logo PKN Hervormde Gemeente Holten
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom (Ps. 84:1 ber.)

We hadden nooit gedacht hoe letterlijk wij dit verlangen nog eens zouden voelen! Maar in het coronajaar 2020 is dit toch een realiteit. Wat willen we weer graag een gewone kerkdienst bijwonen! Ook al mag je nog niet zingen en ook al mogen we na afloop nog niet koffiedrinken of samenscholen, dit brandende verlangen in ons laat zich niet doven. En aarzelend beginnen we, zij het met een klein aantal, onze bijeenkomsten weer op te starten. Digitaal kijken en luisteren is wel mooi, maar dat kan nooit het fysieke samenzijn vervangen.

 

De dichter van psalm 84 weet er alles van. Wat verlangt hij naar de tempel! Om daar te kunnen staan met al die anderen, om daar Gods aanwezigheid te kunnen voelen. Hij is jaloers op het musje en de zwaluw die hun nestje tussen de stenen hebben gemaakt. Hij ziet het op afstand. Die vogeltjes hebben een permanente woonplaats op heilige grond. Voor hem is het maar tijdelijk, even. En de dichter moet er ook nog eens een eind voor lopen. Op het eind nog eens door het dorre dal met de alsemstruiken heen sjouwen, de vermoeiende tocht omhoog. Want Jeruzalem ligt op een berg, de tempel op de bovenste rots Sion.

 

Maar wij voelen hetzelfde als de Israëlieten in bijbeltijd. Hier in de stenen optrek van onze kerk is de Heer aanwezig, Hij verbindt zich in vrije gunst met dit gebouw. Met zijn Geest vervult Hij de ruimte waar de pelgrims dringen. De kerk is ‘een woonstede Gods in de Geest’, zegt de theoloog Van Ruler. Hier stijgen de lofzangen omhoog. En dat moet doorgaan, dat mag niet stoppen. Desnoods met anderhalve meter tussenruimte.

 

Zo’n bezoek aan de tempel vult je met nieuwe energie. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort”, zingt het oude lied. Het helpt je om daarna vitaal in het gewone leven te staan. Het is te hopen dat psalm 84 voor ons op korte termijn weer in vervulling gaat. En dan voelen we dat niet als gewoon, maar als een voorrecht.

 

S.M. Roozenboom

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkra-dio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 19 juli en 30 augustus. Hoe het dan staat met de mogelijkhe-den wat betreft de kerkdiensten, weten we nu nog niet precies, maar we hopen de rechtstreekse uitzen-ding van de online kerkdiensten op beide data vanuit de Kandelaar te doen.
De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.
Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.
Overige kerkelijke uitzendingen op Radio 350
  • 19 juli Kerkradio 350 Holten, vanuit de Kandelaar
  • 26 juli Non stop gewijde muziek
  • 02 aug. Non stop gewijde muziek
  • 09 aug. Non stop gewijde muziek
  • 16 aug. Protestantse Gemeente Open Hof – Rijssen
  • 23 aug. Hervormde Gemeente – Rijssen
  • 30 aug. Kerkradio 350 Holten, vanuit de Kandelaar
  • 06 sep. Non stop gewijde muziek
  • 13 sep. Non stop gewijde muziek
  • 20 sep. Kerkradio 350 Holten, vanuit de Dorpskerk
Ontvangst
Radio 350 is nu ook weer te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Misschien nog niet in heel Holten, maar wel voor het grootste gedeelte.
Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.