Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Kerkbalans 2020

We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de actie kerkbalans. Ook dit jaar gaan weer veel vrijwilligers op pad en vragen aan de leden om hun steentje bij te dragen zodat wij samen een actieve kerk kunnen blijven.

 

De landelijke actieperiode loopt van 18 januari tot en met 1 februari. De “lopers “kunnen hun lijst met toezeggingen inleveren op vrijdagavond 31 januari 2020 vanaf 19.00 uur in de consistorie van de dorpskerk.

 

Elk jaar zijn we blij verrast en dankbaar met het resultaat van de actie omdat u jaarlijks net dat stukje meer geeft om onze baten en lasten in balans te houden. Ook dit jaar hopen wij weer op uw financiële steun.

 

Hetgeen uit kerkbalans betaald wordt is o.a. (ouderen) pastoraat, thema diensten, koren, onderhoud gebouwen, administratie, salaris predikanten, jeugd/jongerenwerk, etc………

 

Wij willen u alvast bedanken voor uw bijdrage aan kerkbalans 2020.

 

Kerkrentmeesters Dorpskerk

Geestelijke verzorging in het Deventer Ziekenhuis

In de avonddienst van 26 januari zal Wouter Vlek iets vertellen over zijn werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis.

 

Een ziekenhuisopname kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, die de nodige emoties en vragen oproept. Dikwijls zal het daarbij gaan om vragen over de betekenis van ziekte en gezondheid, leven en sterven. Geestelijk ver-zorgers bieden patiënten en hun naasten ondersteuning en begeleiding bij dit soort (levens)vragen. Patiënten kunnen bij de geestelijk verzorger terecht:
  • in een periode van onzekerheid of crisis
  • na een slechtnieuwsgesprek
  • voor stervensbegeleiding of een stervensritueel
  • bij somberheid, boosheid, verdriet etc.
  • wanneer een patiënt behoefte heeft om over zijn/haar leven(sverhaal) te praten.

 

Wouter Vlek schrijft: “Ik werk 17 jaar als geestelijk ver-zorger, waarvan de laatste 7 jaar in het Deventer Ziekenhuis. Ik heb een humanistische achtergrond en vorm samen met mijn collega, die een protestantse achtergrond heeft, de dienst Geestelijke Verzorging en Toegepaste Ethiek. Graag vertel ik over de achtergronden van het werk en de ervaringen die ik heb met patiënten. Hoe komen contacten tot stand? Wat komt er zoal aan de orde? Waar gaat het om? Welke rol heb je als geestelijk verzorger in het ziekenhuis als geheel? Daarnaast bied ik graag ruimte voor uw vragen en ervaringen. Graag tot 26 januari.”

 

We zingen ook enkele liederen met elkaar. De collecte bij de uitgang is bestemd voor 'Bedside Buskers', een pool van muzikanten die één keer per maand als vrijwilliger aan het ziekenbed komen zingen en spelen. Dit wordt als heel troostrijk ervaren door patiënten.

Uit de Ring

Na een tamelijk lange vacaturetijd is er in Bathmen een nieuwe predikant, of liever een predikantenpaar! Het lijkt wel of ze in dit opzicht Holten nadoen… De bevestiging op zondagmiddag 12 januari wordt op de uitnodiging als volgt verwoord: “Wij waren op zoek en hebben elkaar gevonden, twee keuzes, samen één besluit!” De komst van ds. Hanneke Diermanse en ds. Gert Wijnstok betekent tegelijk een versterking van het predikantenteam in de ring Deventer. Met Bathmen verheugen wij ons met deze nieuwe start en wensen gemeente en predikanten een vruchtbare tijd met elkaar.

Catechese

Zondag 26 januari om 19.30 uur komt de catechesegroep weer bij elkaar en deze keer in pastorie aan de Beusebergerweg 13. Jongeren van 12 tot en met 16 vormen al een tijdje een gespreksgroep onder leiding van Mark van Sandijk en Meinske van der Wal. Het gesprek gaat over ‘christelijke symbolen’. Met behulp van een website ‘kraken we de code’ van een symbool en spreken er over wat dit symbool voor ons betekent. Ben je geïnteresseerd? – laat het me dan weten.

 

Gert van Herk

Alpha cursus

Inderdaad. Ook dit jaar gaat de Alpha cursus weer van start. We hadden al aangekondigd dat zo’n cursus naar meer smaakt en het Alpha team heeft de smaak te pakken. Op 11 februari denken we te starten met een introductieavond op Alpha. Daarna kun jij je dan opgeven voor de rest van de cursus. Dus hou de websites in de gaten van ‘de Dorpskerk’ en ‘De Kandelaar’ en volg de nieuwsbrieven voor verdere info.

Open Deur Kring

Op donderdag 21 januari zetten we ons gesprek voort aan de hand van het boekje Groeien in geloof en leven. We zijn nog steeds in hoofdstuk 1 dat handelt over een evenwichtige kijk op en leven vanuit het christelijk geloof. Het leven van Jezus wordt ons als in een spiegel voorgehouden. Daarbij onderscheiden we de volgende aspecten: heiliging, charismatisch, sociale gerechtigheid, evangelisch, holistisch en contemplatief. Ze vormen de spaken in het wiel van de christelijke spiritualiteit. Ze zijn ook in de geschiedenis gestold tot kerkelijke tradities. Waar staan wij zelf en in welk accent herkennen wij onszelf het meest?

 

Aanvang 20.00 uur in de zijzaal van Irene.

Algemeen nieuws

Afscheid Henk Rensen als koster

Zondag 29 december werd na afloop van de ochtenddienst stil gestaan bij het afscheid van Henk Rensen als koster. Henk begon in 2005 als eerste vrijwillige koster (wij kenden alleen maar hulpkosters). Henk kenmerkte zich als een rustig, alles overziend, keurig in het pak stekend persoon. Iemand die wist wat hem te doen stond in de taak van de koster.

 

In de afgelopen jaren is het kostersteam uitgegroeid tot in totaal 4 personen. Een hechte groep, waarbij Henk het eerste aanspreekpunt was. Onder zijn leiderschap werd het werk van de koster bijna vlekkeloos uitgevoerd.

 

Maar wat houdt dat werk dan precies in? In zijn toespraak legde Johan Veneklaas Slots in dichtvorm dat nog eens uit. Het dankwoord voor Henk werd afgesloten met een mooie bos bloemen voor de vrouw achter de koster (Annie) en een mooie grote gegraveerde kaars.

 

Met een groot applaus werd afscheid genomen van deze bekende Dorpskerk koster. Voor de opvolging is Jan Harmsen gevraagd. Jan is onder voorbehoud van goede gezondheid per 1 oktober 2020 beschikbaar als koster. Vanaf heden zal Bernhard Veneklaas Slots het eerste aanspreekpunt voor het kosterteam zijn.

Avond voor ouders met kinderen van 0-16 jaar.

Graag nodigen we ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar uit voor ontmoeting en inspiratie op dinsdagavond 25 februari in Irene. Wat gaan we doen?

 

Er is een korte update over de kinder- en jeugdactiviteiten in onze gemeenten, Rita van Herk geeft een introductie op de Parenting Course (bij voldoende belangstelling zal deze cursus, die ouders bewust en enthousiast wil maken aangaande hun (geloofs)opvoeding, in seizoen 2020-2021 o.l.v. Rita van start gaan), vervolgens gaan we op deze avond aan de slag met de vraag 'Hoe kun je als gezin de veertigdagentijd bewust beleven?', deze start namelijk op 26 februari. Wij zorgen voor inspiratie om daar thuis iets mee te doen en houden rekening met de verschillende leeftijdscategorieën.

 

Inloop vanaf 19:45 en we starten om 20.00. Rond 21.30 uur staat tot slot een hapje en een drankje klaar! Graag ontmoeten we jullie en zien we elkaar in gebouw Irene (Opgave vooraf is prettig en kan via onderstaande personen of per mail activiteiten@kandelaarholten.nl of jeugd@hervormdholten.nl).

 

Groet,
Heleen Haverslag, Leonie Jansen en Meinske van der Wal.

KidzArt Reminder!

24 januari is het weer zo ver! Een nieuwe KidzArt waar we opnieuw weer gezellig samen komen. Jongens en meiden tussen de 9-13 jaar zijn van harte welkom, en neem vooral een vriendje of vriendinnetje mee, dan maken we er weer iets gezelligs van. Geef je op via het emailadres: kidzartholten@gmail.com

 

Diegene die in de maillijst staan ontvangen ook nog een aparte uitnodiging.

 

Jullie zijn welkom op vrijdagavond 24 januari in de Kandelaar van 17.30-20.00 uur.

 

We hopen tot snel!

 

Groetjes, het KidzArt team.

