Dorpskerk

Actueel

Broeders en zusters uit Eritrea

Broeders en zusters uit Eritrea Als wij op zondagmorgen in onze enigszins zondagse kleren naar de Dorpskerk of De Kandelaar lopen, ontmoeten we bij gebouw Irene vaak broeders en zusters uit Eritrea. We zeggen elkaar vriendelijk gedag. Hun zondagse kleren zijn mooie witte gewaden. Schoenen en slippers vullen vaak de hal van Irene. Het lijkt erop dat de dienst al begonnen is, maar er komen ook nog mensen aanrijden en vanuit het treinstation komen nog meer mensen aanlopen.

 

Reijer Dorresteijn zei laatst: ‘Een stukje over deze broeders en zusters in het kerknieuws zou wel aardig zijn.’ Hij zocht ook alvast wat informatie voor me op. Ze behoren bij de Eritrees - orthodoxe Tewahedo Kerk. Sinds een heel aantal maanden huren ze gebouw Irene voor hun bijeenkomsten. Vaak zijn die op zondagmorgen, soms gaan die diensten ook ’s nachts door. Zo vierden zij in ‘ons’ Pinksterweekend, de Hemelvaart van Jezus vanaf zaterdag 18.00 uur tot aan het begin van de zondagmiddag.

 

Bij de Eritrees-orthodoxe Tewahedo Kerk horen ongeveer twee miljoen mensen. De kerk is nauw verwant met de koptisch-orthodoxe kerk en kent veel oude liturgische tradities. De liturgische taal is Ge’ez. Een taal die de meesten niet meer begrijpen. Het is te vergelijken met het gebruik van Latijn in de Rooms-Katholieke liturgie. Meestal volgt na de liturgie nog een korte dienst in de taal die wel begrepen wordt. Iconen spelen een belangrijke rol in hun geloofsbeleving en zijn vaak heel kleurrijk. Tewahedo betekent ‘wezen dat eenheid vormt’ en verwijst naar hun leer over Jezus Christus, die zowel een menselijke als goddelijke natuur heeft.

 

De broeders en zusters van de Eritrees-orthodoxe Tewahedo Kerk doen me wel weer inzien hoe bepalend het is waar je wieg heeft gestaan, ook voor je geloofsbeleving en je idee bij zondagse kleren. De buren van Irene horen regelmatig hun uitbundigheid en moeten soms wel even afspraken maken over het geluid. Verder proef ik in Holten dat we elkaar de ruimte willen geven om het geloof te beleven op een manier die past. Een mooie verbindende gedachte vind ik het daarbij dat we allemaal één Vader hebben. Dat maakt dat wij broeders en zusters van elkaar zijn!

 

Meinske van Sandijk

Opbrengst gemeentegesprekken

In de eerste week van juni waren er nog drie gemeentegesprekken in De Kandelaar, Irene en in het Kulturhus Dijkerhoek. Daar werd hard gewerkt om van alle wensen voor de toekomstige Protestantse Gemeente Holten concrete plannen te smeden: wat gaan we nu doen, als het gaat om verbinding, geloofsopbouw, aansprekend vieren en kerk naar buiten? Het was een behoorlijke klus om al die mooie verlangens om te zetten in handzame acties. Maar wat leverde het mooie resultaten op! In het volgend Holtens Kerknieuws doen we hier uitgebreid verslag van.

 

Eind mei zagen we al prachtige plannen voor de kerk van de toekomst van de kinderen en de jeugd: een zwembad en een voetbalveld naast de kerk – iets waar we als volwassenen toch niet zo snel aan hadden gedacht! Maar hun plannen van een uitgebreide keuken en een goed gevulde eettafel in de kerk werden tijdens de gemeentegesprekken wel overgenomen. Evenals het uitbreiden van de inloop-koffieochtend op dinsdag in De Kandelaar en uitbreiding van de openstelling op vrijdagmiddag van de Dorpskerk. Met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie, een kaarsje opsteken in de stiltehoek, en het schrijven van een gebedsintentie in een gebedenboek. Zomaar een aantal van de ideeën en de dromen die tijdens de laatste gemeentegesprekken naar voren werden gebracht.

 

Op 12 juni presenteerden we alle plannen na afloop van de dienst. U kunt alles nog eens nakijken op de site www.kerkpleinholten.nl, onder het kopje van de FOG.

 

Hoe gaan we nu verder?
Voor de zomervakantie gaat de FOG nog in gesprek met de gezamenlijke kerkenraden over de opbrengst van alle gemeentegesprekken van de afgelopen maanden. Ook in verschillende werkvelden (communicatie, diaconie) zullen nog overlegavonden zijn.

 

Na de zomervakantie nodigen we u allemaal weer uit om mee te doen aan het vormgeven van onze kerk van de toekomst. Dan zullen de gesprekken veel meer gaan over de concrete manier waarop we het werk in de gemeente gaan organiseren. Nu we goed voor ogen hebben gekregen wat we willen, en hoe de nieuwe gemeen-te eruit kan gaan zien, gaan we de organisatie inrichten. Onze gesprekken komend seizoen gaan bijvoorbeeld over hoe we samen zullen gaan vieren, met alle verlangens die onze kleurrijke gemeente heeft aangedragen. En we gaan het hebben over hoe het pastoraat zal worden georganiseerd, waar de ouderlingen en alle medewerkers in het pastoraat al plannen voor aan het maken zijn. Ook de kerkenraad zal tijd en aandacht besteden aan de eigen toekomstige organisatie: hoe gaan we die nieuwe gemeente slagvaardig besturen? Hoe maken we die taken ook voor jongere generaties aantrekkelijk? De toekomst komt steeds dichterbij - de Protestante Gemeente Holten begint steeds meer vorm te krijgen.

 

In het zomernummer van Holtens Kerknieuws en op www.kerkpleinholten.nl leest u de laatste ontwikkelingen. De presentatie van 12 juni en een uitgebreid verslag is ook te zien en te lezen op deze site. Op deze manier kunt u allemaal op de hoogte blijven van het proces van de fusie. En we hopen dat u ook volgend seizoen betrokken blijft bij het vervolg daarvan!

 

Met vriendelijke groet, de Fusie Ontwikkel Groep.

Open huizen, open tuinen, open mensen

De allerlaatste activiteit voor dit seizoen in dit kader:
Op 21 juni gaat Ellen van der Duin gaat door met het Kaartenhuis. Dat betekent dat er namen van gemeenteleden naar haar sturen, die wel een kaartje kunnen gebruiken ellenvanderduin@gmail.com. Nog leuker is om zelf mee kaarten te ontwerpen en te schrijven. Graag wel even van te voren melden 06 43 41 59 74

Alpha-cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die we ook in Holten aanbieden namens alle kerken. We denken ergens na de startzondag te beginnen, maar de exacte datum hoor en/of lees je nog.

 

In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je dan meer wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal of bekijk je een filmpje. Over de inhoud kun je dan door-praten in kleine gespreksgroepen – domme vragen bestaan niet!

 

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.15 tot 21.00 uur, waarschijnlijk op een dinsdagavond Je hoort en/of leest nog waar.

 

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alpha-cursus.nlof meld je aan bij Marc van de Duin, marcvan-derduin@ziggo.nl of bij mij gertvherk@gmail.com.

 

En bovendien is Alpha juist interessant voor een vriendin of bekende!?

Duurzaamheid

We denken verder over onze rol als kerk op het uitgebreide veld van duurzaamheid. We willen in ieder geval lokale projecten stimuleren rond eerlijk en duurzaam voedsel (zoals o.a. Voedselnoabers). Verder is er veel in beweging en zijn we op zoek met wie en hoe we dit grote veld rond duurzaamheid verder in kaart brengen. De meest voor de hand liggende gesprekspartners zijn onze lokale boeren, met al hun vragen rond stikstof, circulaire bedrijfsvoering, opvolging e.d. Maar in Holten is ‘Vivera’ ook in beeld.

 

Gert van Herk

Startzondag 18 september

Met alle geloofsgemeenschappen van Holten starten we weer het nieuwe seizoen. Er moet nog wel het nodige worden georganiseerd. Maar we hebben er zin in als organisatoren. We volgen deze keer het thema van de PKN: ‘Aan Tafel’ en zetten het verhaal van Zacheus centraal. Uiteraard is er dus ook iets met eten!

 

Dus ‘save the date’!

Preek van de Leek

Deze zomer worden de Preek van de Leek-vieringen gehouden in het Trefpunt. Ook hier doen we dat weer buiten. Tevens is er de mogelijkheid om bij regen naar binnen te gaan, er is voldoende ruimte in het mooie nieuwe gebouw. De locatie op de Borkeld is dit jaar gesloten vanwege renovatiewerkzaamheden aan de infoboerderij ‘n Witten.

 

De eerste viering is op zondag 17 juli, aanvang 10.00 uur, met als thema Economie en Duurzaamheid. Een actueel en breed onderwerp waarin ons Theo Hogemeer inzicht geeft hoe een duurzame economie nauw rekening houdt met maatschappelijke en milieu-aspecten (Rentmeesterschap). De liturg is deze morgen Ans Steunenberg.

 

Zondag 14 augustus, aanvang 10.00 uur komt Willem Jan Ausma vanuit Utrecht naar Holten. Willem Jan is strafrechtadvocaat en kiest voor het thema “Oordeel niet”. Hij belicht dit vanuit de Bijbelse achtergrond, mede hoe wij daar tegenwoordig mee omgaan, ook als strafrechtadvocaat. De liturg deze morgen is Wim Beldman.

 

We hopen jullie in gezondheid te ontmoeten op beide zondagen.
Namens de Open Deur groep Holten.

Vakantiebijbeldag 20 juli 2022

Vorig jaar was de 1e Vakantiebijbeldag een groot succes. Dit jaar zal er weer een VBD plaatsvinden. Dit zal zijn op woensdag 20 juli 2022 bij Blauw-Wit. Ook dit jaar is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol.

 

Er zullen flyers worden uitgedeeld in de week van 27 juni 2022. Maar mocht je nu al willen opgeven dan kan dat op: jeugd@hervormdholten.nl.

 

Geef dan je naam, adres, e-mailadres, leeftijd, school, groep, 06-nummer voor calamiteiten en eventuele bijzonderheden aan ons door.

 

Groetjes, Bert, Leonie en Mirjam

Vakanties met aandacht

Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties. Dit jaar op 3 locaties en 4 x een vaarvakantie op de “Prins Willem Alexander”. De eerste vakantie uit de reeks heeft reeds plaatsgevonden in februari met een creatieve week.

 

Iedereen is welkom, ook gasten die niet aangesloten zíjn bij een kerkgenootschap. Het doel van de organisatie is zoveel mogelijk ouderen voor wie het lastig is om zelfstandig op vakantie te gaan, omdat zij zorg of begeleidíng nodig hebben, de kans te bieden om zorgeloos vakantie te vieren.

 

Jaarlijks ontvangen zij zo’n 2300 vakantiegasten. Dit is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die onze vakantiegasten alle aandacht en zorg geven.

 

De vakantíes worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen o.a.:
  • Vakanties voor senioren met lichte zorg.
  • Vakanties voor senioren met zorg.
  • Vakanties voor mantelzorgers met hun dementerende partner.
  • Vakanties voor mensen met een visuele beperking.
  • Vakantíes voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • Vakanties voor mensen tot 65 jaar met zorg.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau te Holten.

 

De brochures voor 2022 zijn er weer! Ze liggen in de plaatselijke kerken in Holten. Contactpersonen voor Holten zijn:
Dini Aalpol tel. 06 53 34 75 90, e-mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com
Gerry Meijerink tel. 0548 36 17 90, e-mail: gjhmeijerink45@gmail.com

Vrijwilligers diaconaal vakantiewerk

Ook in 2022 zijn er, van mei tot en met september, weer diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan. De weken worden georganiseerd door Het Vakantie Bureau in samenwerking met en mede dankzij de financiële steun van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

De vakanties vinden plaats in o.a.
Nieuw Hydepark in Doorn, Dennenheul in Ermelo, IJsselvliedt in Wezep en op het vakantieschip de Prins Willem-Alexander.

 

Voor alle weken zijn vrijwilligers nodig zoals: leidinggevenden, pastores, recreatieleiders/sters. verpleegkundigen, huishoudelijk medewerker en algemeen verzorgers/sters met of zonder ervaring.

 

Je helpt de gasten bij de dagelijkse levensverrichtingen. Er is voor iedereen wel een passende functie mogelijk. Er wordt de nodige inzet en betrokkenheid van je gevraagd. Je krijgt er echter ook veel voor terug. Je zal zien dat een vakantieweek een verrijkende ervaring is voor zowel gast als vrijwilliger.

 

Informatie ligt op de leesplank in de Kandelaar en in de Dorpskerk en is te vinden op: Het vakantiebureau vrijwilliger Wanneer je denkt dat je kan meehelpen aan het succes van een vakantieweek, neem dan contact op met de ambassadeur voor het Vakantiebureau in Holten:

 

Gerry Meijerink tel. 0548 36 17 90, e-mail: gjhmeijerink45@gmail.com

 

Informatie vind je ook op Het vakantiebureau