Aanmelden kerkdienst of bel 06 47 17 06 88
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Aanmelden voor de eredienst

Via een link in de digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden voor de eredienst. Is deze manier van aanmelden voor u lastig, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij een van de ouderlingen van De Kandelaar of bij Sijtze Meinsma (06-47 17 06 88), die namens de Dorpskerk de aanmeldingen bijhoudt. Ook zonder aanmelding vooraf kunt u naar de kerk gaan, maar dan bestaat de kans dat u teleurgesteld moet worden, omdat er geen plaats meer is.

Tienerdienst 8 november

Zondag 8 november is er in de Dorpskerk weer een gezamenlijke tienerdienst! Zoals altijd beginnen we dan ietsje later, namelijk om 10.00 uur. De tieners hebben zelf aangegeven dat ze graag willen dat het in die dienst niet alleen maar over corona gaat. Dit is het mooie thema dat zij gekozen hebben: Dankbaarheid! Qnama verzorgt de muziek. Tieners hebben deze zondag voorrang bij aanmelding voor de kerkdienst en hopelijk beleven heel veel gemeenteleden de dienst ook online mee.

Voortgang van samenwerken van “De Kandelaar en Dorpskerk”

Door Corona hebt u waarschijnlijk hiervan niet veel mee gekregen. Vorig jaar was er in november de gemeenteavond in de Kandelaar en in februari/maart de groothuisbezoeken in de Dorpskerk waar dit thema met u besproken is en u ook uw mening daarover kon geven. Voor eind maart hadden we nieuwe gemeenteavonden gepland staan, maar door de u bekende reden van Corona konden deze geen voortgang vinden. Wel hebben we in de tussenliggende periode tot nu steeds intensief samengewerkt door gezamenlijke diensten, meditaties en digitale nieuwsbrieven. Daarover zijn we erg tevreden.

 

Op het gezamenlijk moderamen van 30 september hebben we een voorstel aan de kerkenraden geformuleerd om de voortgang in het proces te houden. Daarbij rekening houdend met de (on)mogelijkheden die deze tijd met zich meebrengt. Dat gaan we op de vergaderingen van beide Kleine Kerkenraden bespreken, waarna we u/jullie in het volgend Holtens Kerknieuws en de wekelijkse nieuwsbrief kunnen vertellen wat de volgende stappen zullen zijn.

Oppaskinderen

Beste oppassers,

 

We leven in vreemde tijden.
De maatregelen rondom het bijwonen van kerkdiensten zijn alweer aangescherpt.
De diensten vinden wisselend plaats in de Kandelaar of de Dorpskerk. Daar waar de dienst is, wordt ook de oppas verzorgd met eigen oppassers. Dus de Kandelaar verzorgt oppas met eigen mensen en de Dorpskerk ook. Kijk zelf in het kerkblad, de site of nieuwsbrief of je op jouw geplande moment verwacht wordt.

 

Oppaskinderen moeten vooraf aangemeld worden. Irene Baldizzone of Irma Groteboer zijn op de hoogte of er oppaskinderen zijn. Je kunt dus bij hen navragen of je aanwezig moet zijn.

 

We weten niet hoelang de maatregelen van kracht blijven en hoe alles verder zal gaan.
Heb je vragen, stel ze bij jouw contactpersoon.

 

Fijn dat jullie, je ook in deze tijd blijven inzetten voor de oppasdienst!

 

Met groeten,
Irene Baldizzone en Irma Groteboer

Algemeen nieuws

Het kaartenhuis en Open huizen, open tuinen

In verband met aangescherpte regels rond samenkomen thuis hebben we het programma van ‘open huizen, open tuinen,..’ opgeschort tot na de eerst volgende persconferentie.

