Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Ruilen en delen!

Wie wil dat niet, verse groente en sappig fruit, direct vanuit de tuin op je bord!
 • Ben je trots op je eigen geteelde groenten of die lekkere vruchten?
 • Heb je soms meer dan je kunt gebruiken en wil je dit delen met mensen zonder tuin?
 • Of wil je ook wel eens proeven wat anderen verbouwen en met hen ruilen?
De diaconie van de Dorpskerk wil graag mensen die bezig zijn met gezonde voeding, lokale producten en korte lijnen bij elkaar brengen. In onze omgeving is vlees, kaas, zuivel en eieren rechtstreeks van de boerderij te koop. Voor groenten en fruit moeten we wat verder weg, maar er zijn wel particulieren met een moestuin en wij denken dat er ook wel mensen zijn die graag lokaal geteelde groenten en fruit willen eten. We willen moestuin eigenaren de mogelijkheid bieden om producten te ruilen met andere telers of te delen met mensen zonder eigen tuin en de gelegenheid om, onder het genot van een sapje, ervaringen en kennis te delen!

 

Ons idee:
 1. Producten inbrengen kan tussen 10:00 en 11:00, daarna kun je gelijk gaan ruilen
 2. Verpak je groente of fruit in porties voor 1-2 personen of voor 3-4 personen
 3. Je kunt gelijke hoeveelheden – in aantallen porties – ruilen.
 4. Groente en fruit zijn onderling inwisselbaar
 5. Wie geen producten inbrengt of meer porties wil meenemen kan vanaf 11:00 uur uitzoeken
 6. De vergoeding hiervoor bedraagt € 0,50 voor een portie voor 1-2 personen en € 1,-- voor een portie voor 3-4 personen.
 7. Mochten er producten overblijven dan zijn deze voor Kinderboerderij Dondertman
 8. De opbrengst van de vergoedingen is voor de diaconie
Waar: Gebouw Irene,
Wanneer: 24 en 23 juli en 7, 14, 21 en 28 augustus,
Tijd: Zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur

 

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: 06-53 34 75 90

Omzien naar elkaar

Voor veel gemeenteleden een belangrijk begrip wat hoort bij de kerk en bij de manier waarop zij in het leven willen staan. Vaak gebeurt dat al als vanzelfsprekend waar het gaat om de mensen om hen heen. Toch vraagt de diaconie zich ook af: vallen er geen mensen “tussen wal en schip” wat betreft de aandacht en zorg die er voor hen is. Vaak wordt die behoefte hieraan niet rechtstreeks geuit of is het voor mensen in de omgeving niet duidelijk dat iemand in de knel komt en daar zelf niet (meer) uitkomt. Gelukkig is er dan een organisatie als Evenmens die heel gericht probeert om mensen, met een lichamelijke of geestelijke beperking, te steunen en degenen die voor hen zorgen te ontlasten. De stichting Evenmens is door de gemeente Rijssen-Holten gevraagd om zorgvraag en (door vrijwilligers) aangeboden zorg aan elkaar te koppelen. Evenmens zoekt hiervoor vrijwilligers en heeft de kerken gevraagd om uit te zien naar gemeenteleden met een “warm hart” die willen omzien naar anderen.

 

Kennis maken met de mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg van Evenmens Rijssen-Holten

 

Het geven van mantelzorg wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends. Een partner krijgt geheugenproblemen en/of dementie, een kind heeft een beperking, een vader een chronische ziekte en een vriend krijgt een hersenbloeding. Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om een ander een handje te helpen en het geeft vaak veel voldoening. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden. Het heeft dan ook veel invloed op je eigen leven. Het combineren van mantelzorg met de zorg voor andere familieleden, een baan, opvoeding van kinderen of vrijetijdsbesteding blijkt vaak lastig te zijn.

 

Voor mantelzorgers is het fijn dat ze ergens terechtkunnen met hun verhaal en vragen rondom het mantelzorgen en wat het met zich meebrengt. De mantelzorgconsulenten van Evenmens Rijssen-Holten zijn er voor u! Bent u mantelzorger, dan kunt u een beroep doen op Evenmens voor: een luisterend oor, het overnemen van regeltaken, het ondersteunen bij gesprekken met de gemeente of de formele zorg, cursussen en themabijeenkomsten, ontspannende activiteiten, contact met lotgenoten of het inzetten van een vrijwilliger om bijvoorbeeld samen boodschappen te doen, een wandeling of fietstochtje te maken, samen een kopje koffie te drinken of een ziekenhuisbezoek af te leggen. Vrijwilligers kunnen mantelzorgers helpen door een paar uurtjes de zorg over te nemen, zodat mantelzorgers er zelf eventueel even uit kunnen. Deze vrijwilligers doen hun werk belangeloos en onbetaald, omdat ze er zelf voor kiezen. Zij verlenen hun zorg vaak een-op-een en doen dat bijv. één of twee uur per week of per 2 weken, altijd in overleg. De consulenten van Evenmens helpen hierbij. Zij maken eerst apart kennis met de vrijwilliger en met de hulpvrager en diens mantelzorger. Wanneer ze denken dat er wel een goede klik tussen beiden kan ontstaan, word je aan elkaar gekoppeld. De consulent gaat mee met de eerste kennismaking waarin ook de afspraken met elkaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld op welke dag de vrijwilliger komt, hoe vaak, hoe laat en wat ze samen gaan doen. Beiden kunnen altijd op de consulent een beroep doen voor begeleiding of om hun verhaal te kunnen doen.

 

De consulenten van Evenmens Rijssen-Holten zijn Janny Broekhuis en Mariët Velding. Je kunt telefonisch of per email contact met hen opnemen. Ook is het mogelijk dat zij bij jou op huisbezoek komen.

 

Telefoon: 0548 – 63 88 30.
Email: mvelding@evenmens.nl of jbroekhuis@evenmens.nl
Website: www.evenmens.nl

 

evenmens

 

Op dit moment zijn we Voor verschillende zorgvragers uit Holten dringend op zoek naar vrijwilligers die een kopje koffie komen drinken, een praatje komen maken, maar ook een eindje wandelen zouden ze zeer op prijs stellen.

 

Bent U degene die zij zoeken voor de zorgvragers in Holten? U kunt rechtstreeks contact opnemen met één van de consulenten van Evenmens of met de contactpersoon voor de diaconieën:

 

Dini Aalpol 06-53 34 75 90.

Zomervieringen

Al een aantal zomers zijn er op de Borkeld zomervieringen gehouden met daarbij de “preek van de leek”. Als gevolg van Covid 19 konden deze vorig jaar niet plaatsvinden. Nu er weer meer mogelijk is in het openbare leven heeft de commissie besloten om deze zomer één zomerviering te houden.

 

De bedoeling is dat er nu eens niet een theoloog, een predikant op de preekstoel staat, maar gewoon een leek. Iemand die zijn of haar sporen in de samenleving heeft verdiend en vanuit die ervaring een preek houdt. De viering is oecumenisch, in de traditie van de christelijke eredienst, maar met geheel eigen accenten.

 

Op 22 augustus houdt Henk Hospers uit Nijverdal de preek. Hij houdt zich bezig met duurzaamheid in de ruimste zin van het woord. De liturgie wordt verzorgd door Sissy van Bruggen.

 

De viering wordt gehouden bij dagcamping en informatiecentrum ’n Witten van Staatsbosbeheer, gelegen in het natuurgebied De Borkeld tussen Holten, Markelo en Rijssen, aan de rand van de Friezenberg. Borkeldweg 17 te Markelo. Het is een plek midden in de natuur, waar Schepping en Woord bij elkaar komen.

 

De viering begint om 10.00 uur. We houden ons aan de dan geldende Coronamaatregelen.

 

De Open Deur heet u van harte welkom

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondagmorgen 5 september (het duurt nog even, maar dit is het laatste Kerknieuws voor die tijd) nemen we afscheid van vertrekkende ambtsdragers, en worden er gelukkig ook weer nieuwe ambtsdragers bevestigd. Dit zijn de ambtsdragers die afscheid nemen, alle drie als diaken: Marti Jansen, Jannie Oolbekkink en Henk Stoevenbelt. We danken hen hierbij alvast voor al hun inzet en samenwerking. In de kerkdienst zelf zullen we hen natuurlijk ook nog uitvoeriger bedanken, en dat mag u na afloop van deze dienst ook persoonlijk doen.

 

En dit zijn de nieuwe ambtsdragers: Vier nieuwe diakenen - Marian Aaltink-Haverslag, Brenda Vermeul-Pothof, Paul Bruggeman en Jan Haverslag.

Startzondag: een nieuw begin!

We zijn ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van de startzondag op 19 september. Het thema wordt: ‘een nieuw begin!’ of ook ‘laat uw Koninkrijk komen’. Wie weet zijn we in september ‘na corona’ en willen we zeker kijken naar wie we als kerken zijn, uiteraard ook voor Holten en omgeving. Met de Ontmoetingskerk en de parochie kijken we deze dag als ‘protestantse gemeente te Holten, in wording’ kunnen werken aan een nieuw begin.

Algemeen nieuws

Boeken-, rommel- en kledingmarkt

Voor een ieder is de coronaperiode een rare periode. Wat kan wel en wat kan niet. Maar gelukkig bied Hugo de Jong ons wat meer ruimte. Wij denken dan ook dat wij dit jaar prima een boeken-, rommel- en kledingmarkt kunnen organiseren en wel op zaterdag 2 oktober 2021. Ja u leest het goed, er is dit jaar geen veiling.

 

Ook de locatie wordt gewijzigd. Dit jaar niet bij gebouw Irene, maar bij onze opslaglocatie De Blijdschap, hoek Kerkhofsweg/Industriestraat. Dit pand kunnen wij zo mogelijk beter coronaproof maken mocht dit nodig zijn.

 

Natuurlijk wordt deze zaterdag een ontmoetingsdag waarbij de oliebollen, koffie en de hamburgers niet worden vergeten. Iedereen is van harte welkom.

Regionale kerkendag

Die gaat door op zondag 10 oktober in de Lebuinus. Noteert u hem vast. We hopen en gaan er ook van uit dat we weer met grotere aantallen de kerk kunnen bezoeken, net als in 2019. Dat was toen een hoogtepunt. In 2020 moesten we helaas een jaartje overslaan vanwege de pandemie. Maar nu is de stuurgroep bezig met nieuwe voorbereidingen.

 

Onderdeel daarvan is het zgn. buurten vooraf, d.w.z. dat kleine delegaties van de aangesloten kerken in de ring bij elkaar op bezoek komen in een gewone kerkdienst. Gewoon om te kijken hoe de ander het doet, als een soort opwarming voor het grotere treffen in de Lebuinus straks. Het thema is ‘Delen en inspireren’. Want dát willen we als ringkerken doen.

 

Op de dag zelf zullen naast de viering ook presentaties plaatsvinden van de verschillende gemeenten. Zo ontmoeten we elkaar en hopen we een nieuwe weg in te slaan na het tijdperk van corona.

Ontwikkelingen rondom het fusieproces

Meer en meer gaan de versoepelingen de ruimte vergroten om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke zaken in onze kerken. Na ruim een jaar waarin corona veel invloed op ons leven had, lijken we weer stappen te kunnen maken. Maar er is in veel gezinnen ook de blijvende invloed van de gevolgen van het virus. Het is goed om daar in onze gemeenten ook bij stil te staan in gebed en aandacht voor elkaar.

 

In maart 2020 hadden we het plan om gemeenteavonden te beleggen over de voortgang van het ingezette fusie-proces tussen De Kandelaar en Dorpskerk. Ook de fysieke vergaderingen van de grote kerkenraden werden uitgesteld en uitgesteld. Maar die hebben inmiddels plaatsgevonden. Onze beide kerkenraden staan positief tegenover het ingezette proces. Er is wel veel online vergaderd of in kleine groepen. In de coronatijd hebben we goed samengewerkt o.a. in de gezamenlijke diensten en in de vervanging bij ziekte en vakantie.

 

Het is de hoogste tijd om de ontwikkelingen met u te delen. Dat willen we doen op een gemeenteavond begin september. Daar willen we het met u hebben over:
 1. de uitslagen op de enquête ( die is toegelicht in de digitale presentatie op 23 november 2020)
 2. de invulling van de FOG (Fusie Ontwikkel Groep);
 3. inzicht in de processtappen;
 4. de begeleiding volgens de aanpak van de Waarderende Gemeenteopbouw.
Zo hopen we het nieuwe kerkelijk jaar een mooie start te geven! Data en agenda volgen later.

 

Namens beide kerkenraden,
Hannie Klein Ikkink, Dorret de Leeuw van Weenen, Rik Aangeenbrug

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl