Hervormd Holten
Nieuwste berichten/foto's zien? Ververs de webpagina's d.m.v. Ctrl f5 of soms alleen f5.
Behoefte aan contact, een dringende vraag neem dan contact op met één van de personen onderaan deze pagina.
klok
Gemeente-zijn een hele uitdaging
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Beste mensen

In deze bijzondere tijd is het vorm geven aan gemeente-zijn een hele uitdaging.

Oproep mailadressen
Er komen steeds meer emailadressen binnen. We hopen echter dat de oproep in Kerknieuws, dat jullie één deze dagen (hebben) ontvangen, nog heel wat meer oplevert, want het de digitale nieuwsbrief wil je straks niet missen.
De oproep staat ook in het Kerknieuws. Willen jullie in je eigen omgeving wijzen op deze oproep? kerkrentmeesters.holten@solcon.nl. U ontvangt dan voortaan de digitale nieuwsbrief.

Graag je naam en adres doorgeven als je geen computer hebt en de nieuwsbrief op papier wilt ontvangen.

Holten Extra
Deze week staat in de bijdrage van de kerken in Holten Extra een oproep aan de leden van de Hervormde gemeente om hun emailadres aan het kerkelijk bureau te mailen. Met dat bestand kunnen we dan een digitale nieuwsbrief opstarten die wekelijks zal verschijnen. Daarmee kunnen we onze leden in deze tijd toch bereiken op een snellere manier dan via het Kerknieuws dat eens per 6 weken verschijnt.

Rouwdiensten
Ook voor de uitvaart van dierbaren zijn de regels behoorlijk aangescherpt. Zo mogen er niet meer dan 30 personen de dienst bijwonen. Er is geen mogelijkheid tot condoleren (wel digitaal) en er is geen koffie en broodmaaltijd. We wensen de gezinnen die hiermee te maken krijgen veel sterkte toe.

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen.