Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Wethouders op bezoek bij de diaconie

De gezamenlijke diaconieën van de Kandelaar en de Dorpskerk ontvingen op 19 februari de wethouders Beens en Tijhof voor een nadere kennismaking. Zij vertelden over de activiteiten en ontwikkelingen bij de gemeente op het terrein van zorg, cultuur en welzijn, onderwijs en economische zaken, waaronder armoede en schulden. Eerder was er al contact via het Diaconaal netwerk Rijssen-Holten. Nu wilden ze de situatie in Holten beter leren kennen en ons informeren over actuele onderwerpen en werkwijze van de gemeente, zodat de diaconie en de gemeente elkaar weten te vinden als er hulp nodig is.

 

Zij vertelden over de instelling van het Sociaal Vraagplein, als eerste aanspreekpunt voor burgers met vragen over hulp of voorzieningen op bovengenoemde terreinen. Hier wordt een vraag aangenomen, beoordeeld en verwezen naar bestaande voorzieningen van o.a. ViaVie, Evenmens en Avedan of gespecialiseerde hulp.

 

Dhr. Beens gaf aan dat op dit moment de vraag naar jeugdzorg en de zorg over zaken als drugshandel en gebruik onder de jeugd, ook in Holten, toeneemt. Hij riep op om ogen en oren open te houden, want een vroege signalering, kan grotere problemen voorkomen. Hij opperde de mogelijkheid van een voorlichtingsavond voor ouders over dit onderwerp. Dhr. Tijhof vertelde dat de gemeente op het terrein van armoede en schulden, afspraken heeft gemaakt met woningbouw verenigingen, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars, om bij betaalachterstanden een signaal af te geven. Het is goed om als diaconie hiervan op de hoogte te zijn en te weten wie hiervoor het aanspreekpunt is bij de gemeente.

 

Om zicht te krijgen op de zorgen en vragen van ouderen in de gemeente is recent een enquête gehouden onder 78-plussers. Hieruit bleek dat een aanzienlijk aantal ouderen, met name met een beperking en/of verminderde mobiliteit, aangeven dat zij zich eenzaam voelen.

 

Dhr. Beens wees op de activiteiten van ViaVie, zoals de buurthuiskamers, maar wilde ook graag van diakenen en contactpersonen binnen de kerken, horen wat zij signaleren aan problemen, vragen of behoeften onder gemeenteleden. Dit is mogelijk een onderwerp voor een volgende ontmoeting evt. met ouderlingen, wijkteammedewerkers en HVD erbij. We hebben dit bezoek als informatief en waardevol ervaren.

Algemeen nieuws

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Leef voor je kerk