

 

Maar een open kerk heeft niet alleen met het gebouw te maken, maar ook met een open houding van de kerkelijke gemeenschap. En het beeld dat daarbij voor ogen stond was dit: een open en gastvrije kerk, een sociale ontmoetingsplek voor het hele dorp. Een Kulturhus om allerlei groepen kunnen ontmoeten. We zorgen voor een goede takenlijst zodat veel mensen op hun manier kunnen meedoen, maar mensen kunnen zich ook zelf melden met een idee. Er is een diversiteit aan diensten, we hebben een moestuin, we doen iets met Kunst in de kerk, we bieden een muziekpodium, je komt er vluchtelingen tegen, en mantelzorgers krijgen een bloemetje. Want wij zijn een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, en die we samen vormgeven, als kerkmensen en burgers van Holten. Dus: betrekken we anderen bij onze plannen: scholen en bedrijven, de groene club, Via Vie en de kunstclub. Een opgeknapt gebouw met een goede grote keuken is daarbij een must! Natuurlijk zorgen we voor een goede PR: we staan regelmatig in Holten Extra en verspreiden het Kerknieuws bij de recreatieparken.

 

Werk aan de winkel!
Tot zover de ideeën die u aanreikte voor de nieuwe gemeente. Wat heeft u het beeld van de Protestantse Gemeente Holten, de gemeente die u zou willen zijn, in deze drie maanden mooi scherp gesteld! De wolk van het verlangen is een wenkend visioen geworden: zo zou het kunnen zijn!

 

Op 12 juni heeft u na afloop van de presentatie van al deze ideeën met stickertjes op een groot vel aangegeven waar we wat u betreft snel werk van moeten gaan maken. Foto’s van deze flapovers kunt u ook zien op kerkpleinholten.nl onder het kopje van de FOG, onder het kopje van de gemeentegesprekken. Hieronder samengevat:

 

Verbinden: bij dit thema geeft u een duidelijk signaal af: laten we maar binnen een jaar zoveel mogelijk samen gaan vieren. Daarnaast verwacht u ook veel van het samen de schouders eronder zetten: met elkaar bouwen aan de ‘Kerk van Samen’. Uiteraard doen samen eten, koken en een moestuin onderhouden de onderlinge verbondenheid meer dan goed!

 

Aansprekend vieren biedt een gevarieerd beeld: een gevarieerd aanbod van diensten, omkleed met ontmoeting en gezelligheid, veel samen zingen en nieuwe, eigentijdse vormen en actuele thema’s - zo zou het mogen zijn!

 

Ook bij het thema geloofsopbouw is redelijk duidelijk waar u het meest in ziet: het gesprek in kleine groepen, al dan niet na een themadienst. Kerk naar buiten: hier tekent zich duidelijk af waar u als gemeente warm voor loopt. Zonder de andere ideeën tekort te doen, is de ‘gastvrije, open kerk’ veruit favoriet. Een helder signaal voor verdere ontwikkeling - en daar mogen dus ook best mensen uit het dorp bij betrokken worden.

 

Hoe gaan we nu verder?
De fusieontwikkelgroep heeft uw gemeentegesprek van de afgelopen maanden met veel plezier voorbereid, begeleid en de opbrengst verzameld. Naast het spoor van de gemeentegesprekken zijn we in gesprek geweest met vertegenwoordigers van alle werkvelden (vieren, pastoraat, diaconaat, leren, communicatie, beheer, jeugdplatform, bestuur) om te werken aan een inhoudelijke visie op het betreffende werkveld, en aan de toekomstige organisatie daarvan. U begrijpt dat de uitkomsten van het gemeentegesprek ook daarvoor belangrijk zijn.

 

Komend seizoen zullen we u stukje bij beetje meenemen in de voorlopige uitkomst van deze gesprekken. Hoe gaat het er dan uitzien als we samen vieren? En hoe gaan we het pastoraat inrichten? Hoe gaat de kerkenraad eruitzien, en welke afspraken maken we in onze plaatselijke regelingen?

 

We hopen dat u net als afgelopen seizoen ook daarin weer mee wilt denken en praten, en nodigen u van harte uit om u ook in deze gesprekken weer te laten zien en horen. Zo bouwen we met elkaar aan de ‘Kerk van Samen’!

 

Namens de fusieontwikkelgroep,

 

Els Deenen

Heb je een halfuurtje?

Deze vraag ga ik volgend seizoen aan alle 18 – 30 jarigen in de Dorpskerk en De Kandelaar stellen! Ik kijk er naar uit om met de jongvolwassenen in contact te komen om te horen hoe het hun vergaat en mogelijk ook te proeven of er iets is waar zij behoefte aan hebben in de kerk. Wat doen we als kerk goed voor deze groep gemeenteleden en waar zouden we ons nog in kunnen verbeteren? Maar het eerste doel is: een moment van hartelijk contact! Ik vraag daarbij om een halfuurtje, maar het mag natuurlijk altijd meer worden.

 

Vanuit de opbrengst van de boekenmarkt in 2018 is er geld voor deze doelgroep gereserveerd. Met dit project hopen we dit geld goed te gaan besteden. Heel fijn is het dat De Kandelaar ook graag mee wil doen. Dat past prachtig in onze weg naar fusie. Zo staan beide kerkenraden achter dit project en zullen de jeugdouderlingen ondersteunen waar kan. We hopen van harte dat de speciale aandacht voor deze leeftijdsgroep de hele gemeente goed zal doen. We houden u op de hoogte!

 

ds. Meinske van Sandijk – van der Wal

Alpha-cursus in Holten – najaar 2022

Opnieuw Alpha van start in Holten. Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha-cursus.nl/ontdekken. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die opnieuw in Holten wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.

 

In Holten gaat op dinsdag 4 oktober a.s. weer een Alpha-cursus van start. Je bent dan van harte welkom om even te checken of deze cursus iets voor jou is. Zo ja, dan kun jij je die avond opgeven voor de overige interactieve en gezellige bijeenkomsten. Je ontdekt dan als deelnemer wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een maaltijd. Een moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover je kunt doorpraten in kleine gespreksgroepen. p> 

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.30 tot 21.00 uur in ‘Gebouw Irene ’Boschkampstraat 6, 7451 GC in Holten. Inloop is vanaf 18.15. In Nederland hebben ruim 325.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom! In het gebouw is voldoende ruimte om elkaar op afstand veilig te ontmoeten.

 

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alpha-cursus.nl of meld je aan bij Marc van der Duin, 06 23 76 99 76; marcvan-derduin@ziggo.nl (bij voorkeur voor 1 oktober). Deze Alpha-cursus is een initiatief van alle geloofsgemeenschappen van Holten.

 

Alpha is interessant voor iedereen!

 

Misschien denk je: ‘heel leuk, maar niet voor mij’. Dat kan. Maar Alpha kan juist heel goed zijn voor een collega op je werk, je buurman of een goede vriendin. Vraag haar of hem om te gaan en kom zelf mee.

Duurzaamheid

Voedsel Noabers Holten
(h)eerlijk eten zonder omwegen

 

Opgezet om: lekkere lokale producten te kopen direct van de producent (de boeren/makers). Tevens een manier om de afstand tussen boeren en burgers te verkleinen.

 

Organisatievorm: coöperatie van consumenten (opmakers)

 

Waarom een voedsel coöperatie ? Enkele argumenten:
 • weinig transportkilometers
 • versere producten
 • impuls in de lokale economie
 • minder verpakkingsmateriaal

 

Belangstelling gewekt?
 • Kom op 1 oktober naar de boeken- en rommelmarkt bij de Blijdschap
 • bezoek de website www.voedselcoop.eu of kom eens kijken bij ons
 • ophaalpunt: Boerendanssteeg 2, Dijkerhoek, elke zaterdag om 13.30 uur.

 

Meer informatie? Stuur een mailtje naar voedselnoabersholten@gmail.com

 

Klik op kaartje voor de route van de makers.

Regionale kerkendag Deventer

Op zondag 9 oktober wordt vanuit de ring Deventer weer een regiokerkendag gehouden in de Lebuïnus. Deze monumentale kerk staat klaar om u te ontvangen. Het wordt een dienst waarin de ontmoeting van aangesloten gemeenten weer centraal staat en waar als teken daarvan het Avondmaal wordt gevierd. Het thema is dan ook: Samen aan Tafel.

 

Na de dienst worden in kleine groepjes zgn. Emmaüs-wandelingen gehouden. En er zijn andere activiteiten in en rond de kerk. En natuurlijk zal de koffie met het taartbuffet (door de gemeenten aangeleverd!) niet ontbreken. De dienst begint om 10.15 uur. U kunt gratis parkeren aan de overzijde van de IJssel en dan eventueel met het pontje oversteken. De aanvangstijd is daarop afgestemd.

 

De dienst is ook via een livestream te volgen. Ds. Mark van Sandijk zal in Deventer mede voorgaan terwijl ds. Van Herk hier in Holten dienst zal doen.

 

Het is voor de organisatie prettig om te weten op hoeveel bezoekers men die dag kan rekenen.

 

Dus als u van plan bent te komen, geeft u dat dan even door aan scriba Gerrie Jansen:
scriba.hervormdholten@outlook.com of bij scriba Alex de Leeuw van Weenen: scriba@kandelaarholten.nl

 

We rekenen toch wel op ongeveer 400-450 bezoekers van deze regiokerkendag.

6 oktober: ‘Samen aan Tafel’

Op 6 oktober gaan we weer samen eten in De Kandelaar. Bedoeld voor leden van Dorpskerk en Kandelaar. ‘Samen aan Tafel’ dus. Met lekker eten en leuke en goede gesprekken.

 

We beginnen om 18.00 uur, met inloop vanaf 17.30 uur. De kosten zijn € 12,50 p.p., te betalen op de avond zelf. Geeft u zich svp uiterlijk 2 oktober op bij Joke of Marian?
Joke Bolink, 06 29 41 02 65, harryjokebolink@live.nl
Marian Stam, 06 21 65 69 83, g.j.stam@concepts.nl

Gespreksgroep

Het verhaal achter het Bijbelverhaal
In de kerkdienst lezen we altijd uit de Bijbel. Vaak lezen we korte stukjes: een los verhaal, een gedeelte van een hoofdstuk. Maar al die verhalen staan niet op zichzelf. Er staan teksten voor en na, die ons vaak meer vertellen over zo'n Bijbelverhaal. Ook de situatie waarin zo'n Bijbelverhaal is ontstaan, kan ons veel leren over hoe we zo'n verhaal precies moeten verstaan.

 

Elke avond staat een ander Bijbeltekst of Bijbelboek cen-traal. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn: In welke tijd gaf God zijn tien geboden aan het Joodse volk? Hoe zag de wereld er toen uit? En wat betekent dat, voor die leefregels? Of, in het Nieuwe Testament: Er staan vier Evangelieën in de Bijbel. Waarom eigenlijk? Hoe verschillen ze, en is daar een reden voor? Hoe zijn al die teksten (en andere juist weer niet) eigenlijk in de Bijbel gekomen? Uw eigen inbreng voor een onderwerp is ook van harte welkom.

 

Eerste avond: woensdag 19 oktober (ong. 1x per 6 weken, overige data in overleg) Tijd en locatie: 20.00 uur in gebouw Irene. Meer informatie en/of opgave bij ds. Mark van Sandijk, m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl of 0548 54 66 31

Voorbereiding gezamenlijke diensten

Het afgelopen seizoen hebben we al enkele gezamenlijke kerkdiensten met een bijzonder karakter georganiseerd, onder de noemer ‘meer dan gewoon’. In één van die diensten stond bijvoorbeeld het Avondmaal centraal, in een andere dienst hebben we veel gezongen uit allerlei liedbundels. De bijzondere invulling hebben we in deze diensten zo gezocht op verschillende vlakken: met een thema, muziek, etc.

 

Inmiddels hebben we met de mensen die hebben meegewerkt en meegedacht deze diensten geëva-lueerd. De diensten leverden in ieder geval veel, vooral positieve reacties op: leerpunten, en juist ook erg gewaardeerde elementen, die we graag meenemen.

 

Ook in het nieuwe seizoen willen we daarom weer een aantal gezamenlijke diensten een bijzonder karakter geven. Voor sommige gezamenlijke diensten, zoals de Startzondag, hebben we al wel een invulling, maar voor diverse diensten staat dit nog open.

 

Daarom een oproep: hebt u/jij een idee voor een invulling van zo’n gezamenlijke dienst? Of lijkt het je leuk om aan één of meerdere van deze gezamenlijke diensten mee te werken/te helpen organiseren? Dan ben je van harte welkom!

 

Laat het weten aan ds. Gert van Herk (gertvherk@gmail.com / 06 44 73 01 50) of ds. Mark van Sandijk (m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl / 0548 54 66 31).

Vakantie bijbeldag 2022

Op woensdag 20 juli 2022 was het zover, de vakantie bijbeldag ging om 10 uur van start. Ruim 50 kinderen verzamelden zich op het sportveld van Blauw-Wit.

 

Het thema dit jaar was ‘Alles Andersom’! Hier begonnen we met een lied en de uitleg van de dag. Als eerste gingen alle kinderen in groepjes van leeftijd naar de Kabbel en Babbel.

 

Verschillende vrijwilligers hadden rond het thema wat voorbereid en uitgewerkt, hier kregen ze ook wat lekkers (knabbel) en gingen ze ondertussen in gesprek over het onderwerp (babbel). Daarna gingen alle kinderen knutselen, ze mochten zelf kiezen wat ze gingen maken. Ze hadden keuze uit krimpie-dimpie, hartenslinger en timmeren met spijkers op hout en dan draad erom spannen. Een fotolijstje moesten ze versieren want ze waren aan het begin van de dag allemaal op de foto geweest die daar dan in kwam. Hierbij hadden we gelukkig ook hulp van vrijwilligers.

 

Ondertussen was een andere groep vrijwilligers bezig de lunch voor te bereiden. Lekkere bolletjes met knakworst, ham of kaas. Lekkere stukjes fruit en wat te drinken. Goed verwend!

 

Na de lunch was er een goochelaar, die ook alles net andersom deed, zo was hij een dokter i.p.v. een goochelaar. Wat kinderen mochten hem helpen met wat trucs. Ze hebben er erg van genoten.

 

Na een drinkpauze (het was warm dus goed drinken was nodig) mochten de jongste kinderen op de stormbaan en gingen de oudere kinderen waterspelletjes doen op het veld. Na een uurtje wisselde dit om. Met goede hulp liep alles vlekkeloos. Toen was het helaas al voorbij, de dag was zo om! Allemaal bedankt voor de mooie, zonnige en gezellige dag! Tot volgend jaar!

 

Groetjes Leonie, Bert en Mirjam

Klein Concert Campanella

Koor Campanella heeft net als vorig jaar weer een miniconcert in petto en wel op dinsdag 11 oktober. Succesvol was het toen, en nu gaan we er van uit dat opnieuw veel liefhebbers onze liederen komen beluisteren.

 

Voor elk wat wils, ook deze keer; zo staat ‘Love of my live’ van Queen op het programma, ‘Pastorale’ van Ramses Shaffy; ook een mooie selectie uit musicals, zoals hoogtepunten uit Porgy and Bess. Daarnaast zijn er liederen van John Rutter te beluisteren, zoals ‘Look at the world’, loflied op de schepping (“All the gifts we share and ev’ry blessing”)

 

Het concert start om 20.00 uur en is vrij toegankelijk. Wel is het mogelijk een bijdrage te geven aan de uitgang.

V&T

Komend seizoen hebben wij weer een mooi programma voor u. De eerste 2 inspirerende activiteiten zijn al vroeg in het seizoen, vandaar deze vooraankondiging. Zet de data alvast in uw agenda.

 

Donderdag 22 September 2022 Kandelaar 20.00 uur: “Zie de Mens” (Joseph Wresinski Cultuurstichting)
Een verrassende en inspirerende voorstelling door theatermakers, muzikanten en mensen die in armoede leven. ”Zie de Mens” is een zoektocht naar de zin en onzin van zelfredzaamheid.
De kerkzaal van de Kandelaar wordt de theaterzaal.

 

Woensdag 12 oktober 2022 Dorpskerk om 20.00 uur: Lezing “Je bent niet alleen” (Isa Hoes en Merlijn Kamerling)
Een prachtig, troostrijk boek voor een ieder die met verlies te maken heeft. Isa en Merlijn schreven dit boek ruim 10 jaar na het overlijden van Antonie, hun echtgenoot /vader. De vele reacties op dit troostrijke boek heeft geleid tot een lezingentour in het land. Het belooft een mooie, intieme avond te worden, met veel ruimte voor interactie. V&T toerusting organiseert deze avond samen met Akke Verhoeven, uitvaartbegeleiding Holten, in navolging van de thema avond ‘Leven en Sterven’ van afgelopen seizoen.

 

Zie voor verdere info ons jaarprogramma op de website begin september.

Kinderkoor Mozaïek

Het is 42 jaar geleden dat ik, Eline Paalman, Interkerkelijk Kinderkoor Mozaïek heb opgericht. Ik begon met 9 kinderen, wat al snel uitgroeide tot een flink koor, totdat er zelfs bij 50 kinderen een ledenstop was. De begeleiding was eerst alleen piano, later kwamen dwarsfluit en slagwerk erbij, en zelfs een tijdje basgitaar en sologitaar. We hadden veel optredens in kerkdiensten en op kinderkoormiddagen.

 

Wegens ziekte moest ik stoppen met dirigeren, maar gelukkig hebben Jannie Ribbink en later José Reinaardus de leiding overgenomen en konden de kinderen lekker blijven zingen! Inmiddels heette het kinderkoor Stichting Kinderkoor Mozaïek.

 

Sinds 2013 stond ik er weer voor en hebben we nog vele jaren met plezier gezongen. Hoogtepunten uit deze 42 jaar zijn toch wel de optredens samen met Elly en Rikkert Zuiderveld en de medewerking aan de productie Scrooge.

 

Helaas liep het ledenaantal de laatste jaren, mede i.v.m. corona, sterk terug. Dat is de reden dat het bestuur heeft moeten besluiten om het kinderkoor op te heffen.

 

Ik kan terugzien op mooie jaren met veel herinneringen, en wil dan ook iedereen bedanken voor de fijne medewerking: dirigenten, muzikanten, predikanten, kosters, en zeker alle kinderen van toen (nu ouders van..) en kinderen van de laatste jaren: BEDANKT!

Vakanties met aandacht

Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties. Dit jaar op 3 locaties en 4 x een vaarvakantie op de “Prins Willem Alexander”. De eerste vakantie uit de reeks heeft reeds plaatsgevonden in februari met een creatieve week.

 

Iedereen is welkom, ook gasten die niet aangesloten zíjn bij een kerkgenootschap. Het doel van de organisatie is zoveel mogelijk ouderen voor wie het lastig is om zelfstandig op vakantie te gaan, omdat zij zorg of begeleidíng nodig hebben, de kans te bieden om zorgeloos vakantie te vieren.

 

Jaarlijks ontvangen zij zo’n 2300 vakantiegasten. Dit is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die onze vakantiegasten alle aandacht en zorg geven.

 

De vakantíes worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen o.a.:
 • Vakanties voor senioren met lichte zorg.
 • Vakanties voor senioren met zorg.
 • Vakanties voor mantelzorgers met hun dementerende partner.
 • Vakanties voor mensen met een visuele beperking.
 • Vakantíes voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Vakanties voor mensen tot 65 jaar met zorg.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau te Holten.

 

De brochures voor 2022 zijn er weer! Ze liggen in de plaatselijke kerken in Holten. Contactpersonen voor Holten zijn:
Dini Aalpol tel. 06 53 34 75 90, e-mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com
Gerry Meijerink tel. 0548 36 17 90, e-mail: gjhmeijerink45@gmail.com