Diensten/Orde van dienst
Diensten /Orde van dienst

Diensten

Kerkdiensten  12, 19 en 26 januari

Zondag 12 januari
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk
19.00 uur ds. Juyn, Delden Themadienst: God die ons heeft voorzien

Zondag 19 januari
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, H.A.
19.00 uur ds. G. van Herk
Trefpunt 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G. van Herk, H.A.

Zondag 26 januari, Zondag van de eenheid
Kandelaar 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk, ds. G. van Herk en pastor H. Bloo
19.00 uur Wouter Vlek Geestelijke verzorging in het Deventer Ziekenhuis

Kerkdiensten  2, 9, 16 en 23 februari

Zondag Zondag 2 februari
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.S. van der Wal
Bethanië 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, H.A.
Kandelaar 09.30 uur ds. G. van Herk
19.00 uur ds. G. van Herk

Zondag Zondag 9 februari
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk, H.D.
Kandelaar 10.00 uur ds. G. van Herk, Fonteindienst
19.00 uur ds. J.A. Wegerif, Nijverdal, Bijbelstudie

Zondag Zondag 16 februari
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Trefpunt 11.00 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 09.30 uur ds. G. van Herk

Zondag Zondag 23 februari
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G. Zijl, Hellendoorn

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

zondag 19 januari 2020
Voorganger: ds. S.M. Roozenboom
Organist: dhr. Jan van Dijk
Lector: Sijtze Meinsma

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 139: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 139: 3
Gebed
Hierna vertrekken de kinderen naar hun nevendienst
Schriftlezing: Johannes 1: 35-52
Zingen: Lied 527: 1, 2 en 5
Verkondiging
Zingen: Lied 531: 1 en 3
Gebeden
Inzameling van de gaven: missionair werk in Nederland
De kinderen komen weer terug in de kerk
Dienst van de Tafel
- Lezing van het avondmaalsformulier
- Zingen: Lied 385: 1, 2 en 3
- Nodiging
- Delen van brood en wijn/druivensap
- Dankgebed
Zingen: Lied 378: 1, 4 en 5
Uitzending en zegen, met gezongen Amen
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel

2. Orde van de dienst om 19.00 uur in de Dorpskerk

zondag 19 januari 2020
Voorganger: ds. G.J. van Herk
Organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 42: 1 en 4 (staande)
Stilte (staande)
Bemoediging en groet (staande)
Zingen: Psalm 42: 7 (staande)
Kyrie-gebed
Glorialied 867
Gebed om het werk van Gods Geest
Bijbellezing: Lucas 19: 1-10
Zingen: Lied 487: 1 en 3 (Liedboek voor de kerken)
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 25a
Gebeden
Inzameling van de gaven: missionair werk in Nederland
Zingen: Lied 864: 1, 2 en 5
Zegen, met gezongen Amen
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel


3. Orde van de dienst in de Kinderboerderij om 11.00 uur

zondag 19 januari 2020

Voorganger:ds. S.M. Roozenboom
Organist: dhr. Jan van Dijk

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 139: 1 en 2
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 139: 3
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 35-52
Zingen: Lied 527: 1, 2 en 5
Verkondiging
Zingen: Lied 531: 1 en 3
Gebeden
Inzameling van de gaven: missionair werk in Nederland
Zingen: Lied 530: 1, 2, 3 en 4
Uitzending en zegen, met gezongen Amen
Uitgangscollecte: kerk
Orgelspel

Geef voor je kerk