De kerkdiensten mogen weer fysiek bezocht worden.

Info

Adressen en Informatie

ANBI
Hervormde Gemeente te Holten
Telefoonnummer: 0548 36 17 27
RSIN/Fiscaal nummer: 002693501
KvK nummer: 76487350
Website adres: www.hervormdholten.nl
E-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Adres: Boschkampsstraat 6
Postcode: 7451 GC
Plaats: Holten
De Protestantse gemeente te Holten is een geloofsgemeenschap.
Autodienst
Contactpersoon:Theo Mollink , tel. 06 53 73 55 48
Beheer gebouw Irene
Mevr. R. Vossebeld - v.d. Worp, tel. 0548 61 45 55 / 06 – 57 05 15 07
Mevr. I. Groteboer - Pakkert, tel. 0548 – 36 17 42
Keuken Irene: 0548 - 70 12 43.
Beamteam leden
Hijn Bondrager, Paul Bruggeman, Willeke Coster, Eva Exterkate,
Walter en Karlijn Hoogenhout, Wim Rensen, Hermi Wesseldijk,
en Gerrit Markvoort (coördinator, M:06 19 92 70 77).
e-mail: Beamteamdorpskerkholten@gmail.com
Beamteam voorbereiders
Reijer Dorresteijn (coördinator), Bernhard Veneklaas Slots, Jochem IJmker en Jan Harmsen.
e-mail: Beamteamdorpskerkholten@gmail.com
Bethanië commissie
Contactpersoon: Wendy Bronsvoort, tel. 0548-36 35 89 / 06-54 79 17 24.
Bloemendienst
Contactpersoon, Oost: Janna Stegeman, tel. 06 21 48 12 24
Contactpersoon, West: Marian Markvoort, tel. 0548 36 10 88.
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:Gerrit Veneklaas, tel. 06 15 58 75 86
e-mail: gjveneklaas@concepts.nl
Secretaris: Jannette Haverslag-Pekkeriet, tel. 06 518 907 75
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Diaconie
Voorzitter: Dini Aalpol , 06 53 34 75 90
2e voorzitter: Henk Veltkamp
Secretaris: Marian Aaltink-Haverslag
Penningmeester: Brenda Vermeul-Pothof
e-mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com
Digitale nieuwsbrief
Wekelijks is er een gezamenlijke nieuwsbrief van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Holten
U kunt zich aanmelden via email: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl of rechtstreeks via maillijst Dorpskerk
Distributie en klachten Holtens Kerknieuws:
Herman en Bertha Stegeman, Tuinstraat 12 , Holten
Tel. 06 – 53 69 39 88.
Doop:
Een aantal malen per jaar wordt er een doopdienst gehouden. Opgave en informatie bij één van de predikanten
Dijkerhoek/Espelo:
Zondagochtend om 11.00 uur zo mogelijk 2 per maand (uitgezonderd zomerperiode). Kijk hiervoor onder diensten
Gebruik kerk, Consistorie of Irene
Kerkelijk Bureau, tel.: 0548 36 17 27
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Holtens Kerknieuws
Dit is een gezamenlijk kerkblad van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Holten
Redactie: Joke Aanstoot, Willeke Coster-Aaltink, Gert van Herk, Alex de Leeuw van Weenen, Meinske van Sandijk-van der Wal.
e-mail: holtenskerknieuws@gmail.com
Kopij inleveren: Alex de Leeuw van Weenen, Erve Joost 27. Kerkelijk Bureau, Boschkampsstraat 6
holtenskerknieuws@gmail.com
Kerkelijk bureau
Boschkampsstraat 6, 7451 GC Holten, tel.: 0548 36 17 27
Geopend:Dinsdag van 14.00 - 16.00
Telefonisch bereikbaar: ma. en di. 09.00 – 12.30
e-mail: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Administrateur: mevr. I. Stoevenbelt - Schreurs, tel. 0548 36 17 27.
Boekhouding: Hr. Alex Lammers
Ledenadministratie en lokaal beheerder: Hr. Reijer Dorresteijn en Karlijn Hoogenhout
Allerhande werkzaamheden op het Kerkelijk Bur. : Mevr. Jannie Meijer
Kerkdiensten Holten:
Zondagochtend om 09.30 in de Dorpskerk.
Avonddienst 19.00 uur max. 2 per maand (uitgezonderd juli en augustus) om en om, Dorpskerk/Kandelaar.
Zie voor juiste informatie: Holtens Kerknieuws, digitale nieuwsbrief of website.
Alle kerkdiensten kunt u digitaal volgen op www.kerkdienstgemist.nl
Kerkgebouwen
Dorpskerk , Kerkplein 1, Holten, tel.: 0548 36 17 27
Gebouw Irene , Boschkampsstraat 6, Holten, tel.: 0548 36 17 27
Keuken gebouw Irene , tel.: 0548 70 12 43
Kulturhus Dijkerhoek , Maatmansweg 1, Dijkerhoek (Rijssen - Holten),
tel.: 0548 36 11 64
Buurtschapshuis "Het Trefpunt" , Valeweg 2, Espelo (Rijssen - Holten),
tel.: 0572 32 15 31.
Kerktelefoon/Kerkradio 350 Holten:
Contactpersoon algemeen: Jannie Oolbekkink, (telnr. 0548 36 21 65)
Verzoekprogramma Kerkradio 350 Holten:
contact personen:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63
Nu ook eenmaal per 4 weken op zondagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur te beluisteren via Radio 350: te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Verder via de kabel van Ziggo op kanaal 923 en via glasvezel KPN op kanaal 1054 en Tele 2 via menu “Lokale R-TV”.

vervolg Adressen en Informatie

Kindernevendienst & Kinderkerk:
Contactpersoon: Eva Exterkate
e-mail: dekoningeva@gmail.com
Op de laatste zondag van de maand is er Kinderkerk in de consistorie.
Commissie die de kindernevendienst & kinderkerk verzorgt bestaat uit 10 leden.
Kinderoppas
Contactpersoon: Irma Groteboer, tel. 06 42 45 14 39.
Koor Campanella
Contactpersoon: Ypie Sijsling, tel. 0548 - 36 60 96 / 06 36 54 60 82
Kosters
R. Dorresteijn, coördinator inzake rouwdiensten, tel. 0548 36 26 20.
e-mail: r.dorresteijn@concepts.nl
Bernhard Veneklaas Slots,algemeen coördinator, tel. 0548 54 62 39.
J. IJmker, tel. 0548 36 16 52.
Jan Harmsen, tel. 0548 36 74 87.
Jeugdouderlingen
Mail: jeugd@hervormdholten.nl
Leonie Jansen tel. 06 10 83 75 78
Mirjam van Langen tel. 06 29 44 37 77
Peter en Marieke de Boer tel. 06 14 40 40 76
Jeugdplatform:
In het Jeugdplatform werken de drie kerken van Holten samen. Het platform coördineert het jeugdbeleid van de gezamenlijke kerken.
Voor vragen kunt u terecht bij de jeugdouderlingen. Wilt u meer weten, dan kunt u bij uw ouderling terecht.
Oppasdienst:
Elke zondag tijdens de ochtendienst is er in gebouw Irene oppas voor de allerkleinsten. Contactpersoonen: Irma Groteboer, telnr. 06 42 45 14 39
Organisten
Jan van Dijk, tel. 0570-54 58 23
Franske Veltkamp, tel. 0548 36 38 94
Ouderenpastoraat
Ouderlingen:
Mevr. D. Steegink-Boode, tel. 0572 32 12 38
Mevr. A. Pannekoek, 0548 78 55 48
Predikanten
Ds. M.J. van Sandijk, tel. 0548 54 66 31
e-mail: m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl
Ds. S.M. Roozenboom, tel. 0548 36 10 18
e-mail: s.m.roozenboom@hervormdholten.nl
Rouwdiensten/Trouwdiensten:
Hiervoor kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau en/of predikant.
Symbolisch bloemwerk
Contactpersoon: Jannie Meijer, tel. 0548 36 35 73.
Voorzitter en scriba Grote en Kleine kerkenraad
voorzitter: dhr. Rik Aangeenbrug, Erve Wiegmannink 2, 7451 WD Holten,
tel.: 06 – 29 33 22 11; e-mail: rik.aangeenbrug@gmail.com
scriba: mevr. Gerrie Jansen-Brinkman, Jeurlinksweg 18, 7451 CL Holten,
tel.: 0548 – 36 33 34; e-mail: scriba.hervormdholten@outlook.com
Webmaster
e-mail: webmaster
Wijdingsdiensten Diessenplas:
Elke donderdagmiddag om 15.00 uur in de recreatiezaal van de Diessenplas.
Ziekenhuisbezoek:
wordt door de predikanten gedaan, dus altijd ziekenhuisopname aan hen (laten) doorgeven, indien u tenminste hun bezoek op prijs stelt.
Zondagsschool
Dijkerhoek: Contactpersoon: Joke Veneklaas, tel. 0548 36 48 19.
Helhuizen/Espelo: Contactpersoon: Wilma Nijenhuis ,
tel. 057 32 07 11.
e-mail: wilmanijenhuis@hotmail.com
Rekeningnummers van onze kerk
College van kerkrentmeesters: NL61 RABO 0373 7227 88
Diaconie/Zending: NL49 RABO 0328 5009 25

Contact

Contact

Mocht u contact willen hebben met één van de kerkelijke vertegenwoordigers of heeft u een vraag dan kunt u dit per e-mail of telefoon doen.

 

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw vraag of reactie bij de desbetreffende personen terecht komt. Uiteraard bent u ook welkom op één van de hieronder aangegeven dagen bij ons op het kerkelijkbureau.