Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Diensten

Kerkdiensten  18, 25 juli en 1 en 8 augustus

Zondag 18 juli
Dorpskerk 09.30 uur ds. M. van Sandijk

Zondag 25 juli
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk

Zondag 1 augustus
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk

Zondag 8 augustus
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk

Kerkdiensten  15, 22, en 29 augustus en 5 september

Zondag 15 augustus
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom

Zondag 22 augustus
Kandelaar 09.30 uur ds. Mevr. H. Overduin, Okkenbroek
Dagcamping de Borkeld 10.00 uur Henk Hospers (Nijverdal) en Sissy van Bruggen (Preek van de Leek)

Zondag 29 augustus
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom

Zondag 5 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk, Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de gezamenlijk ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

zondag 18 juli 2021
Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Ouderling van Dienst: Henk Markvoort
Organist: Jan van Dijk
Lector: Jaap Bogaard

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom, door Ouderling van Dienst
Zingen: Lied 121: vers 1 en 4
Stilte, bemoediging en groet
Woord ter inleiding
Zingen: Lied 218: vers 1, 2 en 5
Gebed
Zingen: Lied 304: vers 1, 2 en 3
Schriftlezing: Jona 3: 4 - 4: 4
Zingen: Lied 993: vers 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Lucas 18: 1-8
Zingen: Lied 910: vers 1 en 2
Moment voor de kinderen
Verkondiging
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Zingen: Lied 415: vers 1, 2 en 3
Zegen, met gezongen Amen
Orgelspel
Collecte: Diaconie en College van Kerkrentmeesters