Voorlopig zijn er geen fysieke kerkdiensten meer.
Wel zijn alle diensten te volgen via Kerkdienst gemist.
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Diaconie zoekt vrijwilliger voor bezoekwerk!

De diaconie is voor Evenmens op zoek naar een vrijwilliger die wekelijks een bezoekje kan brengen aan een oudere alleenstaande man, bekend met dementie, voor een kopje koffie, een praatje en evt. een wandeling.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via diaconie.hervormdholten@gmail.com of rechtstreeks met Evenmens - Janny Broekhuis email: jbroekhuis@evenmens.nl

 

Diaconie Dorpskerk

 

Dini Aalpol

Veiligheid in de kerk.

Nee, nu eens niet m.b.t het coronavirus, maar met het oog op de inzet van BHV. Tijdens een kerkdienst kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij er behoefte bestaat aan de directe hulp van mensen die de eerste hulp kunnen verlenen. Het kan ook nodig zijn dat de kerk ontruimd moet worden. Gelukkig komt dit heel weinig voor, maar het is wel belangrijk dat we dit goed geregeld hebben voor “het geval dat”.

 

Daarom doen we hierbij een oproep aan iedereen die als BHV’er ingezet zou willen worden. Misschien heeft u al ervaring op uw bedrijf of in uw organisatie. Maar ook als dat niet zo is, dan is uw aanmelding van harte welkom. Met enkele cursusbijeenkomsten is het mogelijk hiervoor gecertificeerd te worden. Als we een groepje hebben dan kan er een roostertje worden opgesteld voor de kerkdiensten. Aanmeldingen graag bij kerkrentmeesters.holten@solcon.nl.

 

Bij voor baat dank!

 

In de regio Deventer voeren we met elkaar overleg over een veiligheidsplan dat ook voorziet in de mentale veiligheid van iedereen in de gemeente. Jannette Haverslag (kerkrentmeester) vertegenwoordigd onze hervormde gemeente in die werkgroep.

 

Namens de kerkenraad,
Rik Aangeenbrug

Fysieke Kerkdiensten.

Wat hadden we graag weer kerkgangers ontvangen op Palmzondag! Maar gezien de stijgende cijfers, meer opnames in de ziekenhuizen en wat we noemen “de derde golf”, is het niet wijs om nu deze stap te zetten.

 

In lijn met de persconferentie van gisteren is de boodschap dat we nog even geduld moeten hebben. Vorige week is al gemeld dat de vespers in de Stille Week nog uitsluitend digitaal zijn.
Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en zullen u informeren via deze nieuwsbrief en de website over nieuwe mogelijkheden naar de ruimte waar we zo naar verlangen.

 

We wensen elkaar toe dat we de week van Palmpasen naar de Paasmorgen kunnen beleven vanuit ons hart:

 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Algemeen nieuws

Wie komt onze kerkenraad versterken?

Ik? Ja jij! Of u, zo u wilt.

 

Jaarlijks is er in september de afwisseling van de wacht. Dan nemen er ambtsdragers afscheid. En dan is het dus heel fijn als er weer nieuwe opvolgers klaar staan. Er is in het kerkbestuur van alles te doen. Maar vooral onze diakonie heeft behoefte aan de invulling van vacatures.

 

Ook voor het pastoraat is uitbreiding gewenst, zowel voor de jongeren, de ouderen als de wijken. En tenslotte zoeken we ook nog twee of drie kandidaten voor het college van kerkrentmeesters. Duidelijk dat de behoefte aan vervangers groot is!

 

We praten je/u graag bij over de inhoud en omvang van de taak en jouw/uw mogelijkheden om die in te vullen. Van de mensen die na jaren de kerkenraad weer verlaten hoor je vaak dat ze het als een verrijking voor hun geloof en hun eigen ontwikkeling hebben ervaren.
Dat gunnen we jou/u ook!

 

Natuurlijk mogen er ook namen van kandidaten voordragen worden. Graag zelfs!
De ambtsdragerscommissie gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens.

 

Voor beiden kun(t) je/u de naam en adresgegevens doorgeven aan onze scriba Gerrie Jansen scriba.hervormdholten@outlook.com.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl