Dorpskerk

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 4 september zal de wisseling van de wacht in de beide kerkenraden weer plaatsvinden.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Afscheid en bevestiging
De nieuwe gemeente krijgt vorm en kleur!
Vorm en kleur!

De nieuwe gemeente krijgt vorm en kleur!

In maart van dit jaar begonnen wij aan het inhoudelijke gemeentegesprek over de samenvoeging van de Dorpskerk en de Kandelaar. ‘Een gezamenlijke trektocht’, zo noemde de kerkenraad deze onderneming.

Heb je een halfuurtje?

Deze vraag ga ik volgend seizoen aan alle 18 – 30 jarigen in de Dorpskerk en De Kandelaar stellen!
Heb je een halfuurtje?
Heb je een halfuurtje?
Alpha-cursus
Alpha-cursus

Alpha-cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die we ook in Holten aanbieden namens alle kerken.

Duurzaamheid

We denken verder over onze rol als kerk op het uitgebreide veld van duurzaamheid. We willen in ieder geval lokale projecten stimuleren.
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Startzondag 18 september
Startzondag

Startzondag 18 september

Met alle geloofsgemeenschappen van Holten starten we weer het nieuwe seizoen. Er moet nog wel het nodige worden georganiseerd.

Preek van de Leek

Deze zomer worden de Preek van de Leek-vieringen gehouden in het Trefpunt. Ook hier doen we dat weer buiten.
Preek van de Leek
Preek van de Leek

V&T

Komend seizoen hebben wij weer een mooi programma voor u. De eerste 2 inspirerende activiteiten zijn al vroeg in het seizoen, vandaar deze vooraankondiging.

JPF

JPF, einde seizoen, of toch niet? Wat hebben we dit jaar weer mooie activiteiten met en voor de jeugd mogen organiseren.

Contact met Oekraïners

Bij het Paasontbijt in De Kandelaar at een moeder met haar zeven kinderen uit Oekraïne mee. Marinda Wechstapel is maatje van dit gezin en had hen meegenomen. Heel fijn!

Vakanties met aandacht

Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties.

Vrijwilligers diaconaal vakantiewerk

Ook in 2022 zijn er, van mei tot en met september, weer diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan.