Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Er op uit… vol vertrouwen!

Daar zijn we wel eens weer aan toe: Lekker weg, met vakantie! Even iets heel anders doen. De vraag blijft nog wel: Waarheen? In Nederland? Of toch wel naar het buitenland? – want niet alle landen staan op groen. En dat kan ook zo maar weer veranderen. Ook in Nederland stijgen de besmettingscijfers nogal, zodat het toch weer wat zorgelijk wordt… Maar nu het vakantie is, wil je wel even weg. En wie weet is de auto wel het meest ‘veilig’. Want in geval van ‘noodzakelijke repatriëring’ is een privé geboekte vliegmaatschappij geen ‘zekerheid-je’. Bovendien zijn we steeds meer doordrongen van de milieuschade van vliegen… En wat moet er zoal mee op reis??

 

‘Er op uit’ is voluit onderdeel van het christelijk geloof. Opvallend genoeg stuurt Jezus zijn leerlingen er op uit. Het is weliswaar geen vakantiereis, maar een trainings-missie En ook hier speelt de vraag: ‘Wat nemen we mee?’ Want als je op weg wordt gestuurd om Gods Koninkrijk te brengen, wil je wel goed voorbereid aan de slag. Maar het is heel duidelijk dat Jezus een voorstander is van ‘less is more’ of ook wel zo weinig mogelijk! Er gaat veel meer niet mee dan wel. Of weer anders gezegd de leerlingen mogen er op uit gaan in goed vertrouwen dat God zal voorzien wat nodig is. En dat betekent in ieder geval dat de mensen waar ze komen, gaan zorgen voor hun ontvangst …. of niet. Maar ook zo niet, geen probleem: ‘Schud het stof van je voeten’ of anders gezegd: haal je schouders op en probeer het ergens anders. Nog opvallender is dat Jezus dit ‘van meet af aan van plan is geweest’.

 

Deze trainingsmissies zijn geen gedachte achteraf, maar voluit onderdeel van hun bestaan als leerlingen van Jezus. Al op het moment dat hij deze twaalf kiest staat er ‘ze moesten hem vergezellen en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken.’ En niet alleen deze twaalf – Lucas meldt dat Jezus ook nog eens 72 andere leerlingen uitzond ‘om Gods Koninkrijk bekend te maken.’ Dit is nogal wat! Gods Koninkrijk bekend maken, is dat niet een mission impossible, een onmogelijke opdracht. Kennelijk niet, anders had Jezus hen er niet op uit gestuurd. En bovendien, ze komen enthousiast en uitgelaten terug. Dus ze hebben wel degelijk Gods Koninkrijk bekend gemaakt en hebben dus ‘als Jezus’ geleefd op de plekken waar ze zijn geweest. En op deze manier komen de belangrijke thema’s ook bij elkaar. Leerlingen zijn van Jezus wil zeggen ‘als Jezus’ leven op de plek(ken) waar je bent en zo Gods Koninkrijk bekend maken’. En nog steeds is dit onze opdracht als leerlingen van Jezus.

 

Misschien voelen wij ons hierbij ‘lichtelijk overvraagd’ – om het mild uit te drukken. Want wie zijn wij dat wij op elke plek Gods Koninkrijk bekend maken? We zijn allang blij als we ‘niet opvallen’. Maar kennelijk is ‘niet opvallen’ leerlingen van Jezus niet gegeven. Juist ons wordt ge-vraagd om in verschillende situaties ‘kleur te bekennen’, verschil te maken, ‘mens te zijn in Jezus’ naam’. En dat bleek toen te lukken bij ‘eenvoudige mensen uit de pro-vincie’. En nog steeds durft Jezus zich toe te vertrouwen aan ‘eenvoudige mensen uit de provincie’. Dus daar hoeft het niet aan te liggen.

 

Wat deze trainingsmissie bijzonder maakt is dat zij ‘gaan in Jezus’ naam’, bekleed met zijn autoriteit en ook twee-aan-twee. Die volmacht van Jezus’ naam heeft alles te maken met de aanwezigheid van de heilige Geest. En niemand wordt alleen gezonden. Er is geen ruimte voor ‘eenzame helden’. Juist in relatie met anderen wordt iets zichtbaar van Gods nieuwe Rijk. Zoals Jezus wel vaker heeft gezegd: aan jullie liefde voor elkaar zullen anderen merken dat jullie mijn leerlingen zijn. Op al die plekken waar God niet zichtbaar is, mogen wij Hem zichtbaar maken… te beginnen in Holten.

 

Gert van Herk, predikant

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 22 augustus en 19 september. De rechtstreekse uitzending van de kerkdiensten komt op 22 augustus vanuit de Dorpskerk en op 19 september vanuit de Kandelaar.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.
Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Annie Rensen, 0548 - 36 34 00
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.
Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350
  • 25 juli Non stop gewijde muziek
  • 01 aug. Hervormde Gemeente Rijssen
  • 08 aug. Non stop gewijde muziek
  • 15 aug. Non stop gewijde muziek
  • 22 aug. Kerkradio 350 Holten vanuit de Dorpskerk
  • 29 aug. Non stop gewijde muziek
  • 05 sep. Protestantse Gemeente ‘Open Hof’, Rijssen
  • 12 sep. Non stop gewijde muziek
Ontvangst
Radio 350 is te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Verder via de kabel van Ziggo op kanaal 923 en via glasvezel KPN op ka-naal 1054 en Tele 2 via menu “Lokale R-TV”.
TV 350 zendt uit via de volgende kanalen: Ziggo: kanaal 48. KPN (witte ab) XS4ALL: kanaal 1354. KPN (zwarte ab) Solcon, Vodafone en Fiber: kanaal 2164. Tele2: Via menu "Lokale R-TV".
Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.