Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Pastoraat

1. Algemeen pastoraat

De kern van het gemeentezijn is het pastoraat. De zorg voor mensen die in een moeilijke situatie zitten en de belangstelling voor elk gemeentelid om de onderlinge band te verbeteren en het geloof levend te houden.

 

De predikanten besteden het grootste gedeelte van hun tijd aan het pastoraat. Zij bezoeken ouderen, begeleiden zieken en geven steun bij een overlijden. Contact met ouders die hun kind willen laten dopen en stellen die een huwelijksinzegening wensen. Ouderlingen kunnen in meer of mindere mate ook bezoeken afleggen aan de gemeenteleden. De contactpersonen houden contact met hun wijk van 10-30 adressen, en brengen informatie over wijkavonden en andere activiteiten rond. De HVD brengt bezoeken aan ouderen, nieuwingekomenen en mensen met een jubileum.

 

Onze gemeente is verdeeld in twee secties, die elk weer uit 3 wijken bestaan. Het wijkteam, de predikant, ouderlingen, contacpersonen, de HVD, een diaken en een kerkrentmeester komt 1 maal per jaar samen. De 6 wijken hebben elk ongeveer 15 contactpersonen.

 

Verder zijn er ouderlingen die een speciale taak hebben in het ouderenpastoraat. Dit betreft de Diessenplas, de aanleunwoningen en de Abraham Berg-hof. Elke woensdagavond wordt er een wijdingsdienst georganiseerd.

 

Het pastoraal college komt 3-4 keer per jaar samen en bestaat uit de predikanten en de ouderlingen.

 

De gesprekken tijdens de bezoeken van predikanten en ouderlingen vallen onder geheimhouding.

2. Jeugd - Jongerenwerk

Het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente wordt georganiseerd vanuit het JPF, ons gezamenlijke Jeugdplatform. In dit jeugdplatform zijn de diverse groepen vertegenwoordigd die onder het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Holten vallen. Het doel van het JPF is het jeugdwerk coördineren, stimuleren en nieuwe ideeën en beleid ten aanzien van het jeugdwerk ontwikkelen.

 

Zoek je meer informatie over ons jeugdwerk of bepaalde activiteiten, of heb je een vraag, stuur dan een mail naar jeugd@hervormdholten.nl

3. Ouderenpastoraat

Enige ouderlingen zijn belast met de pastorale zorg van de bewoners van woon- en zorgcentrum Diessenplas, de aanleunwoningen en een aantal seniorenwoningen in de directe nabijheid (de Vrijheidslaan, de Churchillaan, Jan Rietbergstraat en Abraham Berghof). Elke woensdagavond wordt er een wijdingsdienst georganiseerd.

 

Ouderenpastor:
Meinske van der Wal, tel. 0548 54 66 31
e-mail: meinskevanderwal@gmail.com

 

Ouderlingen:
Abraham Berg-hof
Woon- en zorgcentrum ‘de Diessenplas’
mevrouw I. Warning, Kozakkenstraat 56, tel. 06 44 16 91 48

 

Aanleunwoningen woon- en zorgcentrum ‘de Diessenplas’Churchillstraat, Vrijheidslaan (uitgezonderd de Diessenplas), Jan Rietbergstraat
Mevr. R. van Iperen - Esseboom, telefoonnummer 0548 36 21 26
e-mail:rivip36@gmail.com

Pastores

Ds. S.M. Roozenboom

Sinds 24 januari 1993 ben ik als predikant verbonden aan de hervormde gemeente hier in Holten. En dan met name voor het westelijke deel met de buurtschappen Dijkerhoek en Espelo. Geboren 1956.

 

Via Youth for Christ kwam ik in de zeventiger jaren in aanraking met geloof en kerk. De stap naar de theologie lag voor de hand. Zo'n tien jaar heb ik in Utrecht gestudeerd. Later heb ik aan de VU te Amsterdam nog een aanvullende studie gevolgd in de dogmatiek.

 

ds. S.M.Roozenboom In mijn eerste gemeente Nieuwdorp heb ik het kerkenwerk echt goed leren kennen (1985-1992). Daar mocht ik ook een flinke groei van het Samen-op-Weg mogen meemaken. In die tijd heb ik mijn vrouw Femmie leren kennen en zijn onze dochters Janine en Josca geboren. Hier in Holten ben ik vertrouwd geraakt met alle vormen van het reguliere kerkenwerk. Elke week wel een preek maken, overleggen met groepen, vergaderingen en huisbezoeken doen - dat is het wel zo ongeveer. En alles zo veel mogelijk op de fiets. Ik heb gemerkt dat het gemeenschapsgevoel, het erbij horen, fundamenteel is voor het kerk zijn. En dat begint met persoonlijk contact. Die sociale kant is dus heel belangrijk. Natuurlijk gaat dat gevoel weer terug op de spirituele kern: het geloof in God en Christus. Dat moeten we proberen vast te houden met elkaar.

 

Vele jaren heb ik me verdiept in de charismatische beweging en de vernieuwing van de gemeente door de Geest van God. Maar voor veel mensen is dat allemaal wat vaag en mistig. Nu richt ik me meer op de keetkerkbeweging in onze buurtschappen.

Ds. M.J. van Sandijk

Graag stel ik me even aan u voor: ik ben Mark van Sandijk, en op 27 mei 2018 ben ik bevestigd als predikant in de Hervormde gemeente in Holten. Ik ben geboren in 1982, en kan mezelf wel een ‘zij-instromer’ noemen. Na mijn studie psychologie heb ik vijf jaar als marktonderzoeker gewerkt, maar uiteindelijk trok de studie theologie, die ik in 2017 heb afgerond aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

 

Oorspronkelijk kom ik hier niet uit de buurt: ik ben geboren en getogen in Boskoop, tussen Gouda en Alphen aan den Rijn, in Zuid-Holland. Ik ben getrouwd, en inmiddels ook vader van twee zoons. Thuis is er natuurlijk genoeg te doen, maar tussen alle bedrijven door heb ik soms gelukkig nog wat tijd voor een paar hobby’s: muziek maken, hardlopen, en af en toe lees ik een boek.

 

ds. M.J. van Sandijk Mijn grootste drijfveer in het predikantschap is de zoektocht naar God, en ik vind het mooi om deze met elkaar aan te kunnen gaan. Samen op weg gaan, en zoeken naar Gods wijsheid voor ons leven, hier, in de wereld: in de kerk, maar zeker ook daarbuiten.

 

Als u, met pastorale vragen, contact met mij op zou willen nemen, dan kan dat telefonisch of per e-mail. Mijn contactgegevens vindt u verderop op deze site, op de pagina met adressen.

Ds. Meinske van der Wal

Nog even iets ter kennismaking…
De man met wie ik getrouwd ben, kent u inmiddels (een beetje)! Ik ben zelf geboren en getogen op de boerderij in Dorkwerd, een gehucht aan de rand van de stad Groningen.

 

da. M. van Sandijk - van der Wal Na de studie theologie in Utrecht werd ik in 2005 predikant in de gemeenten Harich-Ruigahuizen en Oudega-Kolderwolde in Friesland en in 2011 ging ik naar Oud Avereest-Balkbrug. Ik heb het altijd een voorrecht gevonden om predikant te mogen zijn, maar in combinatie met een jong gezin vond ik bijna fulltime predikant-zijn wel pittig. predikant-zijn De mogelijkheid om nu voor een aantal uur werkzaam te zijn als predikant en daarnaast veel tijd te houden voor het zorgen voor en genieten van de mannen in huis vind ik heel erg prettig!

 

Hartelijke groet,
ds. Meinske van der Wal