Aanmelden kerkdienst of bel 06 47 17 06 88
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Open Deur Kring

We willen proberen weer een voorzichtige start met deze groep te maken. Op donderdag 24 september komen we samen in de zijzaal van Irene (20.00 uur). We zetten ons gesprek dan voort bij het punt waar het in het voorjaar door corona afgebroken werd, namelijk hoofdstuk 3 van het boekje Groeien in geloof en leven, dat we als zeer stimulerend ervaren voor onze gesprekken. Deze keer zal het gaan over ‘ongedeeld leven’ en de heiligingsbeweging binnen de kerk. Deze kring staat open voor nieuwe deelnemers, ook bijvoorbeeld voor hen die met een alpha-cursus van ds. van Herk hebben meegedaan.

Gespreksgroep: Discussies van nu en de Bijbel

Ondanks, of misschien juist wel dankzij corona, blijven er genoeg maatschappelijke vragen en discussies over die ons om antwoorden vragen. Die om een reactie vragen, om ons eigen standpunt, en misschien ook wel aan een bespiegeling aan de Bijbel. Vorig jaar ben ik al begonnen met deze gespreksgroep. Omdat het volgens mij tot een aantal mooie en inspirerende avonden leidde, ben ik ook van plan de gespreksgroep dit seizoen voort te zetten. Iedereen, van de verschillende kerken, is weer van harte welkom. We zullen grotere en kleinere maatschappelijke thema’s onder de loep nemen die nu spelen in onze samenleving, en deze proberen te verbinden met Bijbelse thema’s.

 

Elke avond staat een ander onderwerp centraal: Hoe gaan we om met corona en alle maatregelen die daarbij horen? Verscheidenheid en gelijkheid: In hoeverre kunnen en moeten we verschillen tussen mensen accepteren? Tot hoever rijkt vrijheid van meningsuiting eigenlijk? Of, met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht, (hoe) kunnen we ons geloof en politiek met elkaar verbinden, en willen we dat wel? Dit zullen we proberen te verbinden met een Bijbels perspectief: welke antwoorden geeft de Bijbel? Geeft de Bijbel eigenlijk wel antwoorden op onze vragen van nu? Ik ben benieuwd! Met elkaar zullen we op zoek gaan.

 

We zullen ongeveer vier of vijf keer bij elkaar komen dit seizoen. De eerste avond vindt plaats op woensdag 7 oktober, om 20:00 uur, in gebouw Irene. Daar hebben we inmiddels al genoeg ervaring opgebouwd met groepen en coronamaatregelen, dus we weten dat dit veilig kan, op anderhalve meter van elkaar. Op deze eerste avond gaan we met elkaar in gesprek over de invloed van corona op ons (samen)leven en geloof.

 

De overige data worden op de eerste avond in onderling overleg bepaald. Als de woensdag u niet uitkomt, laat het dan ook gerust weten, dan proberen we daar bij de planning van volgende avonden rekening mee te houden. Graag aanmelden vooraf bij mij, dit kan per mail (m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl) of telefonisch (54 66 31). Hopelijk zie ik je/u op 7 oktober!

Kliederkerk

Wat een leuk zomerboek van Kliederkerk hebben we via de kindernevendienstleiding gekregen! Wat we o.a. al gedaan hebben, is het maken van muziekinstrumentjes. We maakten deze zomer regelmatig buggyproof wandelingen in de omgeving en ontdekten ondermeer de Sprengenberg. Daar vonden we takken in y-vorm, waar we met de aanwijzingen in het boek en de belletjes, die we van de kindernevendienst kregen, leuke muziekinstrumentjes van maakten. Nou, daar word je blij van
Hartelijke groet van de vijf Van Sandijkjes

 

Het scheppingsverhaal was het thema van het zomerboek van de Kliederkerk. Op veel verschillende manieren konden we hiermee aan de slag gaan. Saar en Lise hebben bijvoorbeeld de scheppingsdagen getekend met stoepkrijt. Zo kon de hele buurt ervan meegenieten .

Veiling en boekenmarkt 2020

Vanwege corona kan de jaarlijkse boekenmarkt, evenals de veiling, rommelmarkt en kledingmarkt dit jaar niet doorgaan. Gedurende het afgelopen jaar zijn er veel boeken ingeleverd. Hiervan is een mooie selectie gemaakt en in rekken gezet in een ruimte die ons beschikbaar is gesteld door ¨De Reggeborgh¨.

