Ivm de nieuwe coronamaatregelen zijn er geen fysieke kerkdiensten meer tot 2 maart 2021.
Wel zijn alle diensten te volgen via Kerkdienst gemist.
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

De weg is lang en moeizaam

Terwijl u dit kerkblaadje ontvangt is in de kerk de veertigdagentijd begonnen. Dat is een tijd van inkeer, bezinning, van vasten ook. Dit vasten heeft in coronatijd een collectieve vorm aangenomen. We zijn er allemaal noodgedwongen aan onderworpen. Nu pas ervaren we aan den lijve wat het betekent om je van iets te onthouden. Kon je er vroeger nog voor kiezen om dit op een bepaalde manier te doen (niet snoepen, drinken, kopen e.d.), nu moeten we allemáál. En dan gaat het nog niet eens om voedsel, maar om iets veel wezenlijkers: vasten in menselijk contact, in ontmoeting en gezelligheid. Hoe moeilijk, hoe onmenselijk is dit. De hele samenleving zit in een houdgreep en moet de tanden op elkaar zetten.

 

De veertigdagentijd valt nu dus samen met coronatijd. Voor beide geldt: het is een weg door de woestijn, het is je telkens opnieuw aanpassen aan andere regels, je inhouden in het uiten van menselijke genegenheid. Tegelijk mag het ook een weg van hopen zijn, van uitzien naar: wanneer houdt dit op? We weten dat het een keer ophoudt, dat het een keer Pasen wordt. Er komt nieuwe ruimte. In dit opzicht kan Jezus een Leidsman voor ons zijn. Door te focussen op Hem kunnen we de juiste keuzes maken, geduld oefenen en vastberaden het doel voor ogen houden. Want de weg van Jezus is een levensweg: het gaat door beproeving en aanvechting heen, dwars door de dood naar het leven. Daar mondt het in uit. Zo kan zijn weg en houding het leefmodel vormen ook in deze crisis.

 

Het blad Kind op Zondag heeft voor deze periode een speciaal gezinsboekje uitgegeven. Dat zouden we allemaal moeten volgen, dag voor dag. Het is speels, grappig en ook serieus. Gekoppeld aan de zeven werken van barmhartigheid wordt er wekelijks geld ingezameld voor een goed doel van Kerk in Actie. Zo krijgt de veertigdagentijd handen en voeten en wordt het een gemeentelijke tocht die we maken, vanuit onze huizen en digitaal ook via de livestream. En het uitzicht op Pasen doet de verwachting opleven dat het slot van corona, waarin we nu allemaal vastzitten, een keer wordt opengebroken door de vaccinaties die steeds algemener worden. We zijn op weg naar een nieuwe lente, een nieuwe openheid, een Nieuw Normaal. Laten we er, tot het zover is, een zinnige, spirituele tocht van maken!

 

S.M. Roozenboom, predikant

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 28 maart en 25 april. De rechtstreekse uitzending van de – online – kerkdiensten komt op 28 maart vanuit de Kandelaar en op 25 april vanuit de Dorpskerk.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.
Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.
Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350
  • 21 febr. Kerkradio 350 Holten, vanuit de Dorpskerk
  • 28 febr. Hervormde gemeente, Rijssen
  • 7 mrt. Protestantse Gemeente Open Hof, Rijssen
  • 14 mrt. Non stop gewijde muziek
  • 21 mrt. Non stop gewijde muziek
  • 28 mrt. Kerkradio 350 Holten, vanuit de Kandelaar
Ontvangst
Radio 350 is nu ook weer te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Misschien nog niet in heel Holten, maar wel voor het grootste gedeelte. Verder via de kabel van Ziggo op kanaal 923 en via glasvezel KPN op kanaal 1054 en Tele2 via menu Lokale R-TV.
Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.