Heeft God ons pionieren en kliederen wel nodig?

Kom naar het landelijk event Blik naar Buiten!
Wat zijn de trends in Nederland en wat kunnen we daar als Protestantse kerk mee? Hoe kan de kerk anno 2020 van betekenis zijn? Waarom is Kliederkerk zo'n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken echt van levensbelang zijn voor hun bezoekers? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod op het landelijk event ‘Blik naar buiten’ in Utrecht op vrijdag 13 maart 2020. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Meld u nu aan!

 

Vier topsprekers starten de dag met korte aansprekende presentaties die u snel en to-the-point op de hoogte brengen van de actuele missionaire ontwikkelingen. Waarom is pionieren voor sommige bezoekers van levensbelang? Welke grote trends komen eraan in de komende 10 jaar en wat doen we daar als kerk mee?

 

Hoe komt het dat Kliederkerk zo'n doorslaand succes is?
De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil neemt u mee in de nieuwste trends en ontwikkelingen op missionair gebied, ds. Janneke Nijboer over welk verschil pioniersplekken nu echt maken in de praktijk, Nelleke Plomp over de onstuimige groei van het aantal kliederkerken en prof. dr. Gert Noort over het geloofsgesprek voeren in een geseculariseerd Nederland.

 

Sprekers
De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil neemt u mee in de nieuwste ontwikkelingen op missionair gebied. Hij vertelt welke trends de komende tien jaar zeer waarschijnlijk zullen bepalen en wat dat van de kerk zal vragen.

 

Prof. Dr. Gert Noort, hoogleraar Protestantse en Evangelicale missie aan de Theologische Universiteit Kampen spreekt over ‘Onbevangen in de marge’. Hoe kunnen we als christelijke minderheid in Nederland toch vrijmoedig woorden geven aan ons geloof? En waarom zouden we dit doen? Hoe leren we getuige te zijn dat geloof in God er werkelijk toe doet en aan het leven zin, diepte en glans geeft?

 

Nelleke Plomp, projectleider Kliederkerk, spreekt over deze nieuwe vorm van kerk-zijn in Nederland. Kliederkerk bereikt een doelgroep die voor veel kerken bijna uit beeld is: jonge kinderen en hun ouders. Op bijna 200 plaatsen in Nederland gaan kliederkerken regelmatig op creatieve wijze met Bijbelverhalen aan de slag.

 

Ds. Janneke Nijboer presenteert de resultaten van het onderzoek naar de impact van pionieren. Welke invloed heeft betrokkenheid bij een pioniersplek op het leven van deelnemers? Groeit er geloof en ontstaan er vriendschap-pen? Wat betekenen pioniersplekken in de praktijk voor mensen?

 

Inspirerende workshops
Aansluitend is er een gevarieerd keuze-aanbod in zo´n 10 verdiepende workshops. U kunt napraten met de spre-kers, ervaren wat de missionaire werking is van klassieke choral evensongs (met dr. Hanna Rijken) en een kijkje in keuken nemen bij de totstandkoming van een missionaire preek (door IZB). Ga met nog meer andere professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk in gesprek en loop met een frisse blik naar buiten.

 

Aanmelden
‘Blik naar Buiten’ wordt gehouden op vrijdag 13 maart 2020 in de Jacobikerk en de Social Impact Factory in Utrecht. Aanmelden kan via de onderstaande link. Een toegangskaart kost 19,50 euro per persoon. Aanmelden voor landelijk event 'Blik naar buiten' https://www.aanmelder.nl/114030/subscribe

Video kliederkerk

75 jaar vrijheid - Bijeenkomst met Prinses Beatrix en Jesse Klaver

Al 15 jaar organiseert In Vrijheid Verbonden, een samenwerkingsverband van zes landelijke religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, in januari een bijeenkomst om hun band te bevestigen en te versterken. De eerste presentatie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ook dit jaar zal Prinses Beatrix als hooggeëerde gast aanwezig zijn.

 

De bijeenkomst is op maandag 20 januari, van 19.00 uur tot 21.00 uur in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Het thema staat in het teken van 75 jaar Vrijheid. Hoofdspreker is dhr. Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. In een persoonlijke voordracht zal hij zijn visie op de toekomst geven. Daarnaast zullen de zes religies elk door middel van muziek, theater of voordracht een korte presentatie geven rond het thema. Ook u kunt hierbij zijn! Aanmelden is verplicht

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk