Vanaf 6 juni zijn er weer fysieke kerkdiensten voor max. 60 personen.
Ook zijn alle diensten te volgen via Kerkdienst gemist.
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Na Pinksteren

Na Pinksteren loopt het kerkelijke seizoen zo ongeveer op z’n einde. Je kunt vragen: “Hebben we het vanwege de corona eigenlijk wel gehad?” De vakanties komen wel weer in zicht. De gemeente vliegt uit, gedragen door de vleugels van de Geest. De wereld komt in het vizier. We volgen de gang van het evangelie aan de hand van bijvoorbeeld de verhalen uit het boek Handelingen. Die zijn spannend om te lezen. De boodschap moet uitgedragen worden naar alle landen en volken. Maar die opmars gaat niet zonder slag of stoot. Er komt de nodige tegenwerking – van binnen- en van buitenaf.

 

In de kerk van vandaag zijn er op dit punt twee aandachtsvelden. Het eerste is de gebeds-10-daagse tussen Hemelvaart en Pinksteren: we bidden om persoonlijke vernieuwing en om een Geest-vervulde gemeente. Dat is en blijft nodig om geestelijk vitaal en alert te blijven op de manier van de vroegchristelijke gemeente. We hebben het gebed gewoon nodig. Het is, zoals iemand het mooi noemde, ‘de ademtocht der ziel’. Iedereen kan aan deze 10-daagse meedoen en de link gebruiken van de Nieuwsbrief. Het andere veld is meeleven met de lijdende kerk wereldwijd. Daar is aandacht voor op een aparte zondag, dit jaar op 30 mei. Dit zijn als het ware de twee vleugels waarop de Geest wiekt.

 

Wanneer je nu de wereld in kijkt en de stand van het christelijk geloof opmaakt, dan krijg je geen opwekkend beeld. Wij in het vrije westen zitten nog gevangen in corona. Dat is voor de meeste mensen hooguit ongemakkelijk, maar de beperkingen daarbij zijn geen echte boeien. Die worden pas voelbaar wanneer je door je dorpsgenoten verbannen wordt omdat je christen bent (geworden). Dat gebeurt bijvoorbeeld in India en Laos.

 

Of omdat je kerkgebouw in brand gestoken wordt door extremistische rebellen in Afrika. Of ook wanneer een repressieve overheid nauwlettend je christelijke gangen volgt. Wij kunnen ons zulke dingen niet voorstellen omdat we hier maximale vrijheid genieten in een democratisch continent. Maar het kan verkeren. De organisatie Open Doors drukt ons op het hart om op geloofsvervolging berekend te zijn, zoals het antisemitisme onze oudere broer Israël al eeuwenlang achtervolgt. Dat is de uiterste reactie van de wereld op het volk van God en het evangelie van Christus. Maar gedragen door de twee vleugels van de Pinkstergeest kunnen we als gemeente standhouden, ook als de situatie hier zou gaan veranderen.

 

S.M. Roozenboom

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 30 mei en 20 juni. De rechtstreekse uitzending van de – online – kerkdiensten komt op 30 mei vanuit De Kandelaar en op 20 juni vanuit de Dorpskerk.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.
Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.
Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350
  • 23 mei Non stop gewijde muziek
  • 30 mei Kerkradio 350 Holten, vanuit De Kandelaar
  • 06 juni Non-stop gewijde muziek
  • 13 juni Hervormde Gemeente Rijssen
  • 20 juni Kerkradio 350 Holten, vanuit de Dorpskerk
  • 27 juni Protestantse Gemeente ‘Open Hof’, Rijssen
Ontvangst
Radio 350 is te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Verder via de kabel van Ziggo op kanaal 923 en via glasvezel KPN op kanaal 1054 en Tele2 via menu Lokale R-TV.
Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.