 

Ellen van der Duin gaat wel bij haar thuis door met kaarten schrijven voor iedereen die wat persoonlijke aandacht kan gebruiken. In principe komen er maximaal 3 mensen extra bij haar thuis. Data voor komende keren zijn maandag 19 oktober en dinsdag 10 november. Je bent welkom vanaf 9.30 uur. Wel eerst even bellen. Mocht je suggesties hebben voor wie een kaartje kan gebruiken, bel haar dan even: 06 43 41 59 74 of mail naar ellenvanderduin@gmail.com

Schoenendoosactie 2020 GAIN (Actie4kids)

Zoals de voorgaande jaren doet De Kandelaar ook dit jaar weer met de Schoenendoosactie van Actie4kids om vele kansarme kinderen over de hele wereld te helpen. De doellanden dit jaar zijn Sierra Leone, Togo, Roemenië, Moldavië, en de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Ik breng ook graag onder de aandacht dat men het juiste formaat schoenendoos gebruikt. Let goed op de formaten van de doos die in de folder staan. Ook zien de medewerkers van de verdeelcentra dat er steeds minder dozen worden gemaakt voor jongens. Dus jongens, kom op, doe mee of een vraag aan de meisjes: willen jullie een doos maken voor een jongen?

 

Het uitdelen van de folders zal dit jaar iets anders gaan. De folders zullen deze keer ingevouwen worden in het Holtens Kerknieuws. Normaal gesproken kunt u de gemaakte dozen inleveren in de kerk tijdens de dienst, maar dit jaar komen er twee momenten waarop u de gemaakte dozen kunt inleveren: op maandagavond 9 november 2020 van 19:00-20:30 uur en op woensdagmiddag 11 november van 15:00-17:00 uur. Op beide dagen is er iemand in De Kandelaar aanwezig om uw gemaakte doos in ontvangst te nemen. De transportkosten bedragen €5,00. Deze lever je samen met de doos in de geldenvelop in die aan de folder is vast gehecht. Ook kunt u deze actie financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken op NL83 INGB0000334243 o.v.v Stichting Global Aid Network Holland. Voor de mensen die lid zijn van de Dorpskerk is er ook een mogelijkheid om mee te doen, in De Kande-laar komen folders te liggen en zo kunt u ook meedoen.

 

Kom op, doe mee en help een kansarm kind. Altijd fijn om iemand te kunnen helpen. De informatie over de actie is terug te lezen op www.schoenendoosactie.nl

 

Karen Nijhof
Oranjestraat 50
7451 CD Holten
Tel: 0548-363638 of 06-19 97 62 06
Email: mgnijhof@xs4all.nl

Parenting course

De Parenting Children Course is een serie van vijf bijeenkomsten voor ouders van 0 tot 10 - jarige kinderen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding van je kinderen. Aan bod komen vijf thema’s:

 

  1. Basis – bouwen aan veiligheid
  2. Behoeften – ontdekken van genegenheid
  3. Grenzen – ontwikkelen van vrijheid
  4. Relaties – leren van sociale vaardigheid
  5. Ruimte – groeien naar zelfstandigheid.

 

Hoe ziet een gemiddelde bijeenkomst eruit?
Iedere bijeenkomst duurt twee tot tweeënhalf uur. We beginnen rond 11.00 uur met een koffietafel voor ouders en kinderen samen. Daarna splitsen we ons op; voor de kinderen is er dan oppas en ook zijn er voldoende speelmogelijkheden. De ouders kunnen zich rustig verdiepen in een onderwerp en er op verschillende manieren mee bezig zijn.

 

De bijeenkomsten vinden waarschijnlijk plaats op KDV De Vossebelt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen op de volgende 5 zondagen;

 

13 & 27 september,
11 & 25 oktober en
8 november.

 

Zin om mee te doen??
Meld je dan zo snel mogelijk aan. Dit kan door een mail te sturen naar activiteiten@kandelaarholten.nl of door te bellen/appen met Rianne of Leonie

 

Wel zin, maar zijn de data een probleem, neem dan ook contact op.

 

Rianne Klein 06-41 62 03 77
Leonie Jansen 06-10 83 75 78
Rita van Herk

 

Opvoeden is een heuse uitdaging!
Wij denken dat het een goede investering in jezelf en in je kinderen is, als je tijd neemt om hierover bewust samen na te denken. Deze cursus wordt vanuit de Dorpskerk en de Kandelaar georganiseerd, maar is vrij toegankelijk voor iedereen! We doen dit omdat we kinderen en hun ouders waardevol vinden en ouders graag een platform voor gesprek willen bieden.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl