Aanmelden kerkdienst of bel 06 47 17 06 88
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Het goede leven: hoop verspreiden!

‘De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door!’ grapte Herman Finkers ooit eens in één van zijn shows. Waarmee hij een gevoel uitdrukte wat nu veel mensen wel herkennen. Hoe geef je nog een posi-tieve draai aan een situatie die tegen zit?? En de laatste strohalm daarvoor lijkt af te breken. Er lijkt weinig houvast. Ik schrijf deze overdenking vlak na de persconferentie van ‘Mark en Hugo’ zoals onze bewindslieden elkaar aanduiden. En voor de meeste mensen zat er weinig perspectief in hun verhaal. Het was een opeenstapeling van nieuwe maatregelen in de hoop ‘het virus binnenkort een stap voor te zijn’. Dus met de constatering dat we nu ‘achter de feiten aanlopen’. Er is voor velen nog geen ‘licht aan het eind van de tunnel’. En dus overheerst een gevoel van uitzichtloosheid. En ook beleidsmakers uiten zich in dit soort termen: ‘we varen in de mist’.

 

Veel mensen hebben het idee dat ze in een ‘verplicht tussenjaar’ zijn beland. Alsof na het virus het echte leven pas weer kan beginnen en we nu dus bezig zijn met ‘uitgesteld leven’. Het komt nu dus aan op hoop en volharding. Het is niet voor het eerst dat gelovigen ‘in een soort wak’ zijn beland waar het lastig verder kijken is. In het eerste pas echt een situatie waar je reden hebt voor moedeloosheid. En toch klinken juist dan woorden namens de Heer zoals: ‘Mijn plan met jullie staat vast spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk’ De vorige vertaling is ook de moeite waard: ‘Want ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’

 

Altijd goed om te weten dat onze toekomst niet afhankelijk is van onze omstandigheden, maar van God, die de toekomst in handen heeft! En dat geeft ons als gelovigen de moed dat de toekomst niet alleen later is, maar net zo goed vandaag. En die hoop mogen we uitleven. Dat is enerzijds doen wat nu nodig is: alle maatregelen die bijdragen aan gezondheid en het tegengaan van besmetting vooral opvolgen. Maar evengoed de goede dingen blijven doen en werken aan de toekomst! Zo verspreiden we hoop!

 

Een manier om aan die toekomst te werken is ‘samen werken’. Zowel persoonlijk als ook als kerken. Veel mensen voelen zich door ‘anderhalve meter’ eenzaam. En oog hebben voor anderen kan hen helpen ‘de moed erin te houden’. Een kaartje of een telefoontje, een groet of een bloemetje: het is vaak meer dan welkom. Maar ook als kerken kunnen we werken aan de toekomst door samen te werken. In ieder geval heel praktisch in gezamenlijke diensten en gezamenlijke berichtgeving. Maar ook door samen naar de toekomst te kijken en samen stappen te zetten in een proces om die toekomst te bereiken. En dat niet ‘op de lange baan te schuiven’, maar er vandaag al mee bezig te zijn. Hoe dan ook; als navolgers van Jezus mogen we hoop verspreiden. Door vandaag de goede dingen te doen, versterken we de hoop op een betere toekomst. Dus laten we elkaar vooral besmetten met HOOP!

 

Gert van Herk, predikant

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werk-groep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 25 oktober en 22 november. De rechtstreekse uitzending van de online kerkdienst op 25 oktober komt vanuit de Dorpskerk en die van 22 november vanuit de Kandelaar.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.
Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.
Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350
  • 18 okt. Non stop gewijde muziek
  • 25 okt. Kerkradio 350 Holten, vanuit de Dorpskerk
  • 1 nov. Non stop gewijde muziek
  • 8 nov. Hervormde Gemeente – Rijssen
  • 15 nov. Non stop gewijde muziek
  • 22 nov. Kerkradio 350 Holten, vanuit de Kandelaar
  • 29 nov. Protestantse Gemeente Open Hof – Rijssen
Ontvangst
Radio 350 is nu ook weer te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Misschien nog niet in heel Holten, maar wel voor het grootste gedeelte.
Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.