Hervormd Holten
omzien
Omzien naar elkaar
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Omzien naar elkaar

Giften en collectes
Doordat er momenteel niet gecollecteerd kan worden tijdens de kerkdiensten is het voorstel aan de gemeenteleden te vragen een gift te doen op één van de hier genoemde rekeningnummers.

Diaconie: NL49 RABO 0328 5009 25
Zending: NL04 RABO 0328 5509 14
College van Kerkrentmeesters: NL61 RABO 0373 7227 88

Als uw gift voor een specifiek doel is dit graag vermelden

College van Diakenen.
We bevelen dit van harte bij u aan in deze tijd waarin meer mensen dan gewoonlijk hulp nodig hebben.