Hervormd Holten
Nieuwste berichten/foto's zien? Ververs de webpagina's d.m.v. Ctrl f5 of soms alleen f5.
Heeft u behoefte aan contact of u zit met een dringende vraag om praktische hulp dan kunt u contact opnemen met één van de personen onderaan de website.
omzien
Omzien naar elkaar
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Omzien naar elkaar

Giften en collectes
Doordat er momenteel niet gecollecteerd kan worden tijdens de kerkdiensten is het voorstel aan de gemeenteleden te vragen een gift te doen op het rekeningnummer van de diaconie:NL49 RABO 0328 5009 25. (Als voor specifiek doel dit graag vermelden).

College van Diakenen.
We bevelen dit van harte bij aan in deze tijd waarin meer mensen dan gewoonlijk hulp nodig hebben