logo PKN Hervormde Gemeente Holten
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Kindernevendienst

Onderweg naar Pasen hadden we het met het paasproject over Mozes. Het thema van dit project is ‘Een teken van leven’. God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Het project begon met het verhaal dat God Mozes een teken van leven geeft bij de brandende braamstruik. We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een teken van leven. De bijbel vertelt hoe God dit steeds weer blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook aan toe kunnen zijn en hoe verlaten ze zich ook kunnen voelen, de Eeuwige geeft tekens van leven. Ook in deze tijd rondom corona.

 

Omdat we wat zondagen hebben gemist met het project, zullen we kort verklappen hoe het verhaal verder ging. Mozes werd door God geroepen om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. Hij durfde in eerste instantie niet, maar God heeft ervoor gezorgd dat zijn broer Aäron mee zou gaan met Mozes. Samen gingen zij naar Egypte om aan de farao te vragen of het volk mee mocht op reis naar het beloofde land. De farao wilde dit niet en er waren 10 plagen voor nodig om er voor te zorgen dat de Israëlieten mochten gaan. Met het hele volk gingen Mozes en Aäron door de Rode zee, waar God een pad heeft gemaakt, zodat de Israëlieten konden ontsnappen aan de Egyptenaren die het volk toch wel weer terug wilden hebben. Al met al natuurlijk best een spannend verhaal!

 

Ook in de maanden april en mei zouden we het hebben over dit prachtige verhaal. We zouden onder andere leren hoe God voor ons zorgt ook als wij het moeilijk hebben (net zoals de Israëlieten het moeilijk hadden in de woestijn zonder eten en drinken). We mogen leren dat God in ons midden is en altijd voor ons zal zorgen. Wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft kunnen we laten zien: Ook voor jou is er een teken van leven! Jammer genoeg kunnen we niet het hele verhaal samen volgen, maar we hopen heel hard dat we elkaar zo snel als mogelijk is weer zien! We missen jullie enorm! Op de achterkant nog een paar puzzeltjes waar jullie ook thuis lekker mee aan de puzzel kunnen als jullie daar zin in hebben 😊

 

Ideeën om thuis de zondag te vieren
Nu we even niet met elkaar in de kerk de zondag kunnen vieren. Hier wat ideeën om thuis de zondag te vieren als gezin.

- Bij de vieringen die op zondagmorgen door de EO worden uitgezonden, wordt door Jong Protestant steeds materiaal gemaakt om thuis als gezin ook aan de slag te gaan met het bijbelverhaal. Zie: protestantsekerk
- Niet alleen voor de zondag leuk, maar voor elke dag: creatiefkinderwerk. Elke dag een show: de ene dag een bijbelverhaal, de volgende dag de toepassing van dat bijbelverhaal. Ook dagopening of start.verus bieden mooie dagopeningen.
- Op zondag komen we in de kerk samen rondom de brandende Paaskaars, je kunt op zondag nu misschien een mooie kaars laten branden, als teken van Gods licht. Wat ook kan… de kinderen hun doopkaars laten aansteken en samen bijvoorbeeld de doopfoto’s bekijken. Mogelijk kun je als ouders vertellen, waarom je je kind hebt laten dopen en wat de betekenis van de doop is.
- Samen bidden als gezin kan bijvoorbeeld door allemaal een waxinelichtje aan te steken en te vertellen voor wie je wilt bidden, wie je licht toewenst (de mensen die ziek zijn, je vrienden van school, de oudere mensen…)
- Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een weggeefactie. Van verschillende bijbeluitgaven geven ze iets weg: bijbelgenootschap

 

Heb je een vraag?
Het kan zijn dat jullie in je gezin, juist ook door corona, vragen hebben over het geloof en over God. Weet dat je die vragen ook gerust mag neerleggen bij de jeugdouderlingen en/of predikanten. We hebben niet alle antwoorden, maar denken graag met jullie mee!

Oproep

Hoe kunnen we toch contact met elkaar onderhouden?
Gelukkig kunnen we in deze moeilijke tijd, waarin ook de kerken gesloten zijn, toch via andere media elkaar blijven informeren, bemoedigen of troosten. Wij kennen in de Dorpskerk nog geen digitale nieuwsbrief. Dat komt doordat we vrijwel geen emailadressen van onze leden hebben. Daarom roepen we u hierbij op om uw/jouw emailadres z.s.m. door te mailen aan Ineke Stoevenbelt van het kerkelijk bureau: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl We rekenen op heel veel reacties! Daarmee kunnen we onze leden en andere belangstellenden in deze tijd toch bereiken op een snellere manier dan via het Kerknieuws dat eens per 6 weken verschijnt.

 

Daarnaast wordt onderzocht of het uitzenden van diensten via kerkdienstgemist ook vanuit de Dorpskerk mogelijk is. Misschien is het al zover over enkele weken. Houd u daarvoor de website hervormdholten in de gaten. Het is sowieso de moeite waard om daar met enige regelmaat naartoe te gaan. U wordt daar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die ons momenteel zo bezig houden.

Kerk in coronatijd

Al zeven weken hebben we te maken met een lockdown. Ook voor de kerken heeft dit consequenties. We kunnen niet meer bij elkaar komen in de zondagse diensten, vergaderen in de kerk als kerkenraad en andere commissies, het praatje hebben na de kerkdienst, bloemen brengen bij gemeenteleden etc. Waarschijnlijk kunt u dit lijstje nog aanvullen met diverse andere activiteiten die op dit moment blijven liggen. Toch is het juist in deze tijd een uitdaging om kerk (gemeente) te zijn. Vanuit de kerkenraden hebben we een aantal dingen opgepakt. Zo zijn we gestart met het online uitzenden van onze zondagse diensten. Een gezamenlijke dienst, Dorpskerk en Kandelaar, met afwisselend één van onze predikanten als voorganger. Al deze diensten zijn te bekijken op:
kerkdienstgemist.nl (Dorpskerk) of kerkdienstgemist.nl (Kandelaar).
Wel belangrijk om goed in de gaten te houden in welke kerk de dienst gehouden wordt, want ook de Dorpskerk is vanaf 10 mei in de gelegenheid om online diensten uit te zenden. Er is een rooster gemaakt voor de voorgangers en de kerk waarin de diensten plaatsvinden tot en met augustus.

 

Vanuit de Dorpskerk wordt drie keer in de week een kort meditatief moment uitgezonden. Bezinning en Muziek

 

Met ingang van de zomer komt er een gezamenlijke nieuwsbrief vanuit de beide kerken. Deze wordt vormgegeven door de predikanten, scriba en voorzitter van de Dorpskerk en scriba’s van De Kandelaar.

 

We vergaderen niet in de kerk, maar overleg vindt plaats via internet. Zo vergadert het moderamen van de Kande-laar momenteel wekelijks en het moderamen van de Dorpskerk tweewekelijks online. Dit om te kijken of er zaken zijn die actie behoeven.

 

Ouderlingen en wijkteammedewerkers leggen van tijd tot tijd contact met oudere gemeenteleden om te horen hoe het met ze gaat onder deze bijzondere omstandigheden. Ook hebben ouderlingen, diakenen en een aantal wijkteammedewerkers van de Kandelaar het voornemen om in de komende tijd zo veel mogelijk gemeenteleden te bellen. Gewoon om ook van hen te horen hoe het hen vergaat. Iets dat in de Dorpskerk al geregeld gebeurt.

 

Er heeft in de periode voor Pasen een gebed estafette plaatsgevonden, waar diverse mensen aan mee hebben gedaan.

 

Natuurlijk vormen wij allemaal, kerkenraad en alle andere gemeenteleden, de kerk. Ook u heeft waarschijnlijk uw steentje bijgedragen. Dat waarderen we zeer! Want alleen samen lukt het ons om deze periode goed door te komen.

 

De voorgangers van de beide ‘protestantse kerken’ gaan bij toerbeurt voor in de gezamenlijke diensten die we uitzenden via kerkdienst gemist. Dit blijven we doen tot het eind van de zomermaanden

Algemeen nieuws

Oproep voor redactie nieuwsbrief

We zijn op zoek naar iemand die de redactie van de digitale nieuwsbrief wil gaan voeren. Die taak betreft het wekelijks verzamelen van de copy, het ordenen en doorsturen naar Gert Ribbink die voor de opmaak en de versturing zal gaan zorgdragen.

 

Deze digitale nieuwsbrief gaat de reguliere kerkbrief die iedere zondag in de kerk werd uitgereikt vervangen. De inhoud zal verder worden aangevuld met actueel nieuws en een blokje “Medeleven”. Voor dat laatste kunnen u namen doorgeven en/of voorbede vragen voor mensen die het moeilijk hebben door verschillende levenssituaties. U mag ook voor uzelf die boodschap doorgeven. Met het oog op de privacy zal daarvoor altijd eerst toestemming worden gevraagd bij de betrokkenen.

 

Graag uw/jouw naam doorgeven aan rik.aangeenbrug@gmail.com We zijn heel blij met je reactie. Meerdere namen zijn welkom. Dat maakt het mogelijk om taken te verdelen of bij elkaars afwezigheid de taak over te nemen.

