Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Gemeenteavond aankondiging

Het SOW-proces kent in Holten al een hele geschiedenis. We zijn nu in een fase aanbeland dat we belangrijke beslissingen gaan nemen.

 

Heel veel jaren hebben we in steeds sterkere mate samengewerkt, maar nu denken we na over samengaan! In de Kandelaar is op 18 november een gemeenteavond geweest waarop een meerderheid van de aanwezigen daar, zich positief uitsprak over de intentie dit proces in te gaan. De vraag ligt nu ook bij de Dorpskerk. Tijdens de groothuisbezoeken gaan de hervormde leden ook over dit thema met elkaar in gesprek.

 

Op de gemeenteavonden op 23 maart (Kandelaar) en op 25 maart (Irene) willen we graag met u hierover verder praten. We hopen dat u deze datum vast wilt reserveren in uw agenda.

 

Namens de beide kerkenraden, Hannie Klein Ikkink en Dorret de Leeuw van Weenen-Poel (voorzitters Kandelaar), Rik Aangeenbrug (voorzitter Dorpskerk)

ACTIE Kerkbalans 2020

Op vrijdag 31 januari jl. hebben we de actie Kerkbalans 2020 zeer tevreden afgesloten nadat alle giften waren geteld. We willen dan ook iedereen hartelijk bedanken die hebben meegewerkt aan de actie Kerkbalans. In het bijzonder natuurlijk de “lopers” die ervoor zorgen dat de enveloppen met alle bescheiden bij iedereen terecht komen en weer worden opgehaald. Hartelijk dank daarvoor!

 

En zeker ook een dankwoord aan alle “gevers” voor uw giften. Nu bent u natuurlijk benieuwd geworden wat het uiteindelijke eindbedrag is geworden. Het eindbedrag is geworden: € 184.289,66. Een zeer mooi bedrag, weliswaar een € 6.000,- lager dan vorig jaar maar wel een bedrag waarmee we de begroting weer rond zullen krijgen. Nogmaals iedereen: Hartelijk bedankt.

 

Het college van kerkrentmeesters

Avond voor ouders met kinderen van 0-16 jaar.

Graag nodigen we ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar uit voor ontmoeting en inspiratie op dinsdagavond 25 februari in Irene. Wat gaan we doen?

 

Er is een korte update over de kinder- en jeugdactiviteiten in onze gemeenten, Rita van Herk geeft een introductie op de Parenting Course (bij voldoende belangstelling zal deze cursus, die ouders bewust en enthousiast wil maken aangaande hun (geloofs)opvoeding, in seizoen 2020-2021 o.l.v. Rita van start gaan), vervolgens gaan we op deze avond aan de slag met de vraag 'Hoe kun je als gezin de veertigdagentijd bewust beleven?', deze start namelijk op 26 februari. Wij zorgen voor inspiratie om daar thuis iets mee te doen en houden rekening met de verschillende leeftijdscategorieën.

 

Inloop vanaf 19:45 en we starten om 20.00. Rond 21.30 uur staat tot slot een hapje en een drankje klaar! Graag ontmoeten we jullie en zien we elkaar in gebouw Irene (Opgave vooraf is prettig en kan via onderstaande personen of per mail activiteiten@kandelaarholten.nl of jeugd@hervormdholten.nl).

 

Groet,
Heleen Haverslag, Leonie Jansen en Meinske van der Wal.

Tienercatechese

Er is weer tienercatechese op zondag 1 maart 19.30 uur aan de Beusebergerweg 13. Alle jongeren tussen 12-16 jaar zijn hier van harte welkom!! De eerst volgende keren worden vastgesteld in overleg met de jongeren.

 

Wanneer:1 maart
Hoe laat: 19.30 uur
Waar: Beusebergerweg 13

Open deur kring

Op donderdag 5 maart a.s. hopen we weer samen te komen in Irene voor het gesprek over groeien in geloof en leven. Dit boekje blijkt bij iedereen aan te slaan en Isabel heeft zoveel mogelijk exemplaren besteld. Maar ook wie het niet heeft, kan gewoon meedoen. We leren iets nieuws en zijn levendig met elkaar in gesprek.

 

Wanneer:5 maart
Hoe laat: 20.00 uur
Waar: Irene

Game-Avond: Gamen voor Oeganda

Houd jij van spelletjes? Op vrijdag 20 maart organiseert het JPF een game-avond in Gebouw Irene. We beginnen om half vijf ’s middags en eindigen ’s avonds om een uur of elf. Tussendoor is er voor iedereen eten en drinken. We spelen zowel digitale als analoge spellen. Je kunt dus je (spel)computer of laptop meenemen, maar ook bordspellen die je leuk vindt.

 

De toegang is 15 euro per persoon. Dit geld gaat naar een goed doel: arme boerengezinnen in Noord-Oeganda, die lijden onder droogte en overstromingen. Kijk voor meer informatie op: https://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda Hopelijk kom je ook! Je moet je wel inschrijven, op uiter-lijk 9 maart. Dit doe je per mail: activitei-ten@kandelaarholten.nl of jeugd@hervormdholten.nl

 

Wanneer:20 maart
Waar: Irene
Hoe laat: 16.30 uur
Toegang: € 15,-

Algemeen nieuws

Jeugddienst - Halfleeg of Halfvol?

Halfleeg of Halfvol? Dat is het thema van de komende gezamenlijke jeugddienst. De dienst vindt plaats in de Dorpskerk, op zondag 8 maart om 10:00 uur (let op het tijdstip!), en wordt georganiseerd vanuit het JPF. Aan de dienst werken tieners mee, ze hebben het thema bedacht en de muziek uitgekozen. Ook de muziek komt deze keer van Holtense bodem! Eva Haverslag en Sanne Scharenborg zullen enkele nummers voor ons zingen, en ook wat samenzang begeleiden.

 

We zullen het in deze ochtenddienst gaan hebben over hoe je om je heen kijkt. Zie je alles positief in, of zie je juist de beren op de weg? En heeft wat je gelooft daar eigenlijk invloed op? Een thema dat voor alle leeftijden herkenbaar zal zijn. Het wordt een jeugddienst, vooral gericht op tieners, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom! Tot ziens, op 8 maart!

 

Ds. Mark van Sandijk

 

Wanneer:8 maart
Waar: Dorpskerk
Aanvang: 10.00 uur

Wintercollecte

Elk jaar organiseert de Diaconie van de Hervormde Gemeente Holten een wintercollecte onder haar leden voor een maatschappelijk doel. Dit jaar was de opbrengst bestemt voor Stichting Locale Omroep Holten - Rijssen ‘Radio 350’ - Kerkradio 350 Holten en Stichting Welcome Again Veterans Holten, 75jaar bevrijding.

 

Op 4 februari kregen beide stichtingen een cheque ter waarde van € 2677,00 overhandigd. Beide stichtingen waren zeer vereerd. Diaconie bedankt alle gevers en de collectanten voor hun inzet.

Klassiek religieuze muziek op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 10 april is er om 20.15 uur in de Dorpskerk een optreden van de Bachbeweging Twente. Onder leiding van Frank Deiman brengen zij de volgende composities ten gehore: “I never saw another butterfly,” van de Amerikaanse componiste Lori Laitman. De teksten zijn 6 gedichten van gevangenen uit concentratiekamp Theresienstadt. Het zijn aangrijpende teksten over het leven van alledag in een vreselijke situatie.

 

Uitvoerenden zijn sopraan Diet Gerritsen en altsaxofoniste Marjan Maat. Daarna volgt de cantate BWV 4 “Christ lag in Totesbanden” van Johann Sebastian Bach. Het is één van Bach’s oudst overgeleverde cantates, voor 4 zangers en strijkers.

 

Bach schreef deze cantate voor eerste Paasdag. Tekst en melodie zijn een verduitste bewerking naar de Paassequens ‘Victimi Pascali Laudes’ (laten wij het Paaslam eren)

 

Georganiseerd door: Commissie Vorming&Toerusting Holten en Stichting Kunst&Cultuur Holten

 

Wanneer:10 maart
Waar: Dorpskerk
Aanvang: 20.15 uur

Heeft God ons pionieren en kliederen wel nodig?

Kom naar het landelijk event Blik naar Buiten!
Wat zijn de trends in Nederland en wat kunnen we daar als Protestantse kerk mee? Hoe kan de kerk anno 2020 van betekenis zijn? Waarom is Kliederkerk zo'n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken echt van levensbelang zijn voor hun bezoekers? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod op het landelijk event ‘Blik naar buiten’ in Utrecht op vrijdag 13 maart 2020. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Meld u nu aan!

 

Vier topsprekers starten de dag met korte aansprekende presentaties die u snel en to-the-point op de hoogte brengen van de actuele missionaire ontwikkelingen. Waarom is pionieren voor sommige bezoekers van levensbelang? Welke grote trends komen eraan in de komende 10 jaar en wat doen we daar als kerk mee?

 

Hoe komt het dat Kliederkerk zo'n doorslaand succes is?
De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil neemt u mee in de nieuwste trends en ontwikkelingen op missionair gebied, ds. Janneke Nijboer over welk verschil pioniersplekken nu echt maken in de praktijk, Nelleke Plomp over de onstuimige groei van het aantal kliederkerken en prof. dr. Gert Noort over het geloofsgesprek voeren in een geseculariseerd Nederland.

 

Sprekers
De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil neemt u mee in de nieuwste ontwikkelingen op missionair gebied. Hij vertelt welke trends de komende tien jaar zeer waarschijnlijk zullen bepalen en wat dat van de kerk zal vragen.

 

Prof. Dr. Gert Noort, hoogleraar Protestantse en Evangelicale missie aan de Theologische Universiteit Kampen spreekt over ‘Onbevangen in de marge’. Hoe kunnen we als christelijke minderheid in Nederland toch vrijmoedig woorden geven aan ons geloof? En waarom zouden we dit doen? Hoe leren we getuige te zijn dat geloof in God er werkelijk toe doet en aan het leven zin, diepte en glans geeft?

 

Nelleke Plomp, projectleider Kliederkerk, spreekt over deze nieuwe vorm van kerk-zijn in Nederland. Kliederkerk bereikt een doelgroep die voor veel kerken bijna uit beeld is: jonge kinderen en hun ouders. Op bijna 200 plaatsen in Nederland gaan kliederkerken regelmatig op creatieve wijze met Bijbelverhalen aan de slag.

 

Ds. Janneke Nijboer presenteert de resultaten van het onderzoek naar de impact van pionieren. Welke invloed heeft betrokkenheid bij een pioniersplek op het leven van deelnemers? Groeit er geloof en ontstaan er vriendschap-pen? Wat betekenen pioniersplekken in de praktijk voor mensen?

 

Inspirerende workshops
Aansluitend is er een gevarieerd keuze-aanbod in zo´n 10 verdiepende workshops. U kunt napraten met de spre-kers, ervaren wat de missionaire werking is van klassieke choral evensongs (met dr. Hanna Rijken) en een kijkje in keuken nemen bij de totstandkoming van een missionaire preek (door IZB). Ga met nog meer andere professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk in gesprek en loop met een frisse blik naar buiten.

 

Aanmelden
‘Blik naar Buiten’ wordt gehouden op vrijdag 13 maart 2020 in de Jacobikerk en de Social Impact Factory in Utrecht. Aanmelden kan via de onderstaande link. Een toegangskaart kost 19,50 euro per persoon. Aanmelden voor landelijk event 'Blik naar buiten' https://www.aanmelder.nl/114030/subscribe

Video kliederkerk

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk