Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Bent u een puzzelaar?

Veel mensen puzzelen uit liefhebberij. Niet zozeer legpuzzels als wel denkpuzzels: Zweedse puzzels, kruiswoordraadsels, doorlopers, sudoku’s, letterraadsels en noem maar op. Welke doet u het liefst? Er is geen volkssport die zo fanatiek beoefend wordt! Elke dag de puzzel van de krant of van blaadjes als Denksport. En vorige maand nog menige kerst- en oudejaarspuzzel! Iedereen kan het doen. Je moet wel tijd hebben en geduld. In één keer oplossen lukt vaak niet, je moet het over de dagen uitsmeren. Het helpt ook als je anderen erbij inschakelt: sámen een puzzel te lijf gaan!

 

Zo’n puzzel is in feite een spiegel van het leven. Aan het begin van het jaar ligt er namelijk een nieuwe, blanke levenspuzzel voor u. U hebt 365 dagen de tijd om hem op te lossen. Sommige vragen van het leven, waarop u zult stoten, klinken cryptisch en zijn weerbarstig. Het zal veel denkkracht en fantasie vergen om de oplossing te vinden. Maar geef niet op: het vinden van het ene woord in een puzzel opent dikwijls de deur naar het volgende. Ze zijn aaneengeschakeld. Zo werkt het in het leven ook.

 

In de bijbel komt het woord ‘puzzel’ niet letterlijk voor. Wel ‘raadsel’ of ‘spreuk’, met een niet ogenblikkelijk te vatten zin. Ze werden bij feestelijke gelegenheden ter lering en vermaak opgegeven. Zo spreekt Jezus veelal ook in gelijkenissen om de aandacht op te wekken. Deze gelijkenissen zijn de puzzels van het Koninkrijk. Je hebt een bijzondere ingeving of verlichting nodig om ze te snappen. De betekenis ligt niet voor het grijpen. ‘Wie oren heeft om te horen, die hore!’ – zo klinkt het dikwijls.

 

In de kerk houden we elke week een dienst als een geestelijke oefening. De Bijbellezing en preek zijn het kruiswoordraadsel. Je hebt de verlichting van de Geest nodig om de heen wijzende zin ervan te vatten en de verschillende bijpassende woorden en begrippen in de goede volgorde te leggen. Doet u daar ook weer aan mee het komende jaar? Het is telkens weer een uitdaging.

 

Diezelfde verlichting wens ik u ook toe bij uw nieuwe levenspuzzel, zoals die aan het begin van 2020 voor u ligt. Het maken daarvan is uiteraard een heel persoonlijke zaak. Maar wellicht gaat het oplossen makkelijker als je er sámen voor gaat! En tenslotte geldt ook dit in het algemeen: je kunt beter een puzzelaar zijn dan een piekeraar!

 

S.M. Roozenboom

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 26 januari en 23 februari. De rechtstreekse uitzending van de kerkdienst komt op 26 januari vanuit de Kandelaar en op 23 februari vanuit de Dorpskerk.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

De datums in 2020 van de overige kerkgemeenschappen zijn nog niet bekend

 

Ontvangst
Radio 350 is nu ook weer te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Misschien nog niet in heel Holten, maar wel voor het grootste gedeelte.

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geef voor je kerk