Vanaf 2 mei zijn er weer fysieke kerkdiensten voor 30 personen.
Ook zijn alle diensten te volgen via Kerkdienst gemist.
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Coronahulp Kerk in Actie: we gaan door!

Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop. Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in veel landen mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze honger. Er is daar nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom gaan we door met coronahulp. Uw steun blijft dringend nodig! Kom in actie, door te bidden en gul te geven in de collecte. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

 

Voor meer informatie: Kerk in actie

 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL49RABO0328500925 Diaconie Ned.Herv. Kerk Holten Gemeente o.v.v. “Coronahulp Kerk in Actie”

Wie komt onze kerkenraad versterken?

Ik? Ja jij! Of u, zo u wilt.

 

Jaarlijks is er in september de afwisseling van de wacht. Dan nemen er ambtsdragers afscheid. En dan is het dus heel fijn als er weer nieuwe opvolgers klaar staan. Er is in het kerkbestuur van alles te doen. Maar vooral onze diakonie heeft behoefte aan de invulling van vacatures.

 

Ook voor het pastoraat is uitbreiding gewenst, zowel voor de jongeren, de ouderen als de wijken. En tenslotte zoeken we ook nog twee of drie kandidaten voor het college van kerkrentmeesters. Duidelijk dat de behoefte aan vervangers groot is!

 

We praten je/u graag bij over de inhoud en omvang van de taak en jouw/uw mogelijkheden om die in te vullen. Van de mensen die na jaren de kerkenraad weer verlaten hoor je vaak dat ze het als een verrijking voor hun geloof en hun eigen ontwikkeling hebben ervaren.
Dat gunnen we jou/u ook!

 

Natuurlijk mogen er ook namen van kandidaten voordragen worden. Graag zelfs!
De ambtsdragerscommissie gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens.

 

Voor beiden kun(t) je/u de naam en adresgegevens doorgeven aan onze scriba Gerrie Jansen scriba.hervormdholten@outlook.com.

De digitale catechesegroep – een terugblik

Sinds januari zijn we vijf zondagavonden bij elkaar gekomen, als ‘digitale catechesegroep’. Het was eigenlijk onze bedoeling om afgelopen najaar, net als in het seizoen daarvoor, weer een gewone gespreksgroep op te starten, voor de jongeren tussen de 12 en ongeveer 16 jaar van onze beide kerken. Maar toen gooide corona roet in het eten, en gingen zelfs de middelbare scholen weer dicht voor de meeste leerlingen.

 

Eerst besloten we het daarom uit te stellen, maar omdat het onduidelijk bleef wanneer de lockdown ‘klaar’ was, en we het toch belangrijk vonden om elkaar wel te blij-ven zien, zijn we begonnen met een digitaal ontmoetingsmoment. Dit hebben we vijf keer gedaan. De groep was elke keer niet heel groot, maar gelukkig wel enthousiast.

 

Verschillende thema’s kwamen voorbij, en we zijn met passende Bijbelverhalen en vragen aan de slag gegaan. Het was goed om elkaar op deze manier te ontmoeten en te spreken. We hopen natuurlijk dat het volgend seizoen weer ‘normaal’ kan, dus niet digitaal, maar in deze omstandigheden was het zeker een inspirerend alternatief. Bedankt aan iedereen die meedeed voor jullie aan-wezigheid en inzet. En voor alle jongeren: hopelijk tot volgend seizoen!

 

Ds. Meinske en Mark van Sandijk

Diaconie zoekt vrijwilliger voor bezoekwerk!

De diaconie is voor Evenmens op zoek naar een vrijwilliger die wekelijks een bezoekje kan brengen aan een oudere alleenstaande man, bekend met dementie, voor een kopje koffie, een praatje en evt. een wandeling.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via diaconie.hervormdholten@gmail.com of rechtstreeks met Evenmens - Janny Broekhuis email: jbroekhuis@evenmens.nl

 

Diaconie Dorpskerk

 

Dini Aalpol

Veiligheid in de kerk.

Nee, nu eens niet m.b.t het coronavirus, maar met het oog op de inzet van BHV. Tijdens een kerkdienst kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij er behoefte bestaat aan de directe hulp van mensen die de eerste hulp kunnen verlenen. Het kan ook nodig zijn dat de kerk ontruimd moet worden. Gelukkig komt dit heel weinig voor, maar het is wel belangrijk dat we dit goed geregeld hebben voor “het geval dat”.

 

Daarom doen we hierbij een oproep aan iedereen die als BHV’er ingezet zou willen worden. Misschien heeft u al ervaring op uw bedrijf of in uw organisatie. Maar ook als dat niet zo is, dan is uw aanmelding van harte welkom. Met enkele cursusbijeenkomsten is het mogelijk hiervoor gecertificeerd te worden. Als we een groepje hebben dan kan er een roostertje worden opgesteld voor de kerkdiensten. Aanmeldingen graag bij kerkrentmeesters.holten@solcon.nl.

 

Bij voor baat dank!

 

In de regio Deventer voeren we met elkaar overleg over een veiligheidsplan dat ook voorziet in de mentale veiligheid van iedereen in de gemeente. Jannette Haverslag (kerkrentmeester) vertegenwoordigd onze hervormde gemeente in die werkgroep.

 

Namens de kerkenraad,
Rik Aangeenbrug

Algemeen nieuws

Tien dagen van gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren.

In de dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en de uit-storting van de heilige Geest wijdden de leerlingen zich eensgezind en vurig aan het gebed. Wie bidt, met de leerlingen van toen in gedachten, mee in 2021?

 

In de gezamenlijke nieuwsbrief, die het weekend voor Hemelvaart wordt verstuurd, vindt u een link naar een document met voor elke dag tussen Hemelvaart en Pinksteren een aantal gebedspunten. Zo kunnen we samen deze tien dagen eensgezind bidden in een vurig gebed van enkele minuten of meer dan een uur. Alles is goed!

 

De hoop is, dat ieder het gebed mag ervaren ‘als een tweestemmig lied waarin God en de mens elkaar raken’ (Guillaume van der Graft).

 

Bij vragen of voor meer informatie mag u/jij ons bellen (0548-54 66 31) of mailen meinskevanderwal@gmail.com. Hartelijke groet,

 

ds. Mark en Meinske van Sandijk

Fusie Ontwikkel Groep van De Kandelaar en de Dorpskerk

De beschrijving van de Fusie Ontwikkel Groep (FOG) is door beide moderamen bestudeerd, aangepast en het wachten is nu op een akkoord van de beide kerkenraden.

 

Dan kunnen we aan de slag want we willen beide voortgaan. Eén van de actiepunten zal zijn, dat we op zoek zullen gaan naar leden voor de FOG, een kleine groep als vertegenwoordiging uit alle leeftijdscategorieën uit beide gemeenten.

Tieneravond

In de stille week hebben we de Paaschallenge met elkaar gedaan. Dit keer hebben we elkaar in levende lijve mogen ontmoeten en met elkaar leuke puzzels, opdrachten en spelletjes gedaan.

 

Noteer alvast in je agenda: vrijdag 28 mei is de volgende editie van Sirkelslag Jong vanaf 19.30 uur. Thema is “Wat zou jij doen?”. We gaan met elkaar live spelen tegen andere groepen in Nederland. Ook deze keer ontmoeten we elkaar in levende lijve. We spelen leuke spelletjes, puzzels en opdrachten. Uiteraard regelen we iets lekkers!

 

Sirkelslag Jong
Wanneer: vrijdag 28 mei
Hoe laat: vanaf 19:30 uur

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl