Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Diensten

Kerkdiensten  5, 12 en 19 september

Zondag 5 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk,
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Kandelaar 09.30 uur Wim Beldman

Zondag 12 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, Heilig Avondmaal
Kandelaar 09.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle, Heilig Avondmaal
Espelo 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom

Zondag 19 september startzondag
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk, ds. S.M. Roozenboom,
Marc Brinkhuis en Dini Kolkman

Kerkdiensten  26 september, 3 en 10 oktober

Zondag 26 september
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 09.30 uur mevr. R. van Herk
Dijkerhoek 11.00 uur ds. M.J. van Sandijk

Zondag 3 oktober
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk,
Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 10 oktober
Regionale Kerkendag te Deventer
Dorpskerk 09.30 uur mevr. A. Steunenberg

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de gezamenlijk ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

zondag 15 augustus 2021
Voorganger: ds. Siebe Roozenboom
Ouderling: Gerrie Jansen-Brinkman
Organist: Jan van Dijk
Lector: Ans Steunenberg-Aaftink

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 105: 1
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 105: 15 en 16
Gebed
Zingen: Lied 981: 1, 4 en 5
Schriftlezing: Johannes 6: 30-40
Moment voor de kinderen
Zingen: Lied 518: 2
Verkondiging
Zingen: Lied 653: 2 en 7
Gebeden
Zingen: Lied 687: 3
Zegen, met gezongen Amen
Orgelspel
Collecte: Diaconie en kerk

2. Orde van de dienst om 19.00 uur in de Dorpskerk

zondag 15 augustus 2021
Voorganger:
Organist:

Geen dienst

3. Orde van de dienst in Dijkerhoek of Espelo om 11.00 uur

zondag 15 augustus 2021

Voorganger:
Organist:

Geen dienst