Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Levensmiddelen pakketten Diaconaal Netwerk Rijssen-Holten

Als diaconieën van Holten zijn we in het diaconaal netwerk verbonden met kerken in de gemeente Rijssen-Holten. Evenals voorgaande jaren wordt vanuit dit netwerk, in samenwerking met de gemeente, de uitgifte van levensmiddelen pakketten voor minima georganiseerd. De gemeente stuurt brieven naar mensen die hiervoor in aanmerking komen, maar zij hebben mogelijk niet iedereen in beeld die zo’n pakket goed kan gebruiken. Daarom kunnen inwoners die niet benaderd zijn, maar ook in aanmerking komen, dit vóór 19 november, per mail of via één van de diakenen kenbaar maken. De pakketten worden bezorgd op donderdagmiddag 16 december.

 

E-mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com of diaconie@kandelaarholten.nl.

 

Zie ook: www.rijssen-holten.nl

Wintercollecte 2021 Diaconie Dorpskerk

Special Olympics Nederland 2022
De veertien Twentse gemeenten gaan van 10 tot en met 12 juni 2022 het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking organiseren; de Special Olympics Nationale Spelen (https://specialolympics2022.nl). Holten wordt de organisator van de Triathlon en Rijssen is gastheer voor het inlineskaten.

 

In 2021 zou Eunice Kennedy Shriver (1921-2009) 100 jaar zijn geworden. De zus van de voormalig Amerikaanse president John F. Kennedy. Maar bovenal de oprichter van Special Olympics. De grote inspiratiebron voor het oprichten van Special Olympics was de bijzondere band met haar zus Rosemary Kennedy. Rosemary werd in 1918 geboren met een verstandelijke beperking, op haar 23ste in een inrichting geplaatst en tot 1961 in het geheim verzorgd. Eunice was een pionier in de wereldwijde strijd voor de rechten en acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking. Wat begon als een zomerkamp in de achtertuin voor mensen met een verstandelijke beperking, groeide uit tot een wereldwijde organisatie. Een beweging in 190 landen die zich inzet om het leven van miljoenen mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. De drijfveer en missie van de organisatie in Twente is om gezamenlijk te bouwen aan de meest impactvolle Nationale Spelen voor 3000 sporters. We willen bouwen en bijdragen aan de positieve beeldvorming, zodat ook na 2022 meedoen voor mensen met een verstandelijke beperking verbeterd wordt.

 

Holten Helpt Roemenië
In 2018 is Marinda Wechstapel uit Holten begonnen met de inzameling van kleding, schoenen, hygiënemateriaal, en schoolspullen voor meerdere kindertehuizen in Oost-Europa (Polen, Moldavië, Roemenië en Oekraïne). Al snel werd zij een officieel depot voor Zending over Grenzen. Vanaf het eerste begin was de inzameling een groot succes. Vele Holtenaren kwamen hun spullen brengen.

 

In 2020 zijn ze gaan samenwerken met de stichting “Actie Roemenië” (https://actieroemenie.nl) waar ‘Holten Helpt Roemenië” (www.facebook.com) onder valt.

 

Vandaag de dag helpen zij vele kansarme Romagezinnen, kinderen en ouderen in Tichindeal (Roemenië) en voorzien de mensen in hun eerste basisbehoeften, dus kleding en voedsel. Daarnaast pakken zij keer op keer een hulpvraag aan waarvoor geld nodig is. Voorbeelden daarvan zijn; een gezin helpen aan een kachel om de winter te overleven of een deur om de kou te doorstaan. Het voedsel-uitdeelprogramma blijft structureel doorgaan zolang daar de middelen voor aanwezig zijn. Omdat veel kinderen thuis niet of nauwelijks te eten krijgen, wil de stichting er voor zorgen dat de kinderen op een centrale plek in het dorp elke dag ten minste één maaltijd krijgen en dat zij onderwijs volgen zodat ze in elk geval hun eigen naam kunnen schrijven en uit de ergste armoede kunnen komen.

 

De opbrengst van deze wintercollecte zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.

 

Ook dit jaar zullen de contactpersonen geen collectezakje brengen en ophalen. U ontvangt van hen deze brief met het verzoek om uw bijdrage rechtstreeks over te maken op:
NL49RABO0328500925
Diaconie Hervormde Gemeente Holten
s.v.p. vermelden: Wintercollecte 2021

Start activiteiten van de FOG

Op 1 november jl. is de Fusie Ontwikkel Groep voor het eerst samengekomen. Dat was in een bijeenkomst in Irene waarbij ook de beide kerkenraden van De Kandelaar en de Dorpskerk aanwezig waren. Onder leiding van de begeleiders Els Deenen en Bernhard Vosselman is er kennis gemaakt met elkaar. We zijn de avond begonnen met een gezamenlijk stamppotbuffet en zijn vervolgens met elkaar aan de slag gegaan met de eerste stappen van het proces Waarderende Gemeenteopbouw. Daarover had Els Deenen op de gemeenteavonden in september al uitleg gegeven.

 

We willen de leden van de FOG graag aan u voorstellen:
De Kandelaar:
Erna Nijkamp, Hans Stam, Dorien Heuver, en een groep van vier jongeren die in deeltijd onderdeel van de groep uitmaken. Dat zijn Anita Ouwens, Rachel Paalman, Esli Beldman en Hannah Assink. Er volgt nog één naam van iemand uit de middengroep (30- 60 jaar)

 

Dorpskerk:
Ans Steunenberg, Gerrie Reeves, Jeroen Haverslag, Erna Nikkels, Walter Hoogenhout. We zoeken nog twee jongeren (18-30 jaar) die mogelijk in deeltijd willen aanhaken.

 

We zijn erg blij dat bovengenoemde mensen zich willen inzetten voor de toekomst van onze kerk! De eerste activiteit van de FOG zal zijn het voorbereiden van de gezamenlijke ochtend op zondag 28 november a.s. in De Kandelaar. Voor deze dienst, met daarna een werkvorm waarin de inbreng van beide gemeenten wordt gevraagd, nodigen we u al vast uit, want uw mening over de gezamenlijke kerk telt! Zet deze datum in uw agenda. Nadere informatie volgt nog.

Algemeen nieuws

Kerstproject thema ‘Tel je mee?’

De eerste adventszondag is op 28 november. Deze zondag beginnen we ook met het kerstproject. ‘Tel je mee?’ Dat is het thema waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van groeicurven tot Citoscores, van aantal likes tot Top 500-ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren.

 

Dat kan bij ons allemaal – en misschien wel in het bijzonder bij kinderen – de vraag oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? Als ik geen duizenden volgers heb op sociale media?

 

De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de geboorte van Jezus maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. In de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen.

 

Voor de gezinnen hebben we dit jaar een adventsposter met luikjes en een bijbehorend boekje voor thuis. Iedere adventszondag kan er een luikje geopend worden, waardoor de Bijbelverhalen tevoorschijn komen die passen bij het thema. Zou je dit graag ontvangen, stuur dan een berichtje naar Marjolein Jansen (06 57 01 76 93) of Eva Exterkate (06 10 84 92 40)

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl