Aanmelden kerkdienst of bel 06 47 17 06 88
Wintercollecte 2020 Diaconie Dorpskerk
Het coronavirus heeft voor veel mensen ingrijpende gevolgen. Zowel in sociaal emotioneel als in financieel opzicht. De diaconie vraagt ook dit jaar uw bijdrage voor twee organisaties die mensen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug bieden.

Uw bijdrage is bestemd voor de Voedsel en kledingbank Rijssen-Holten en het Alzheimer Trefpunt RijssenHolten. Lees meer
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Actueel nieuws

Procesvoorstel richting samengaan

Dorpskerk en De Kandelaar
U bent geïnformeerd via diverse kanalen (kerknieuws of brief) over de inhoud van het voorstel. Dit wordt via een presentatie vanuit de Dorpskerk nader toegelicht door de voorzitters van de kerkenraden. Jullie kunnen dit bekijken en/of beluisteren vanaf a.s. maandagavond 23 november 19.00 uur via Kerkdienstgemist Dorpskerk en de kerktelefoon.

 

De uitzending via kerktelefoon dient rechtstreeks beluisterd te worden. Kerkdienstgemist kan ook op later tijdstip. U en jullie zijn in de gelegenheid te reageren op de brief en de presentatie. Daartoe kan worden gebruik gemaakt van het antwoordformulier bij de brief. De reacties zien we graag tegemoet voor 28 november. Op 9 december willen we dan, opnieuw via kerkdienstgemist, op uw vragen en opmerkingen ingaan. Dit keer vanuit De Kandelaar.

 

Het antwoord op de eerste vraag kan voor u afhangen van de bespreking op 9 december. Reageer dan op die vraag na 9 december, maar uiterlijk de 15de december. Mocht uw/jouw antwoord al eerder duidelijk zijn, dan kan dat ook na maandag aanstaande al worden ingezonden, (bij voorkeur) digitaal of per brievenbus. Zie de brief.

 

Graag roepen we jullie en u op om mensen te helpen die niet zelfstandig in staat zijn om de presentatie digitaal te volgen.

Kinderkerk en tienernevendienst

Door corona lopen veel dingen anders dan normaal. Zo zijn de kerkdiensten nu bijvoorbeeld samen. Bij de kin-dernevendienst was voor de coronacrisis al veel overleg tussen De Kandelaar en de Dorpskerk. Nu hebben we nog intensiever contact en pakken we samen dingen op, zoals het rondbrengen deze zomer van het Kliederkerk zomerboek. We merken dat we in deze tijd niet alle kinderen en tieners nog zo vaak zien als eerder. Dat vinden we jammer! Daarom slaan we wederom de handen ineen en gaan we proberen maandelijks een bijeenkomst voor de kinderen en de tieners te organiseren. Bij de Dorpskerk werd voor de coronacrisis maandelijks een kinderkerk en tienernevendienst georganiseerd. Dit starten we weer op en nu doen we dit samen! We zouden het super leuk vinden als jullie hier allemaal naartoe komen!

 

Wie, wat, waar, wanneer?
De kinderkerk is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en de tienernevendienst is voor tieners die op de middelbare school zitten. Tijdens kinderkerk gaan we samen bidden, zingen, luisteren naar een verhaal, in gesprek, knutselen, spelletjes spelen enz. enz. Tijdens de tienernevendienst bespreken we onderwerpen op ons eigen niveau en zoeken uit wat de Bijbel er over zegt. Het is tijdens de ochtenddienst, dus van 09.30 tot 10.30. We beginnen direct in onze eigen ruimte. Dit kan bijvoorbeeld de ontmoetingsruimte van De Kandelaar of gebouw Irene zijn. Welke ruimte dit uiteindelijk is, zullen we te zijner tijd bekend maken. Dit is onder andere af-hankelijk van de groepsgrootte.

 

Kinderen en tieners zijn allemaal welkom, ook als de ouders niet de kerkdienst bijwonen. Daarom het volgen-de: wonen ouders de kerkdienst bij? Dan kunnen de kinderen en tieners via het aanmeldsysteem worden aangemeld. Wonen de ouders de kerkdienst niet bij, dan graag aanmelden via de mail (activiteiten@kandelaarholten.nl) of app (06 10 84 92 40) van de nevendienstleiding.

 

We hopen jullie dit jaar nog twee keer te kunnen zien, namelijk op 29 november en 20 december. Natuurlijk kan het alleen doorgaan als de coronamaatregelen dit toelaten. Houd dus de nieuwsbrief en app in de gaten.
Zien we jullie dan?

 

Datum: 20 december
Tijd: 09.30 – 10.30
Locatie: Dorpskerk

Algemeen nieuws

Gebedstijd richting Kerst

We leven in een bijzondere tijd. We zijn aan het einde van kerkelijk jaar en beginnen weer aan advent. En uit alles is duidelijk dat deze Kerst anders wordt dan andere jaren. Toch is het wel goed om Kerst als feest te beleven en te vieren. Juist hierom is er wel inspiratie en wijsheid nodig!

 

En nog steeds leven we met corona. Het is een onvrijwillige manier van samenleven. Iedereen wil er wel van af, maar we moeten nog wel even door. Er zijn lichtpunten, zoals dalende besmettingstrends en vaccins die worden ontwikkelt. Maar de een wordt moedeloos en de ander opstandig … want het duurt veel te lang.

 

Ook niet onbelangrijk is het initiatief van de Dorpskerk en ‘De Kandelaar’ om te komen tot een traject wat tot een fusie zou moeten leiden. En dat is in deze tijd een behoorlijke uitdaging. Een aantal mensen zijn het er over eens dat voorbede in deze tijd erg belangrijk is.

 

En dan denken we ook nog na over het opzetten van een nieuwe Alpha-cursus in het begin van 2021!

 

Kortom deze tijd vraagt om gebed voor Holten en de verdere omgeving. Wat we van je vragen is met ons mee te bidden voor deze en andere situaties. In de komende tijd kun je je per dag aanmelden voor het ontvangen van gebedsintenties. In principe denken we aan maandag 23 november tot mogelijk zaterdag 5 december. We gaan ervan uit dat je een uur per keer de tijd wilt nemen voor alles wat er speelt. Minder tijd mag uiteraard ook. En je kunt zelf kiezen op welke dag.

 

Je kunt je aanmelden via deze link Gebed
Je krijgt informatie over vragen als
- Hoe zou je een uur in gebed kunnen doorbrengen?
- Waarvoor zou je voorbede kunnen doen?

 

En ook ontvang je wat motiverende gedachten en/of Bijbelgedeelten. Wij zouden het op prijs stellen als je mee doet. Uiteraard mag je op meerdere dagen inschrijven. Elke bijdrage stellen we op prijs!

 

Met hartelijke groet,
Gert van Herk
Tel 06 4473 0150

Alphacursus

Het nieuwe jaar start met een nieuwe Alpha cursus

 

Kerst 2020 wordt heel anders dan anders. Gezellig met familie en buiten de deur eten is waarschijnlijk niet mogelijk. Gelukkig is er meer dan ‘corona’! En daar maken we graag tijd voor! Want waarom vieren we elk jaar Kerst? Als je zin hebt in een goed gesprek met open mensen, dan is dit je kans. Op dinsdag 12 januari 2021 starten we een nieuwe Alpha cursus met kleine gespreksgroepen. Je kunt die ook online volgen als je niet kunt komen of liever niet fysiek er bij bent. Je kunt dan ontmoeten, vragen en ontdekken – en kijken of Alpha wat voor jou is.

 

Alpha is op zoek gaan met anderen naar antwoorden op vragen die jou bezighouden en naar de zin van het leven. Alpha is gebaseerd op het christelijk geloof. In interactieve bijeenkomsten ‘life’ en online bespreek je allerlei interessante thema’s. Stel al je vragen en bespreek die met de andere deelnemers – alle ruimte voor ontmoeten, vragen en ontdekken. Misschien weet je helemaal niks van het christelijk geloof, dan is Alpha juist iets voor jou! Misschien zat je al jaren in de kerkbanken – voor de Coronacrises - dan is Alpha echt iets voor jou! Je ontdekt iets nieuws en leert nieuwe mensen kennen …. en het is nog gratis ook!!

 

Wat jij nodig hebt is de moed om te komen. Heb je een email adres en een internetverbinding dan kun je ook online meedoen. We beginnen het gesprek met thee of koffie (moet je thuis wel zelf zetten 😊 ) om 19.00 uur en bekijken daarna een filmpje of een presentatie. En dan is er weer alle ruimte voor verder gesprek.

 

Thema’s die voorbij zullen komen:
- Is er meer?
- Wie is Jezus eigenlijk?
- Bidden, waarom zou je dat doen?

 

De cursus duurt tien weken. Wij bieden die aan op dinsdagavonden. Er is ook nog één keer een verdiepingssessie op een zaterdag. Alpha geeft je de kans om met anderen te zoeken naar zin op een leuke en laagdrempelige manier. We starten op 12 januari, probeer dan gewoon eens of Alpha iets voor jou kan zijn!! Zo’n 300.000 Nederlanders hebben al eens Alpha gedaan. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl en/of meldt je aan door een mail te sturen naar marcvanderduin@ziggo.nl(bij voorkeur voor 5 januari 2021). Deze Alpha cursus is een initiatief van alle geloofsgemeenschappen in Holten.

 

Heb jij het idee dat een Alpha cursus heel leuk is – maar niet voor jou! Nodig dan een vriendin, buurman of collega uit. Vertel iets over het goede nieuws van wat wij als christenen geloven en laat haar of hem ontdekken hoe je meer van God kunt ervaren.

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl