Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Foto's

Fotoserie 2021

Door op onderstaande foto's te klikken kunt u de bijbehorende serie bekijken.

Fotoserie 2019

Door op onderstaande foto's te klikken kunt u de bijbehorende serie bekijken.

Liturgisch bloemwerk

Liturgisch bloemwerk

ook wel Symbolisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, een lied of een thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen. Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt. We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bv. doopdiensten, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, oogstdienst enz.

 

Bij elk werkstuk wordt een korte uitleg gegeven, die dan wordt afgedrukt op de kerkbrief. Thuis kunt u deze uitleg dan nog eens rustig na lezen. Ook wordt een foto van het werkstuk, samen met de uitleg, op de website van Hervormd Holten geplaatst.

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 personen. Wij hopen dat u ons enthousiast blijft volgen. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. De werkgroep symbolisch bloemschikken:
  • Marian Aaltink
  • Hanny Bondrager
  • Teuni Bijl
  • Jannie Meijer (Contactpersoon, T.0548 36 35 73)
  • Dinie Müller
  • Annie Rensen

Bevestigings-, afscheidsdienst ambtsdragers 5 september 2021

Johannes 7: 1 - 24

 

De kleur voor deze bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers is rood.
Rood verwijst naar de Heilige Geest die mensen in beweging brengt.
Het werkstuk de loofhut is gemaakt van plantaardige materialen en open gericht naar de hemel, zo blijven we in verbinding en open staan naar alles en iedereen om ons heen.
Het rode doek staat voor de weg, die Jezus en wij als gemeenteleden en kerkenraadsleden op verschillende manieren gaan.
9 rode rozen voor de vertrekkende diakenen en voor de komende jeugdouderlingen, stagiaire en diakenen.

'klik op foto'

Bevestigings-, afscheidsdienst ambtsdragers

Laatste zondag kerkelijk jaar 2020

Matteus 24: 14-35

 

De schriftlezing van vandaag roept het beeld op van dood en vernietiging, van verdwenen licht.
Hiervoor is het zwart, de kleur van diepe duisternis en rouw, gebruikt.
De kleuren gaan over van zwart naar paars, naar groen en wit met daarnaast de brandende paaskaars.
Een teken van de hoop in elk seizoen van een mensenleven.
In de toekomstverwachting klinkt de hoop door dat de dood niet het einde is.
Hiervoor staan de takken, blad en de vruchten van de vijg.
De bijbel ligt er als beeld dat, Gods Woorden nooit verdwijnen.
Het licht wordt doorgegeven, door vanaf de paaskaars een lichtje aan te steken.
In dit licht wordt, vanaf de gedenkzuil, de gedachtenissteen gelegd.
Het wit van de roos staat voor de bemoediging en de opstanding.
Hij is de God van levenden.

'klik op foto'

Laatste zondag kerkelijk jaar 2020