 

Zo’n 80 mailadressen zijn inmiddels doorgegeven aan Ineke Stoevenbelt van het kerkelijk bureau. Maar we hopen en verwachten dat het er nog veel meer gaan worden! Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan hopen we dat u dit nog gaat doen: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl Natuurlijk zijn er ook adressen waar geen computer in huis aanwezig is. We denken dan met name aan ouderen, maar dat hoeft niet persé. Als u belangstelling hebt voor de papieren versie van de Nieuwsbrief, omdat u geen computer/laptop/tablet heeft, dan kunt u uw naam en adres doorgeven aan: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl

 

Als u vermoedt dat het iemand in uw omgeving betreft, dan kunt u dat ook bij hen navragen en eventueel voor hen doorgeven.

Alpha Online ook in Holten en omgeving

Ben jij ‘Corona’ ook al meer dan zat!? En heb je ook nog meer tijd gekregen? Wordt jouw vakantie toch anders deze keer? En heb je allerlei nieuwe vragen? Als je zin hebt in een goed gesprek met eerlijke mensen, dan is dit je kans. Op dinsdag 2 juni starten we Alpha Online. Je kunt dan ontmoeten, vragen en ontdekken – en kijken of Alpha wat voor jou is.

 

Alpha is op zoek gaan met anderen naar antwoorden op vragen die jou bezighouden en naar de zin van het leven. Alpha is gebaseerd op het christelijk geloof. In interactieve bijeenkomsten online bespreek je allerlei interessante thema’s. Stel al je vragen en bespreek die met de andere deelnemers – alle ruimte voor ontmoeten, vragen en ontdekken. Misschien weet je helemaal niks van het christelijk geloof, dan is Alpha echt iets voor jou! Misschien zat je al jaren in de kerkbanken – voor de Coronacrises - dan is Alpha echt iets voor jou! Je ontdekt iets nieuws en leert nieuwe mensen kennen …. en het is nog gratis ook!!

 

Wat jij nodig hebt is een email adres en een internetverbinding. Wij mailen je een code waardoor je in gesprek komt met alle deelnemers en ook uit elkaar kunt in kleinere groepen. We beginnen het gesprek met thee of koffie (moet je wel zelf zetten 😊 ) om 19.00 uur en bekijken daarna een filmpje of een presentatie. En dan is er weer alle ruimte voor verder gesprek.

 

Thema’s die voorbij zullen komen:
- Is er meer?
- Wie is Jezus eigenlijk?
- Bidden, waarom zou je dat doen?

 

De cursus duurt tien weken. Wij bieden die aan op dinsdagavonden. Er is ook nog één keer een verdiepingssessie op vrijdagavond en zaterdagmorgen. Alpha geeft je de kans om met anderen te zoeken naar zin op een leuke en laagdrempelige manier. Probeer op 2 juni of Alpha iets voor jou kan zijn!! Zo’n 300.000 Nederlanders hebben al eens Alpha gedaan. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alpha-cursus.nl en/of meldt je aan door een mail te sturen naar j.beldman@hetnet.nl (bij voorkeur voor 31 mei). Deze Alpha online is een initiatief van alle geloofsgemeenschappen in Holten.

Gebeds10daagse

Gebed in en voor Holten, gebeds10daagse – een uur in gebed.
We leven in een bijzondere tijd. De tijd voor Pinksteren en in een tijd van ‘Corona-crises’. We raken zo langzamerhand gewend aan de anderhalve-meter-samenleving.

 

Veel mensen leven met elkaar mee en kijken naar anderen om, ook met praktische hulp. Maar er leven ook veel zorgen over de toekomst: hoe gaat het op het werk? Is er straks nog werk? Blijf ik gezond? Hoe gaat het met mijn opa? En welke kant gaan wij op als samenleving?

 

In deze tijd van onzekerheid is goed om elkaar bij te staan met voorbede. Bovendien leven we toe naar Pinksteren, ‘het feest van Gods Geest’. De eerste christenen waren ook 10 dagen bijeen in gebed. Juist om nieuwe ‘doorbraken van Gods Koninkrijk te zien op aarde.’

 

Kortom deze tijd vraagt om gebed. Om elkaar hierin te helpen organiseren we een gebds10daagse. Je besteed een uur om te bidden voor mensen en situaties in Holten en nog andere thema’s. We houden deze 10-daagse van donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag tot en met zaterdag voor Pinksteren, 30 mei.

 

Je kunt meedoen aan deze gebeds10daagse door je in te schrijven via een formulier op deze link: aanmelden

 

Je krijgt informatie over vragen als:
- Hoe zou je een uur in gebed kunnen doorbrengen?
- Waarvoor zou je voorbede kunnen doen?

 

En ook ontvang je wat motiverende gedachten en/of Bijbelgedeelten. Binnen het Alpha-team zijn we enthousiast over dit idee. Wij zouden het op prijs stellen als je mee doet. Uiteraard mag je op meerdere dagen inschrijven. Elke bijdrage stellen we op prijs!

 

Met hartelijke groet,
namens het Alpha-team,
Gert van Herk

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl