Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Op weg naar Pasen

Vasten voor Pasen was vroeger ‘vaste prik’. Die tijden liggen ver achter ons. Ook vandaag ontdekken mensen de positieve effecten van je tijdelijk dingen ontzeggen. Of het nu eten is of alcohol, internetgebruik of minderen met je mobieltje, vasten doorbreekt de vanzelfsprekendheid der dagelijkse dingen en vergroot de waardering voor wat ‘gewoon’ is. En daarnaast wordt ‘de vaster’ (v/m) ook ‘open’. Open voor meer dan het gewone. En juist op weg naar Pasen is dat zeker van belang.

 

Pasen is het ‘verrassingsfeest’ van God: de opstanding van Jezus uit de dood. Het was een belevingsschok van ongekende omvang. Nu was deze opstanding door Jezus wel aangekondigd, meerdere maken zelfs – maar eigenlijk had niemand aandacht geschonken aan zijn woorden. Pas na Pasen herinnerden zij zich dat Hij het daar voor die tijd al over had gehad. De meeste leerlingen kwamen niet verder dan zich af en toe eens af te vragen ‘wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.’ Maar verder leefden zij door alsof dit geen betekenis voor hen zou hebben. Achteraf is het bijna ondenkbaar dat zij zo heb-ben voorbij kunnen leven aan die opstandingskracht van God.

 

Achteraf dan. Want wie de verhalen van Pasen leest, merkt dat er ook dan geen erkenning of herkenning is dat het hier om opstanding gaat. Het lege graf roept vraagtekens op. Twijfel of ontkenning, maar geen feeststemming bij de hoorders. Waaruit blijkt dat opstanding moeilijk als ‘menselijk verzinsel’ kan worden weggezet. Immers, zelfs de meest trouwe volgelingen wisten aan-vankelijk niet wat zij aan moesten met ‘het verdwenen lichaam van hun Heer’. En wie vandaag doet alsof ‘twijfel aan opstanding heel modern is’, die herschrijft de geschiedenis. Twijfel aan opstanding is zo oud als de opstanding zelf.

 

Dat de opstanding wel plaats heeft gevonden is niet alleen af te leiden uit het nieuwe elan van de leerlingen van Jezus. Zaten ze eerst achter gesloten deuren, later stonden ze op de pleinen. Waren ze eerst te timide om hun mond open te doen voor een slavin, later spraken ze voor volksmassa’s. Bovendien is onze jaartelling aangepast naar het leven van de Opgestane. En ook zijn orthodoxe Joden de zondag als opstanding-dag gaan vieren naast de sabbat. Om maar iets van de impact van de opstandingskracht aan te geven.

 

Wij leven nu na de opstanding. En toch kan ook voor ons Pasen zo gewoon worden dat we het bijzondere er niet meer van beleven. Het wordt immers ieder jaar Pasen. Zeker! En Pasen kan in ieder geval worden gevierd als een feest wat ons verzekert van Gods leven wat sterker is dan de dood!! En toch is opstandingskracht meer dan een verwijzing naar ‘het hiernamaals’. Het zegt iets over Gods kracht om hier en nu zijn schepping naar zijn bestemming te leiden. Iets van die kracht mag in onze levens al ervaarbaar worden en tot uiting komen. Iemand als de apostel Paulus leefde daarmee (vergelijk o.a. Filip-penzen 3: 7 -16). Maar dat vraagt van ons een openheid voor ‘meer dan het gewone’. En zoals gezegd kan vasten een mooie oefening zijn in dit soort openheid.
Ik wens iedereen verrassende Paasdagen toe!

 

Gert van Herk

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 22 maart en voor 26 april. De rechtstreekse uitzending van de kerkdienst komt op 22 maart vanuit de Kandelaar en op 26 april vanuit de Dorpskerk.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Overige kerkelijke uitzendingen op Radio 350

 

 

Ontvangst
Radio 350 is nu ook weer te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Misschien nog niet in heel Holten, maar wel voor het grootste gedeelte.

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Leef voor je kerk