 

De boeken zijn gesorteerd in diverse rubrieken zoals literatuur, sport, reisboeken, naslagwerken, kookboeken, romans, pockets en tijdschriften. Ook zijn er puzzels en kinderboeken uitgestald en is er een selectie van grammofoonplaten, CD´s en DVD´s.

 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen boeken van zijn of haar gading aan te schaffen stellen we onze ruimte gedurende 5 dagen open.

 

Dit kan alleen na telefonische afspraak! Deze dagen zullen zijn op 28, 29, 30 September en 1 en 2 Oktober. Indien U een specifiek boek wilt hebben kunnen wij voor U kijken of het aanwezig is en er voor zorgen dat het voor U klaar ligt.

 

Voor verdere informatie en aanmelding om naar de boeken te komen kijken kunt U contact opnemen met de familie Markvoort, Erve Wiegmannink 12. telefoonnummer 06-22 21 25 87.

 

Verder is de kringloop “De Blijdschap” aan de Kerkhofsweg elke woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur open, ook voor kleding. Van harte welkom!

 

Natuurlijk kunt u ook altijd persoonlijk een afspraak maken met de heer Sijtze Meinsma tel. 0548-36 36 37.

Algemeen nieuws

Hervormde Vrouwen Groep Dijkerhoek (HVG) Door Eenheid Verbonden

Op zaterdag 26 september a.s. is het 65 jaar geleden dat deze vrouwengroep werd opgericht. In verband met corona zal dit jubileum alleen in de eigen vereniging herdacht en gevierd worden. Men ziet in dankbaarheid terug op de achterliggende jaren met veel trouwe leden. Er is zelfs één lid, mevr. Toos Meijerman-Marsman, die al 65 jaar lid is! De dames hopen binnenkort hun verenigingsavond weer te kunnen voortzetten.

Afscheid als ambtsdrager

In het voorjaar van 2011 werd ik benaderd voor het ambt van ouderling kerkrentmeester van de Nederlands Hervormde kerk in Holten. Met de taak: voorzitter.

 

Als je gevraagd wordt als ambtsdrager stel je jezelf vele vragen: Waarom ik? Dit kan ik toch niet? Waarom zou ik het doen? Ik heb het al zo druk. Ik ken vele anderen die het beter kunnen en ook meer tijd hebben. Kom ik wel vaak genoeg in de kerk? Wat houdt die taak precies in? Als ik nu “nee” zeg, ben ik er mooi vanaf. Maar dan komt de kriebel en de vragen: Als iedereen “nee” gaat zeggen, komt de kerk ook niet verder. Is “nee” niet al te makkelijk? Ik word wel persoonlijk gevraagd, dat betekent toch ook wat? Ik ben lid van de kerk, is het dan misschien niet logisch dat je daarvoor ook gaat inzetten als vrijwilliger?

 

Dan is het 29 augustus 2020.
Tijdens een Grote Kerkenraadsvergadering in Irene namen 6 ambtsdragers afscheid van hun ambt, waaronder ikzelf. Ik kan terugzien op een ambtsperiode van 9 jaar als voorzitter van het College van kerkmeesters. Wat een enerverende periode! Wat kan je samen veel betekenen voor de kerk.

 

Je stort je als kerkrentmeester op de zakelijke kant van het kerkenwerk. Maar je wordt ook betrokken bij de taken van een ouderling , jeugdwerk of diaken. Constant komt het woord SAMEN naar voren. Samen de taken verdelen, samen zorgen voor opbouw van de kerk, samen Gods woord beleven, samen verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente, samen tijd nemen voor bezinning.

 

Kortom, afgelopen 9 jaar heeft mijn functie als ambtsdrager mij niet alleen geestelijk verrijkt, maar het heeft ook veel invloed gehad op mijn dagelijks leven (in positieve zin). Heel veel inspirerende mensen ontmoet, vele (soms moeilijk, soms makkelijk) besluiten samen moeten nemen. Met als hoogtepunt: restauratie binnen zijde kerk en restauratie Naber orgel.

 

Wat wil ik hiermee zeggen?
Als je wordt benaderd voor een functie in verenigingswerk of als ambtsdrager: Zeg niet gelijk “nee”, maar bedenk dat vrijwilligerswerk jouw leven rijker kan maken. Iedereen, echt iedereen is in mijn ogen in staat om een deel van zijn/haar leven nuttig te maken voor vrijwilligerswerk. Dat zou ook kunnen als ambtsdrager in de kerk. Ik hoop dat jij ook eens “ja” zegt.

 

Johan Veneklaas Slots

Open huizen, open tuinen … en open mensen!!

In het vorige Holtens Kerknieuws is al het idee gelanceerd om je huis of tuin open te stellen voor maximaal zes mensen met het oog op het versterken van de onderlinge gemeenschap.

 

Een aantal kerkleden heeft al aangegeven dit een interessant idee te vinden en graag de uitdaging aan te willen gaan met anderen in gesprek te gaan over vragen als: ‘hoe gaat het met je?’, ‘Wat houdt je bezig?’. ‘Welke rol speelt God en geloof in dit alles?” … en wat verder bovenkomt…al of niet afgewisseld met andere activiteiten. Vanaf de startzondag willen we elke week laten weten waar je terecht kunt voor ontmoeting. We publiceren dan namen en telefoonnummers, zodat je even kunt checken of er nog plek is.

 

Denk jij erover om ook jouw huis of tuin beschikbaar te stellen of wil je meer weten, neem dan contact met mij op: 06 44 73 01 50 of gertvherk@gmail.com

Welkom bij Zondagsschool Dijkerhoek

De basisscholen zijn weer begonnen en ook wij zullen weer van start gaan met een nieuw Zondagsschoolseizoen op zondag 20 september om 09.30 uur in het Kulturhus van Dijkerhoek.

 

Alle kinderen vanaf 6 jaar/groep 3 zijn van harte welkom op de Zondagsschool. Dus heb je een broertje / zusje / klasgenootje / neefje / nichtje of noem maar op, die het ook leuk lijkt om naar de Zondagsschool te gaan, dan is hij/zij uiteraard van harte welkom.

 

Voor meer informatie of contact graag een e-mail sturen naar enikkels@zonnet.nl

 

Een hartelijke groet van leiding Zondagsschool Dijkerhoek
Marjan – Erik en Erna

Parenting course

De Parenting Children Course is een serie van vijf bijeenkomsten voor ouders van 0 tot 10 - jarige kinderen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding van je kinderen. Aan bod komen vijf thema’s:

 

  1. Basis – bouwen aan veiligheid
  2. Behoeften – ontdekken van genegenheid
  3. Grenzen – ontwikkelen van vrijheid
  4. Relaties – leren van sociale vaardigheid
  5. Ruimte – groeien naar zelfstandigheid.

 

Hoe ziet een gemiddelde bijeenkomst eruit?
Iedere bijeenkomst duurt twee tot tweeënhalf uur. We beginnen rond 11.00 uur met een koffietafel voor ouders en kinderen samen. Daarna splitsen we ons op; voor de kinderen is er dan oppas en ook zijn er voldoende speelmogelijkheden. De ouders kunnen zich rustig verdiepen in een onderwerp en er op verschillende manieren mee bezig zijn.

 

De bijeenkomsten vinden waarschijnlijk plaats op KDV De Vossebelt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen op de volgende 5 zondagen;

 

13 & 27 september,
11 & 25 oktober en
8 november.

 

Zin om mee te doen??
Meld je dan zo snel mogelijk aan. Dit kan door een mail te sturen naar activiteiten@kandelaarholten.nl of door te bellen/appen met Rianne of Leonie

 

Wel zin, maar zijn de data een probleem, neem dan ook contact op.

 

Rianne Klein 06-41 62 03 77
Leonie Jansen 06-10 83 75 78
Rita van Herk

 

Opvoeden is een heuse uitdaging!
Wij denken dat het een goede investering in jezelf en in je kinderen is, als je tijd neemt om hierover bewust samen na te denken. Deze cursus wordt vanuit de Dorpskerk en de Kandelaar georganiseerd, maar is vrij toegankelijk voor iedereen! We doen dit omdat we kinderen en hun ouders waardevol vinden en ouders graag een platform voor gesprek willen bieden.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl