Dorpskerk

Actueel

Gemeentegesprekken

Vieren en Pastoraat
In november 2022 zijn vijf gezamenlijke gemeentegesprekken gehouden over Vieren en Pastoraat in de nieuwe Protestantse Kerk Holten. Het waren mooie gesprekken, die in goede sfeer verliepen. De opbrengst beslaat 14 pagina’s met treffende woorden, verlangens en wensen, waaruit betrokkenheid spreekt. Ook weerspiegelt de opbrengst de veelkleurigheid van de gemeente. Die veelkleurigheid is er nu -in de beide kerken afzonderlijk- en die zal er ook straks zijn.

 

Vieren
De gesprekken over vieren begonnen met het lied “De vreugde brengt u naar dit huis”: wat spreekt u aan? Dat bleek een goede opmaat naar de vervolgvraag: waar hoopt u op als u naar de kerk gaat? Heel kort samengevat: op een volle kerk, graag met meer kinderen, op rust, op zich thuis voelen, op blijheid, troost, bemoedi-ging, hoop en vertrouwen. Ook elkaar ontmoeten en samen vieren werden vaak genoemd. Evenals het samen zingen. Nogal wat mensen bleken wat dat betreft voorstander van het zingen van bekende liederen uit het Liedboek. En als er onbekendere liederen zijn, laten we die dan samen met bijvoorbeeld een cantorij leren zingen. Anderen vertelden dat ze juist opwekkingsliederen heel mooi vinden.

 

Vervolgens gingen de gesprekken over de visie op vieren. De tekst daarvoor was door de FOG-werkgroep vieren opgesteld. Er bleek veel waardering voor de visie: “Heel mooi verwoord”, zo werd gezegd. Als antwoord op de vraag wat spreekt je aan, werd bijna elke zin genoemd. Een zin die er uitsprong was bijvoorbeeld: De preek moet gaan over iets dat ons echt raakt en bezighoudt en mag ons best iets geven om op te kauwen.

 

Er waren ook suggesties om hier en daar in de visie nog een woord toe te voegen. De werkgroep vieren zal deze suggesties betrekken bij de volgende versie van de visie op vieren.

 

Pastoraat
Voor het pastoraat lagen er de hoofdlijnen van een voorstel dat vanuit de FOG in samenspraak met veel betrokkenen was opgesteld. De kerkenraden hadden daar in principe mee ingestemd, maar wilden graag de gemeente hierover horen.

 

Eerst werd met elkaar gesproken over de visie op pasto-raat ’omzien naar elkaar’. Die sprak aan. Dat gold ook voor het meersporenbeleid: bezoekwerk, groepsontmoetingen en onderling pastoraat. Ook de organisatie van het pastoraat kon op steun rekenen: twee wijken met in elke wijk drie secties. En daarnaast het Diessenplaspastoraat. Wel gingen stemmen op om de aanleunappartementen tot het Diessenplaspastoraat te blijven rekenen.

 

Naast alle steun, werden er ook zorgen uitgesproken: kunnen we wel mensen vinden om alle activiteiten uit te voeren? Hopelijk lukt het door kleinere taken te creëren. En door mensen te laten doen waar ze goed in zijn. Talentgericht dus. Training en toerusting voor ouderlingen en pastoraatmedewerkers zijn daarbij van belang, zo werd gesteld. Ten slotte werd benadrukt dat het goed is om de persoonlijke wensen van de gemeenteleden op het gebied van pastoraat via een enquête in kaart te brengen. Op die manier kan worden aangesloten bij de behoefte. (En die enquête komt er; samen met een enquête voor de diaconie (zie elders in dit kerknieuws).

Kerstwandeling

Op 18 december was de kerstwandeling. Al twee jaar wilden we deze organiseren, maar door de coronamaatregelen kon dat steeds niet. Ook dit jaar werd het nog spannend; als Nederland met het WK voetbal in de finale kwam, zou de wandeling niet doorgaan. De finale werd niet gehaald, dus op 18 december konden een kleine 30 vrijwilligers en 150 wandelaars in actie komen.

 

Alle wandelaars waren verdeeld over 7 startgroepjes welke om de 7 minuten vertrokken vanuit de Dorpskerk. Eerst kwamen ze langs twee midwinterhoornblazers, daarna volgde bij Lotz en Linde voor de winkel de eerste scene; de marktkraam. Vervolgens was scene twee bij de stadspoort (naast Wedda), scene drie de herberg bij familie van Sandijk, waar de wandelaars een ‘borreltje’ kregen. Scene vier speelde zich af aan de Beusebergerweg, bij familie Lohuis. Daar waren de herders en de engelen, de kinderen staken er een sterretje aan. Scene vijf was het hoogtepunt; de stal bij familie Stronks, met een echte baby! De laatste scene was naast De Kandelaar, daar waren de drie wijzen, welke de wandelaars uiteindelijk de weg wezen naar de warme chocolademelk en broodjes knakworst.

 

Wat waren we blij dat zoveel vrijwilligers ons bij de scenes wilden helpen en wat hebben we genoten van hun acteertalenten en de gezelligheid. Het was een erg koude dag, maar niemand heeft zich hierdoor laten weerhouden, zelfs baby Noelle Jansen niet. Het was een mooie activiteit, we hopen zoiets over een paar jaar weer eens met elkaar te doen.
Jolande, Bert, Hans en Leonie, namens het Jeugdplatform.

Bezoekproject 18-30 jarigen

Eind januari hoop ik te kunnen zeggen dat ik geprobeerd heb om met iedereen in deze leeftijdsgroep contact te leggen. In december heb ik ook aardig wat mensen proberen te bellen. Dat zorgde regelmatig voor fijne gesprekken! Het doel van dit project (een hartelijk en oprecht moment van contact) is vaak geslaagd.

 

Het heeft me veel vreugde gegeven om namens de kerk even contact te hebben. Over de hoop bij dit project (op het spoor komen welke activiteiten we kunnen organiseren als kerk, die aansluiten bij de behoefte van deze leeftijdsgroep) wil ik in het volgende kerkblad meer vertellen.

 

Ds. Meinske van Sandijk – van der Wal

Gespreksgroep

Het verhaal achter het Bijbelverhaal
Woensdag 1 februari begint om 20.00 uur in de consistorie van de Dorpskerk de volgende avond van deze gespreksgroep. Deze keer verdiepen we ons in de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Moeten we als christenen al die teksten uit het Oude Testament, bijvoorbeeld met alle Joodse leefregels, of de soms erg wraakzuchtige of gewelddadige verhalen, evenveel waarde geven als de verhalen uit het Nieuwe Testament?

 

Wilt u/jij zich nog opgeven, dan kan dat via
mail: m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl of telefoon: 0548 54 66 31.

 

Ds. Mark van Sandijk

Kofferproject uitgebreid met TienerTas

Al een poosje gaan er twee koffers rond in de gemeente. De koffer zit vol met kinderbijbels, spelletjes, lectuur voor ouders etc. We hopen dat het helpt, wanneer zo’n koffer een poosje in huis is, om op een fijne manier met de geloofsopvoeding bezig te kunnen zijn. De koffer is bedoeld voor gezinnen in de basisschoolleeftijd.

 

Daarnaast hebben we sinds kort ook de TienerTas! Een tas met de jongerenbijbel, leuke spellen, een bijbels dagboek (en nog meer) voor jou.

 

De koffer is op zoek naar een logeeradressen. Welke gezinnen willen de koffer een poosje in huis hebben? De TienerTas is op zoek naar een tienerkamer. Wie heeft belangstelling? (Ouders, willen jullie je tiener polsen hiervoor?) We horen het graag!

 

Hartelijke groet, Leonie, Rianne en Meinske (meinskevanderwal@gmail.com)

EnquĂȘte pastoraat en diaconie

Wat zijn uw wensen en wat wilt u bijdragen?
Dit jaar ontvangt u samen met de Kerkbalans een enquête pastoraat en diaconie. Met deze enquêtes willen we graag een beeld krijgen van uw wensen en van uw aanbod om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van het pastoraat en/of de diaconie in de nieuwe Protestantse Kerk Holten.

 

Het zou fijn zijn als u de enquêtes digitaal kunt invullen. Dat bespaart tijd in de verwerking.
U vindt de enquêtes op www.kerkpleinholten.nl
Lukt dat niet, dan kunt u de enquêtes natuurlijk ook handmatig invullen en samen met de Kerkbalans inleveren.

 

Dank alvast dat u de moeite neemt om aan te ge-ven wat bij u past en wat naar uw mening belangrijk is.

Tienercatechese

Ook in het nieuwe jaar komen we weer wat avonden bij elkaar met jongeren van 12 tot 16 jaar. De eerstvolgende avond is op zondag 22 januari. Wil je nog aanschuiven? Dan ben je van harte welkom! De tienercatechese wordt georganiseerd door ds. Mark en Meinske van Sandijk, bij ons thuis, op Pastoriestraat 44. De avonden duren van 19.45 tot ongeveer 20.30 uur.

 

Wil je je opgeven, of meer weten, mail:m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl of app 06 25 58 74 70) ons dan.

Diaconale vakantieweken

Vakanties met aandacht
Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties. Dit jaar op 3 locaties en 4x een vaarvakantie op de “Prins Willem Alexander”. De eerste vakantie week start op 18 februari met een creatieve week. Iedereen is welkom, ook als de gasten niet aangesloten zijn bij een kerkgenootschap.

 

Het doel van de organisatie is zoveel mogelijk ouderen voor wie het lastig is om zelfstandig op vakantie te gaan, omdat zij zorg of begeleiding nodig hebben, de kans te bieden om zorgeloos vakantie te vieren. Jaarlijks ontvangen zij zo’n 2300 vakantiegasten. Dit is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die onze vakantiegasten alle aandacht en zorg geven. De vakanties worden geor-ganiseerd voor verschillende doelgroepen o.a.:
  • senioren met lichte zorg
  • senioren met zorg
  • mantelzorgers met hun dementerende partner
  • mensen met een visuele beperking
  • mensen met een licht verstandelijke beperking
  • mensen tot 65 jaar met zorg
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau te Holten.

 

De brochures voor 2023 zijn er weer. Ze liggen in de plaatselijke kerken in Holten.
Contactpersonen voor Holten zijn:
Dini Aalpol tel. 06 53 34 75 90 e-mail dini.aalpol@xs4all.nl
Gerry Meijerink tel. 0548 36 17 90 e–mail gjhmeijerink45@gmail.com.

 

Voor informatie: www.hetvakantiebureau.nl

Vrijwilligers diaconaal vakantiewerk

Ook in 2023 zijn er weer, van mei tot en met september, de diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan. De weken worden georganiseerd door het VakantieBureau in samenwerking met en mede dankzij de financiële steun van Kerk in actie van de Protestantse Kerk in Nederland. De vakanties vinden plaats in o.a. Nieuw Hydepark in Doorn, Dennenheul in Ermelo, IJsselvliedt in Wezep en op het vakantieschip de “Prins Willem-Alexander.

 

Voor alle weken zijn er vrijwilligers nodig zoals: leidinggevenden, pastores, recreatieleiders/sters, verpleegkundigen, huishoudelijk medewerkers/sters en algemeen verzorgers/sters met of zonder ervaring. Je helpt de gasten bij de dagelijkse levensverrichtingen. Er is voor iedereen wel een passende functie mogelijk. Er wordt de nodige inzet en betrokkenheid van je gevraagd. Je krijgt er echter ook veel voor terug. Je zal zien dat een vakantieweek een verrijkende ervaring is voor zowel gast als vrijwilliger. Informatie ligt op de leesplank in de Kandelaar en in de Dorpskerk. Kijk ook eens op www.hetvakantiebureau.nl

 

Wanneer je erover denkt om te kunnen meehelpen aan het succes van een vakantieweek, neem dan contact op met de ambassadeur voor het Vakantiebureau in Holten:
Gerry Meijerink-Stam, tel:0548 36 17 90 email: gjhmeijerink45@gmail.com.

 

Informatie vind je ook op www.hetvakantiebureau.nl