Ivm de nieuwe coronamaatregelen zijn er geen fysieke kerkdiensten meer t/m 9 februari 2021.
Wel zijn alle diensten te volgen via Kerkdienst gemist.
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Een toekomst, waar je naar verlangt!

Ik wens ieder die dit leest een goed, gezond en geze-gend 2021: gelukkig nieuwjaar! Het nieuwe jaar is al lang begonnen. Maar we zijn elkaar niet tegengekomen en hebben al helemaal geen ‘handen geschud’. En het is wel goed elkaar bemoedigend aan te spreken. We kennen in onze samenleving de goede traditie elkaar iets goeds te wensen en volgens de ‘etiketten’ mag dat in de gehele maand januari. Waar het vooral om gaat is dat we elkaar iets goeds gunnen. Want dit schept ruimte voor elkaar en voor onze toekomst. Wat we waarschijnlijk allemaal wensen is een einde aan de coronapandemie! En er is een goede kans dat dit gaat gebeuren dit jaar, met steeds meer goedgekeurde vaccins beschikbaar!

 

Onze wensen spelen een belangrijke rol als het over onze toekomst gaat. En dan bedoel ik niet alleen wat we uitspreken over de ander, maar vooral ook wat we hopen dat er gebeurt in de tijd die komt. Er zijn wensen die alleen gericht zijn op onszelf: bijvoorbeeld ‘de loterij winnen’. We willen dingen die we nu niet hebben en waarvan we hopen dat ze ons leven een stuk aangenamer en interessanter maken of ons aanzien opleveren of .. wat het ook maar is wat onze positie, mogelijkheid of status verbetert. Als het daarbij alleen om onszelf gaat, spreekt de Bijbel over ‘begeerte’. Dat heeft ook nog een beetje de klank van ‘voor mijzelf claimen’ en ‘heimelijkheid’. Over ‘begeerten’ is de Bijbel duidelijk: niet doen!

 

Er zijn ook nog andere wensen. Die gaan niet zozeer over wat we voor onszelf willen hebben, maar veel meer over wat we voor anderen willen betekenen: bijvoorbeeld: ‘Ik zou graag zorg en hoop willen geven aan mensen die ziek zijn.’ Dit soort wensen heten ‘verlangens’ en vertellen ons meer over wie we zelf zijn en wat ons drijft. En over verlangens is de Bijbel juist heel positief: ‘Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal je geven wat je hart verlangt.’ (Psalm 37:4) Het is goed om op te merken dat God kennelijk geïnteresseerd is in jouw verlangens en die ook nog wil vervullen!! Kortom: jouw toekomst heeft te maken met jouw verlangen.

 

Komend jaar gaan we zeker aandacht geven aan wat we nu eigenlijk verlangen, vooral als het gaat over onze geloofsgemeenschap(pen): wat verlangen we dan eigenlijk?? Zowel persoonlijk als gemeenschappelijk .. want het gaat verder dan individueel geluk. Of anders gezegd: de coronacrisis heeft ons wel geleerd dat gemeenschap een essentiële waarde is voor ieder persoon. En dat persoonlijke ontplooiing plaatsvindt in een gemeenschap.

 

Veel te lang hebben we een te individualistische kijk gehad op welzijn en voldoening. We deden alsof dat iets was, waar een ander niets mee te maken had of erger nog wat een ander alleen maar kon verstoren. We hebben zelfs volwassenheid beschouwd als onafhankelijkheid. Als iemand ‘zichzelf kan redden’, dan is iemand volwassen. Nu is zelfredzaamheid een groot goed en moet vooral gestimuleerd worden. Maar je bent pas volwassen als je weet wat je hebt bij te dragen aan een gemeenschap, als jij je plek in wilt en durft te nemen of als je weet te waarderen wat anderen goed kunnen en wat jij goed kan. Dit gaat niet over ‘competitie’, maar over elkaar aanvullen en stimuleren. Niet voor niets is het lichaam vaak een beeld voor de christelijke gemeenschap. Dus juist als we nadenken over een christelijke gemeenschap is de vraag: Waar verlangen we eigenlijk naar? Want dat mag ons de weg wijzen naar Gods toekomst. (zie Psalm 37:4) Wie weet brengt dit een protestantse gemeente in Holten wat dichter bij komend jaa.r

 

Gert van Herk, predikant

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 24 januari en 21 februari. De rechtstreekse uitzending van de online kerkdiensten komt op 24 januari vanuit De Kandelaar en op 21 februari vanuit de Dorpskerk.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.
Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.
Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350
  • 24 jan. Kerkradio 350 Holten, vanuit De Kandelaar
  • 31 jan. Non stop gewijde muziek
  • 7 feb. Non stop gewijde muziek
  • 14 feb. Non stop gewijde muziek
  • 21 feb. Kerkradio 350 Holten, vanuit de Dorpskerk
  • 28 feb. Hervormde gemeente, Rijssen
Ontvangst
Radio 350 is nu ook weer te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Misschien nog niet in heel Holten, maar wel voor het grootste gedeelte. Verder via de kabel van Ziggo op kanaal 923 en via glasvezel KPN op kanaal 1054 en Tele2 via menu Lokale R-TV.
Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.