Foto's en Films/Bloemwerk
Foto's en Films /Bloemwerk

Foto's en Films

Liturgisch bloemwerk

Liturgisch bloemwerk

bloemwerk
Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, een lied of een thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen. Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt. We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bv. doopdiensten, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, oogstdienst enz.

 

Bij elk werkstuk wordt een korte uitleg gegeven, die dan wordt afgedrukt op de kerkbrief. Thuis kunt u deze uitleg dan nog eens rustig na lezen. Ook wordt een foto van het werkstuk, samen met de uitleg, op de website van Hervormd Holten geplaatst.

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 personen. Wij hopen dat u ons enthousiast blijft volgen. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. De werkgroep symbolisch bloemschikken:
  • Marian Aaltink
  • Hanny Bondrager
  • Teuni Bijl
  • Jannie Meijer (Contactpersoon, T.0548 36 35 73)
  • Dinie Müller
  • Annie Rensen

Doopdienst 22 december 2019

Op de achthoekige doopvont is een cirkel gemaakt.
De cirkel kent geen begin of einde en staat daarmee voor eeuwigheid en volmaaktheid.
Het groen van de klimop betekent, hoop, nieuw leven en toekomst.
De zwangerschap van Maria door de Heilige Geest is een niet te begrijpen gebeurtenis.
Dit mysterie hebben we uitgedrukt in wit en eucalyptus.
De engel geeft Jozef richting “het zal weer licht worden” verbeeld door de kaars.
De blauwe linten verwijzen naar het water waarmee wordt gedoopt.
Een witte roos voor de dopeling Jorn.

'klik op foto'

Doopdienst 22 december 2019

Laatste zondag kerkelijk 2019

Genesis 35: 1-3 en 9-20

 

De schriftlezing van vandaag roept het beeld op van zegening, vreugde, belofte en verdriet.
Voor verdriet is zwart gebruikt.
Het wit voor de zegening en vreugde.
Het groen is voor de belofte, voor troost en hoop in herfst en winter, in elk seizoen van een mensenleven.
Het licht wordt doorgegeven, door vanaf de paaskaars een lichtje aan te steken.
In dit licht wordt, vanaf de gedenkzuil, de gedachtenissteen gelegd.
Er staan twee stenen in het werkstuk.
Eén gedenksteen die door Jacob gewijd en opgericht is met daarbij de kruikjes voor wijn en olie.
De tweede steen is de gedenksteen voor Rachel.
Het wit van de roos staat voor de bemoediging en de opstanding.
Het is een herinnering aan allen die ons voorgingen en die wij zo voelbaar missen.

'klik op foto'

Laatste zondag kerkelijk 2019

Doopdienst 29 september 2019

Op de achthoekige doopvont is een cirkel van hop gemaakt.
De achthoek verwijst naar de achtste dag, de eerste dag van de nieuwe week, dit is de opstandingsdag en daarmee de dag van het nieuwe begin.
De cirkel kent geen begin of einde en staat voor eeuwigheid en volmaaktheid.
In de krans zijn vijgen verwerkt, de vijg wordt genoemd als een van de zegeningen in het beloofde land.
De vele zaden in de vrucht zijn een beeld van vruchtbaarheid.
Het blauw van water, waarmee wordt gedoopt, verwijst naar het nieuwe leven.
Witte rozen voor de dopelingen Bart, Micah en Tijn.

'klik op foto'

Doopdienst 29 september 2019

Bevestigings-, afscheidsdienst ambtsdragers (01-09-2019)

Lucas 14: 1 en 7 - 14

 

De kleur voor deze bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers is rood.
Rood verwijst naar de Heilige Geest die mensen in beweging brengt.
Er zijn witte berkenstammen gebruikt met verschillende diktes en hoogtes, deze staan voor:
Wat is de beste plaats?
Welke plaats zou jij kiezen?
Wit is de kleur voor vreugde en feest.
8 rode rozen voor de vertrekkende en komende ouderlingen en diakenen.

'klik op foto'

Bevestigings-, afscheidsdienst ambtsdragers (01-09-2019)

Pinksteren 2019

Handelingen 2: 1-11

 

Rood is de kleur van het Pinksterfeest.
Vandaag wordt er gedoopt en belijdenis gedaan, daarom 1 rode roos.
Op de doopvont is een krans van klimop gemaakt.
De cirkel verwijst naar vertrouwen en belofte.
Het groen staat voor hoop, groei, leven en toekomst.
De gebruikte bloemen zijn Gloriosa’s, deze verbeelden de vlammen die zich als vuurtongen verspreiden.
De grasjes staan voor de hevige windvlaag.
Aan de rode linten zijn vlammetjes gemaakt met daarop het woord vrede in vele talen.

'klik op foto'

Pinksteren 2019

Naber-orgel

Op 14 april 2019 werd het gerestaureerde Naber-orgel weer in gebruik genomen na een jaar van restauratie.

'klik op foto'

Ingebruikneming gerestaureerde Naber-orgel

Bevestigingsdienst 17 februai 2019

Bij Ester 7 – 8 : 2

 

Vandaag vindt de bevestiging plaats van een ambtsdrager met een bijzondere opdracht als voorzitter van de kerkenraad.
De liturgische kleur is rood. Het getal zeven en rood verwijzen naar de Heilige Geest.
Het inspireert en zet ons als gemeente in beweging.
In Ester strijden vijandigheid en woede met elkaar.
Uiteindelijk wordt er geluisterd en gekozen voor het leven.
Ook als voorzitter moet je goed kunnen luisteren en om je heen zien.
De zeven gerbera's hebben een oog en verwijzen naar het zien.
De bladeren van de mansoor hebben de vorm van een oor en staan voor luisteren.
Drie stevige bladeren van de vingerplant verbeelden de onderlinge verbondenheid als gemeente met elkaar.

'klik op foto'

Bevestigingsdienst 17 februari 2019

Geef voor je kerk