logo PKN Hervormde Gemeente Holten
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Kindernevendienst

Ideeën om thuis de zondag te vieren
Nu we even niet met elkaar in de kerk de zondag kunnen vieren. Hier wat ideeën om thuis de zondag te vieren als gezin.

- Bij de vieringen die op zondagmorgen door de EO worden uitgezonden, wordt door Jong Protestant steeds materiaal gemaakt om thuis als gezin ook aan de slag te gaan met het bijbelverhaal. Zie: protestantsekerk
- Niet alleen voor de zondag leuk, maar voor elke dag: creatiefkinderwerk. Elke dag een show: de ene dag een bijbelverhaal, de volgende dag de toepassing van dat bijbelverhaal. Ook dagopening of start.verus bieden mooie dagopeningen.
- Op zondag komen we in de kerk samen rondom de brandende Paaskaars, je kunt op zondag nu misschien een mooie kaars laten branden, als teken van Gods licht. Wat ook kan… de kinderen hun doopkaars laten aansteken en samen bijvoorbeeld de doopfoto’s bekijken. Mogelijk kun je als ouders vertellen, waarom je je kind hebt laten dopen en wat de betekenis van de doop is.
- Samen bidden als gezin kan bijvoorbeeld door allemaal een waxinelichtje aan te steken en te vertellen voor wie je wilt bidden, wie je licht toewenst (de mensen die ziek zijn, je vrienden van school, de oudere mensen…)
- Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een weggeefactie. Van verschillende bijbeluitgaven geven ze iets weg: bijbelgenootschap

 

Heb je een vraag?
Het kan zijn dat jullie in je gezin, juist ook door corona, vragen hebben over het geloof en over God. Weet dat je die vragen ook gerust mag neerleggen bij de jeugdouderlingen en/of predikanten. We hebben niet alle antwoorden, maar denken graag met jullie mee!

Diensten online

In de zomermaanden zullen de diensten in ieder geval online te volgen zijn. De diensten beginnen om 9.30 uur. Je kunt wel eerder inschakelen (of op een later tijdstip luisteren en kijken).

 

Tot het eind van de zomermaanden zullen de diensten online te volgen zijn.

 

Bij diensten in de Dorpskerk ga naar: kerkdienstgemist.nl (Dorpskerk)

 

En bij diensten vanuit ‘De Kandelaar’: kerkdienstgemist.nl (Kandelaar).

 

Dit kan met de pc, laptop, tablet en smartphone. De dienst wordt ook op de gebruikelijke wijze via de kerk-radio uitgezonden.

Diensten fysiek

Inmiddels is het soms ook weer mogelijk om echt/fysiek naar de kerk te komen. Als de dienst in De Kandelaar is, kunt u zich vanaf zondagmiddag tot en met de donderdagavond voorafgaand aan die zondagse dienst aanmelden via een link in de nieuwsbrief. Vervolgens krijgt u een toegangsbewijs per mail om uitgeprint mee te nemen naar de dienst (of u toont het toegangsbewijs op uw mobiel). In het kerkgebouw wordt duidelijk aangegeven hoe alles verloopt bij binnenkomst tot aan uw zitplaats. In De Kandelaar is gezien de coronaregels plek voor 100 mensen. Weet u welkom! Mocht het niet lukken om u via de link aan te melden, dan mag u bellen met één van de ouderlingen.

 

In de Dorpskerk wordt na zondag 12 juli geëvalueerd hoe de fysieke samenkomst in de kerk verliep. Via de nieuwsbrief zult u horen of en wanneer er in de Dorpskerk in de zomermaanden weer de mogelijkheid zal zijn om fysiek samen te komen.

 

Wilt u, wil jij ook graag de nieuwsbrief ontvangen met elke week het laatste kerkelijke nieuws en de link om je op te geven voor aanwezigheid bij de kerkdienst?

 

Mail dan:
Voor de Kandelaar: scriba@kandelaarholten.nl.
Voor de Dorpskerk: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl

 

In de zomermaanden is er één gezamenlijke nieuwsbrief van beide kerken.

Algemeen nieuws

Startzondag 2020 - Het goede leven!

Het duurt nog even, maar op 20 september beginnen we ons kerkelijk seizoen weer met een Startzondag. Deze keer is het thema: Het goede leven. Dit sluit aan op het thema van het komende seizoen binnen de gehele PKN. Hoewel het door corona allemaal wat anders wordt dan andere jaren, proberen we er wel weer een bijzondere en passende start van ons kerkseizoen van te maken.

 

Alle kerken in Holten werken mee aan de gezamenlijke kerkdienst op die zondagochtend. In die dienst willen we ons ook richten op dit thema, het goede leven: Wat is het goede leven, of wat maakt het goed? Daarbij willen we onder andere wat foto’s tonen in de kerk, die voor u het goede leven voorstellen. Op dit moment mag er, op heel beperkte schaal, ook weer wat gezongen worden in de dienst. Daarvoor willen we een klein gelegenheidskoortje oproepen, dat onder leiding van Jan van Dijk wat liederen zal zingen.

 

Daarom willen we 2 oproepen doen:
– Hebt u een foto waarop voor u het goede leven afgebeeld staat (u hoeft hier zelf niet op te staan, maar dat mag wel), en een korte omschrijving/wat steekwoorden waarom dit voor u het goede leven uitbeeldt?
– Lijkt het u leuk om in de kerk met een klein groepje te zingen op Startzondag?

 

Stuur dan uw reactie naar: m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl

 

Over de verdere activiteiten rondom de Startzondag zullen we u na de zomer nader informeren.

Parenting course

Als je zelf kinderen hebt, weet je dat er - hoe leuk ook - best wat uitdagingen komen kijken bij de opvoeding. Daarom willen we vanuit de beide kerken graag een Parenting Children Course starten.

 

Met andere ouders stilstaan bij jouw unieke rol als opvoeder. Dat is de Parenting Course. In vijf inspirerende bijeenkomsten wissel je ervaringen uit en denk je na over de opvoeding.

 

Na de zomervakantie zullen we de cursus gaan starten. Heb je kids tussen de 0-10 jaar oud, houd dan het Holtens Kerknieuws zeker in de gaten voor verdere informatie.

Alpha Online ook in Holten en omgeving

Vanaf dinsdag 9 juni is er een Alpha cursus gestart in ‘De Kandelaar’. Die zal in deze zomermaanden worden gehouden. Het wordt een combinatie van ontmoeting en online meedoen. Deze Alpha-cursus is een initiatief van alle kerkgenootschappen in Holten.

 

Alpha is op zoek gaan met anderen naar antwoorden op vragen die jou bezighouden en naar de zin van het leven. Alpha is gebaseerd op het christelijk geloof. In interactieve bijeenkomsten online bespreek je allerlei interessante thema’s. Stel al je vragen en bespreek die met de andere deelnemers – alle ruimte voor ontmoeten, vragen en ontdekken. Misschien weet je helemaal niks van het christelijk geloof, dan is Alpha echt iets voor jou! Misschien zat je al jaren in de kerkbanken – voor de Coronacrises - dan is Alpha echt iets voor jou! Je ontdekt iets nieuws en leert nieuwe mensen kennen …. en het is nog gratis ook!!

 

Wat jij nodig hebt is een email adres en een internetverbinding. Wij mailen je een code waardoor je in gesprek komt met alle deelnemers en ook uit elkaar kunt in kleinere groepen. We beginnen het gesprek met thee of koffie (moet je wel zelf zetten 😊 ) om 19.00 uur en bekijken daarna een filmpje of een presentatie. En dan is er weer alle ruimte voor verder gesprek.

 

Thema’s die voorbij zullen komen:
- Is er meer?
- Wie is Jezus eigenlijk?
- Bidden, waarom zou je dat doen?

 

De cursus duurt tien weken. Wij bieden die aan op dinsdagavonden. Er is ook nog één keer een verdiepingssessie op vrijdagavond en zaterdagmorgen. Alpha geeft je de kans om met anderen te zoeken naar zin op een leuke en laagdrempelige manier. Probeer op 2 juni of Alpha iets voor jou kan zijn!! Zo’n 300.000 Nederlanders hebben al eens Alpha gedaan. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alpha-cursus.nl en/of meldt je aan door een mail te sturen naar j.beldman@hetnet.nl (bij voorkeur voor 31 mei). Deze Alpha online is een initiatief van alle geloofsgemeenschappen in Holten.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl