Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Foto's

Fotoserie 2021

Door op onderstaande foto's te klikken kunt u de bijbehorende serie bekijken.

Fotoserie 2019

Door op onderstaande foto's te klikken kunt u de bijbehorende serie bekijken.

Liturgisch bloemwerk

Liturgisch bloemwerk

ook wel Symbolisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, een lied of een thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen. Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt. We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bv. doopdiensten, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, oogstdienst enz.

 

Bij elk werkstuk wordt een korte uitleg gegeven, die dan wordt afgedrukt op de kerkbrief. Thuis kunt u deze uitleg dan nog eens rustig na lezen. Ook wordt een foto van het werkstuk, samen met de uitleg, op de website van Hervormd Holten geplaatst.

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 personen. Wij hopen dat u ons enthousiast blijft volgen. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. De werkgroep symbolisch bloemschikken:
  • Marian Aaltink
  • Hanny Bondrager
  • Teuni Bijl
  • Jannie Meijer (Contactpersoon, T.0548 36 35 73)
  • Dinie Müller
  • Annie Rensen

Doopdienst 24 oktober 2021

Marcus 10: 46-52

 

Op de achthoekige doopvont is een cirkel gemaakt.
De cirkel kent geen begin of einde en verwijst naar vertrouwen en belofte, het doorgeven van de doop.
Het groen van de klimop betekent, hoop, nieuw leven en toekomst.
Het met tule bedekte deel staat voor niet zien en gaat over in zien en geloven.
De blauwe linten verwijzen naar het water waarmee wordt gedoopt.
Witte rozen voor de dopelingen Jaël en Thijmen.

'klik op foto'

Doopdienst 24 oktober 2021

Laatste zondag kerkelijk jaar 2020

Matteus 24: 14-35

 

De schriftlezing van vandaag roept het beeld op van dood en vernietiging, van verdwenen licht.
Hiervoor is het zwart, de kleur van diepe duisternis en rouw, gebruikt.
De kleuren gaan over van zwart naar paars, naar groen en wit met daarnaast de brandende paaskaars.
Een teken van de hoop in elk seizoen van een mensenleven.
In de toekomstverwachting klinkt de hoop door dat de dood niet het einde is.
Hiervoor staan de takken, blad en de vruchten van de vijg.
De bijbel ligt er als beeld dat, Gods Woorden nooit verdwijnen.
Het licht wordt doorgegeven, door vanaf de paaskaars een lichtje aan te steken.
In dit licht wordt, vanaf de gedenkzuil, de gedachtenissteen gelegd.
Het wit van de roos staat voor de bemoediging en de opstanding.
Hij is de God van levenden.

'klik op foto'

Laatste zondag kerkelijk jaar 2020