Vanaf 6 juni zijn er weer fysieke kerkdiensten voor max. 60 personen.
Ook zijn alle diensten te volgen via Kerkdienst gemist.
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Terugblik: Round Robin

Begin dit jaar deed ik in de gezamenlijke nieuwsbrief een spontane oproep of er mensen zin hadden om mee te doen met Round Robin. Het idee: iedereen schrijft in een schrift/boekje een persoonlijke geloofsvraag of een tekst die hem/haar raakt en vervolgens gaat het boekje op reis langs alle deelnemers en vult iedereen een paar pagina’s als antwoord op die vraag/tekst. Kleuren, plakken, verven, schrijven… alles mag.

 

Zeven boekjes verhuisden zo eens in de veertien dagen van huis en werden steeds voller. Wat bleek het waardevol om zo met je geloof bezig te zijn en verbinding met elkaar te voelen. Grote kans dus dat we in het volgende seizoen 2021-2022 weer een Round Robin project starten, waaraan alle belangstellenden van beide kerken (en daarbuiten) mee mogen doen. U/jij hoort er t.z.t. van.

 

Hartelijke groet,

 

Meinske van Sandijk – van der Wal

Actuele berichten van Open Doors

COVID-19 verslechtert de al kwetsbare positie van christenen wereldwijd. Dat laat de Ranglijst Christenvervolging 2021 zien. Het geweld tegen christenen is het afgelopen jaar ook veel gewelddadiger geworden. Zo ondervonden christenen in Afrika tot dertig procent meer geweld dan vorig jaar. Verder bereiken landen in de vervolgingscategorie ‘zwaar’ voor het eerst niet langer in de top-50. Die lijst bevat alleen nog landen met de score ‘extreme’ of ‘zeer zware vervolging’.

 

Hieronder ziet u welke vijf trends in de Ranglijst Chris-tenvervolging 2021 zichtbaar worden:
  1. COVID-19 verslechtert de al kwetsbare positie van christenen wereldwijd.
  2. Het geweld tegen christenen in Afrikaanse landen beneden de Sahara neemt toe.
  3. Totalitaire en autoritaire regeringen gebruiken COVID-19 als dekmantel om hun bevolking meer di-gitaal te controleren.
  4. Religieus nationalisme neemt toe in landen als India en Turkije.
  5. Criminele groepen in Latijns-Amerika krijgen steeds meer macht.
In totaal lijden momenteel 340 miljoen christenen onder vervolging en discriminatie. Wereldwijd geldt dat voor 1 op de 8 christenen. Open Doors blijft ook in 2021 op de bres staan voor deze geestelijke broers en zussen. Dit doen we door het uitdelen van bijbels in landen op de Ranglijst Christenvervolging. Ook geven we bijbelse training aan christenen in landen met extreme vervolging (top-12 Ranglijst Christenvervolging).

 

In China vangen we Noord-Koreaanse geloofsvluchtelingen op in een ‘safe house’ om hen te beschermen en te bemoedigen. Verder zijn er in Irak en Syrië Centers of Hope opgezet. In die centra is hoop verkrijgbaar in de vorm van voedselpaketten, trainingen, onderwijs voor kinderen, microcredieten en bijbelstudies. COVID-19 voegt een nieuwe uitdaging toe aan de hulpverlening van Open Doors. Om de gevolgen van discriminatie en uitsluiting van christenen bij de hulpverlening te beperken, geven wij ook noodhulp aan gezinnen.

Wie komt onze kerkenraad versterken?

Ik? Ja jij! Of u, zo u wilt.

 

Jaarlijks is er in september de afwisseling van de wacht. Dan nemen er ambtsdragers afscheid. En dan is het dus heel fijn als er weer nieuwe opvolgers klaar staan. Er is in het kerkbestuur van alles te doen. Maar vooral onze diakonie heeft behoefte aan de invulling van vacatures.

 

Ook voor het pastoraat is uitbreiding gewenst, zowel voor de jongeren, de ouderen als de wijken. En tenslotte zoeken we ook nog twee of drie kandidaten voor het college van kerkrentmeesters. Duidelijk dat de behoefte aan vervangers groot is!

 

We praten je/u graag bij over de inhoud en omvang van de taak en jouw/uw mogelijkheden om die in te vullen. Van de mensen die na jaren de kerkenraad weer verlaten hoor je vaak dat ze het als een verrijking voor hun geloof en hun eigen ontwikkeling hebben ervaren.
Dat gunnen we jou/u ook!

 

Natuurlijk mogen er ook namen van kandidaten voordragen worden. Graag zelfs!
De ambtsdragerscommissie gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens.

 

Voor beiden kun(t) je/u de naam en adresgegevens doorgeven aan onze scriba Gerrie Jansen scriba.hervormdholten@outlook.com.

Algemeen nieuws

Veiligheid in de kerk.

Nee, nu eens niet m.b.t het coronavirus, maar met het oog op de inzet van BHV. Tijdens een kerkdienst kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij er behoefte bestaat aan de directe hulp van mensen die de eerste hulp kunnen verlenen. Het kan ook nodig zijn dat de kerk ontruimd moet worden. Gelukkig komt dit heel weinig voor, maar het is wel belangrijk dat we dit goed geregeld hebben voor “het geval dat”.

 

Daarom doen we hierbij een oproep aan iedereen die als BHV’er ingezet zou willen worden. Misschien heeft u al ervaring op uw bedrijf of in uw organisatie. Maar ook als dat niet zo is, dan is uw aanmelding van harte welkom. Met enkele cursusbijeenkomsten is het mogelijk hiervoor gecertificeerd te worden. Als we een groepje hebben dan kan er een roostertje worden opgesteld voor de kerkdiensten. Aanmeldingen graag bij kerkrentmeesters.holten@solcon.nl.

 

Bij voor baat dank!

 

In de regio Deventer voeren we met elkaar overleg over een veiligheidsplan dat ook voorziet in de mentale veiligheid van iedereen in de gemeente. Jannette Haverslag (kerkrentmeester) vertegenwoordigd onze hervormde gemeente in die werkgroep.

 

Namens de kerkenraad,
Rik Aangeenbrug

Fusie Ontwikkel Groep van De Kandelaar en de Dorpskerk

De beschrijving van de Fusie Ontwikkel Groep (FOG) is door beide moderamen bestudeerd, aangepast en het wachten is nu op een akkoord van de beide kerkenraden.

 

Dan kunnen we aan de slag want we willen beide voortgaan. Eén van de actiepunten zal zijn, dat we op zoek zullen gaan naar leden voor de FOG, een kleine groep als vertegenwoordiging uit alle leeftijdscategorieën uit beide gemeenten.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl