Hervormd Holten
Nieuwste berichten/foto's zien? Ververs de webpagina's d.m.v. Ctrl f5 of soms alleen f5.
Behoefte aan contact, een dringende vraag neem dan contact op met één van de personen onderaan deze pagina.
letop
Samenwerking in de Dorpskerk
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Samenwerking in de Dorpskerk

Oproep
Voor het organiseren van de diensten in de Dorpskerk met 70 kerkgangers zoeken we vrijwilligers die willen helpen bij het op de juiste wijze begeleiden van de kerkgangers naar hun zitplaats. Tevens enkele vrijwilligers die willen helpen bij het schoonmaken ( ontsmette) van de kerk. Want ook dat vraagt aandacht binnen de RIVM regels. Ook zoeken we nog steeds naar één of twee mensen die willen helpen bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. We hebben nu één naam. Maar aangezien de brief wekelijks wordt verstuurd is het nodig hier nog enkele personen aan toe te voegen. Graag reageren via de mail aan onze scriba Gerrie Jansen: scriba.hervormdholten@outlook.com

Let een beetje op elkaar!
In de familie, in de buurt, in de kerk. Voor veel gemeenteleden en Holtenaren vanzelfsprekend, dat doe je gewoon, daar wordt niet over gesproken, dus dat hoef je niet te regelen, toch? Gelukkig werkt dit voor heel veel ouderen in onze gemeente zo, ze staan klaar voor anderen of kennen zelf genoeg mensen op wie ze, als het nodig is, een beroep kunnen doen. Maar deze corona crisis en alle maatregelen en adviezen, kunnen hierin verandering brengen en met name de onderlinge hulp van leeftijdsgenoten onder druk zetten. Steeds meer mensen, jong en oud, krijgen ziekte verschijnselen, waardoor het beter is om even uit de buurt te blijven van mensen met een kwetsbare gezondheid. Daardoor kan opeens die vanzelfsprekende hulp onder druk komen te staan en kan het goed zijn als op een groter netwerk een beroep kan worden gedaan.

In de Dorpskerk hebben HVD medewerkers, ouderlingen, ouderenpastoraat en wijkcontactpersonen, samen met de diaconie, bedacht hoe ze aan de oproep van premier Rutte invulling kunnen geven. Er wordt telefonisch contact opgenomen met gemeenteleden die, door hun leeftijd, een ziekte of beperking, extra kwetsbaar zijn. Om te horen hoe het met hen gaat, wat deze situatie en de maatregelen voor hen betekenen en wat de gevolgen zijn voor de contacten en steun in hun directe omgeving. Als er praktische problemen ontstaan m.b.t. boodschappen of andere dagelijkse benodigdheden, waarvoor niemand anders beschikbaar is, kan de contactpersoon deze vraag oppakken en doorgeven aan de vrijwilligers van de diaconie.

Overige activiteiten vanuit het Pastoraat

-er worden heel veel ouderen telefonisch bereikt vanwege de diaconale en pastorale actie. Het contact wordt erg op prijs gesteld. Tot nu toe nog weinig concrete hulpvragen, meestal zorgen kinderen of de thuiszorg voor de boodschappen. Maar waar het nodig is, kunt u gerust een beroep op ons doen!

-er is een mail naar de activiteitenbegeleiding van de Diessenplas gegaan als sterktewens en aanbod van hulp. Ze geven aan alles op alles te zetten en het gevoel te hebben het aan te kunnen als team. De zorg en aandacht voor de bewoners staat centraal. Onze mail werd op prijs gesteld.

-in Holten Xtra zal gecommuniceerd worden over de diaconale actie (Dini) en over de korte diensten die uitgezonden worden op zondag de komende tijd.

-de jeugdouderlingen sturen kaarten naar alle betrokken gezinnen in onze gemeente.

We krijgen positieve en dankbare reacties op genoemde acties.

Oproep mailadressen
Er komen steeds meer emailadressen binnen. We hopen echter dat de oproep in Kerknieuws, dat jullie één deze dagen (hebben) ontvangen, nog heel wat meer oplevert, want het de digitale nieuwsbrief wil je straks niet missen.
De oproep staat ook in het Kerknieuws. Willen jullie in je eigen omgeving wijzen op deze oproep? kerkrentmeesters.holten@solcon.nl. U ontvangt dan voortaan de digitale nieuwsbrief.

Graag je naam en adres doorgeven als je geen computer hebt en de nieuwsbrief op papier wilt ontvangen.

De website
Voor nieuws en ontwikkeling bevelen we iedereen aan regelmatig de website te bezoeken. www.hervormdholten.nl
Dat is meer dan de moeite waard.