Aanmelden kerkdienst of bel 06 47 17 06 88
Wintercollecte 2020 Diaconie Dorpskerk
Het coronavirus heeft voor veel mensen ingrijpende gevolgen. Zowel in sociaal emotioneel als in financieel opzicht. De diaconie vraagt ook dit jaar uw bijdrage voor twee organisaties die mensen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug bieden.

Uw bijdrage is bestemd voor de Voedsel en kledingbank Rijssen-Holten en het Alzheimer Trefpunt RijssenHolten. Lees meer
Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Diensten

Kerkdiensten  15, 22, 29 november 6, 13 en 20 december

Zondag 15 november
Kandelaar 09.30 uur G.J. van Herk

Zondag 22 november - laatste zondag kerkelijk jaar
Dorpskerk 09.30 uur S.M. Roozenboom en M.J van Sandijk
Kandelaar 09.30 uur G.J. van Herk

Zondag 29 november – Heilig avondmaal
Dorpskerk 09.30 uur M.J van Sandijk
Kandelaar 09.30 uur G.J. van Herk

Zondag 6 december
Kandelaar 09.30 uur G.J. van Herk

Zondag 13 december
Kandelaar 09.30 uur S.M. Roozenboom
Dorpskerk 19.00 uur M.J van Sandijk, themadienst

Woensdag 20 december
Dorpskerk 19.00 uur ds. M.J. van Sandijk

Oppaskinderen i.v.m. Coronamaatregelen.

Beste oppassers,

 

We leven in vreemde tijden.
De maatregelen rondom het bijwonen van kerkdiensten zijn alweer aangescherpt.
De diensten vinden wisselend plaats in de Kandelaar of de Dorpskerk. Daar waar de dienst is, wordt ook de oppas verzorgd met eigen oppassers. Dus de Kandelaar verzorgt oppas met eigen mensen en de Dorpskerk ook. Kijk zelf in het kerkblad, de site of nieuwsbrief of je op jouw geplande moment verwacht wordt.

 

Oppaskinderen moeten vooraf aangemeld worden. Irene Baldizzone of Irma Groteboer zijn op de hoogte of er oppaskinderen zijn. Je kunt dus bij hen navragen of je aanwezig moet zijn.

 

We weten niet hoelang de maatregelen van kracht blijven en hoe alles verder zal gaan.
Heb je vragen, stel ze bij jouw contactpersoon.

 

Fijn dat jullie, je ook in deze tijd blijven inzetten voor de oppasdienst!

 

Met groeten,
Irene Baldizzone en Irma Groteboer

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

zondag 29 november 2020
1e adventszondag
Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Ouderling van dienst: Liselore Schalker
Organist: Jan van Dijk
Lector: Anneke Dul

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars en 1e adventskaars en filmpje kindernevendienst
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 25: 1 en 2
Stilte, bemoediging en groet
Woord ter inleiding
Zingen: Lied 287: 1, 2 en 4
Gebed
Zingen: Lied 462: 1, 2, 3, 6 en 8
Schriftlezing: Marcus 13: 24-37
Verkondiging
Zingen: Lied 751: 1, 2, 4 en 5
Maaltijd van de Heer
- Nodiging en tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader
- Zingen: Lied 377: 1, 4, 5 en 6
- Delen van brood en wijn
- Dankgebed na de Maaltijd
Zingen: Lied 439: 1, 2 en 4
Zegen
Filmpje van de geamenlijke startzondag
Orgelspel en uitgangscollecte

2. Orde van de dienst om 19.00 uur in de Dorpskerk

zondag 29 november 2020
Voorganger:
Organist:

geen dienst

3. Orde van de dienst in Dijkerhoek of Espelo om 11.00 uur

zondag 29 november 2020

Voorganger:
Organist:

Geen dienst