Kerkdienst live / Kerkdienst gemist

Activiteiten

Interkerkelijke Cie. V & T 2021-2022

De activiteit van V&T op zondag 28 november (Twents Liturgie Koor) gaat niet door vanwege aangescherpte corona maatregelen

 

 • Zondag 3 Oktober 2021:
  “St. Mary’s Chapel”

   

  Wandeling en bezoek St. Mary’s Chapel op landgoed Weldam te Diepenheim.

   

  Om 14.00 uur start een wandeling van 2,6,3,8 of 5 km op het landgoed Weldam, nadien om 15.30 uur luisteren we in de St. Mary’s Chapel naar een aantal leden van het New Sion Choir o.l.v.Jan van Dijk. Er zal uitleg worden gegeven over het ontstaan van de evensong, oftewel het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Saint Mary’s Chapel is een Engelse kapel en is gebouwd in 1900 door de toenmalige graaf van het landgoed.

   

  Vertrek vanaf de Kandelaar om 13.20 uur met eigen vervoer. (naar parkeerplaats Diepenheimseweg / Weldammerlaan ter hoogte van Diepenheimseweg 114, Markelo)
  Entree: € 5,00 inclusief koffie/thee
  Opgave niet verplicht, wel gewenst voor 25 september,
  cieventholten@gmail.com
  Download en bekijk de poster

 • Woensdag 10 november 2021 :
  ”Leven en Sterven”

   

  Avond over stervensbegeleiding en rouwverwerking m.m.v. Akke Fokje Stienstra (geestelijk verzorger Ziekenhuisgroep Twente) en Akke Verhoeven (uitvaart begeleider Holten.) Ds. Meinske van Sandijk zal aanwezig zijn op deze avond.

   

  Als je weet dat je gaat sterven kan dit je perspectief op leven en dood beïnvloeden, dit gebeurt zowel bij degene die komt te overlijden als de naaste(n). Daarbij komen ook gevoelens op, soms tegenstrijdige. Hoe ga je daarmee om? En hoe blijf je met elkaar in gesprek als de andere anders met vragen rondom leven en dood omgaat? De een wil bv. graag alles van te voren regelen en de ander denkt dat als je dat doet, je het moment van sterven dichterbij haalt of over je afroept. Wat is steunend en wat niet? Wat kunnen rituelen en symbolen betekenen? En hoe verweef je een verlies met leven dat verder gaat. Dit zijn vragen bij stervensbegeleiding en rouwverwerking waarbij we stil willen staan. Vanzelfsprekend is er ook genoeg ruimte om eigen ervaringen en vragen in te brengen.
  In de Kandelaar, aanvang 19.30 uur, vrije entree, gift voor koffie en thee.
  Download en bekijk de poster

 • Zondag 28 november 2021:
  “Twents Liturgiekoor“

   

  Optreden Twents Liturgiekoor op eerste adventszondag. Het Twents liturgiekoor is een oecumenisch koor van ruim 30 leden, onder de bezielende leiding van dirigent Bram van der Beek en pianist Jos Beunders. Het koor is al vaker bij ons in Holten geweest in zowel Advent- als Lijdenstijd. Wij zijn zeer vereerd dat zij na een langdurige “Corona pauze” weer in ons midden zijn.
  Het thema van de avond zal zijn: “Liederen van verlangen in deze Adventstijd”.
  In de Dorpskerk, aanvang 19.00 uur. Vrije gift bij de uitgang.
  Download en bekijk de poster

 • Woensdag 19 Januari 2022:
  “Theater in de Kerk“

   

  Theatervoorstelling “Wie stenen losbreekt “ door Kirsten Benschop:

   

  Romy, een vrouw van middelbare leeftijd besluit na een periode van onzekerheid in haar leven voor een korte retraite naar een klooster te gaan. Romy hoopt daar de rust te vinden om haar leven weer op orde te krijgen. In het klooster maakt zij kennis met een geheel ander ritme, met stilte, met eenvoud en met werk van auteurs die schrijven over thema’s die haar nu bijzonder treffen. Een afdaling naar een onverwerkt verleden en vragen “hoe nu verder“. ‘Wie stenen losbreekt’ is een afwisselende voorstelling met scènes in het klooster, flashbacks uit het leven van Romy en geacteerde verhalen van o.a. Kahlil Gibran (De profeet), Primo Levi (Is dit een mens?) en Antoine de Saint-Exupéry (De kleine prins). In deze voorstelling wordt tevens geput uit werken van Anselm Grün, het Bijbelboek Prediker en De Grote Zaal van Jacoba van Velde.
  In de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur. Entree: € 5,00 inclusief koffie/thee.

 • Maandag 21 maart 2022:
  “Geloven in kunst“

   

  Lezing door emerituspredikant dhr. Koos Sluiter over Rembrandt en de Bijbel.

   

  De schilder Rembrandt van Rijn heeft veel Bijbelse voorstellingen gemaakt. Het verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding is één van de grote thema’s van zijn werken. Waar andere kunstenaars de gangbare beeldprogramma’s volgden, gaat Rembrandt zijn eigen weg en plaatst hij zijn eigen accenten. De goddelijkheid van de Godmens Jezus blijft in vergelijking met zijn menselijkheid op de achtergrond. Op deze avond, in de veertigdagentijd, zal dhr. Koos Sluiter ons meenemen in Rembrandts kijk op het lijdensverhaal.
  In de Kandelaar, aanvang 20.00 uur. Vrije entree, gift voor koffie en thee.

 

Wij hopen dat dit programma u zal inspireren!
Interkerkelijke Commissie V&T

 

Ook kunt u allerlei informatie vinden in onze website

Jeugd - Jeugdwerk

PKN Holten 2021-2022

In een folder geven we een overzicht van de kinder- en jongerenactiviteiten die we in de kerken aanbieden. Deze activiteiten zijn allemaal vrij toegankelijk, je mag vrienden en vriendinnen meenemen. De leeftijden die erbij staan, zijn een richtlijn dus geen grens. De meeste activiteiten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken.

HÉ, DOE JE OOK MEE

1. Krabbeldienst (3-7)

Krabbeldiensten zijn diensten georganiseerd voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Tijdens de krabbeldienst staat een thema centraal waarbij we liedjes zingen, bidden en naar een verhaal luisteren. En we gaan iets leuks doen. Iedereen is welkom! Broer(s), zus(sen), papa, mama, opa, oma. De krabbeldiensten zijn in de Dorpskerk, zo'n 5x per jaar, om 11.00u. Je kunt ons ook volgen op FB via @Krabbeldienst Holten.

2. Kinderkerk (4-13)

Elke laatste zondag van de maand (behalve december, dan de 15de) is er kinderkerk van 9.30 tot 10.30 uur. We beginnen dan gelijk in de consistorie, dus niet in de kerk. We gaan samen bidden, zingen, luisteren naar een verhaal, in gesprek, knutselen, spelletjes spelen enz. Omdat we pas net voor de zegen teruggaan naar de kerkdienst, hebben we lekker lang de tijd. We sluiten hetjaar altijd af met een leuk uitje, alwaar we ook beginnen met een Bijbelverhaal.

3. Tieneravonden (14-18)

Geloven is heel zinnig! Als kerken nodigen we je daarom uit om hier meer over te weten komen. We organiseren vier avonden, meestal op zondagavond. Twee van die avonden zijn in ieder geval in spelvorm; Sirkelslag en de Paaschallenge. De andere avonden zullen ook laagdrempelig zijn, leuk om samen met je vrienden naar toe te gaan!

4.Parenting course (Ouders met kinderen van 0 - 10)

De Parenting Children Course is een serie van vijf bijeenkomsten voor ouders van 0- tot 10-jarige kinderen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding van je kinderen. ledere bijeenkomst duurt twee tot tweeënhalf uur. We beginnen met een koffietafel voor ouders en kinderen samen. Daarna splitsen we ons op; voor de kinderen is er dan oppas en ook zijn er voldoende speelmogelijkheden. De ouders kunnen zich rustig verdiepen in een onderwerp en er op verschillende manieren mee bezig zijn. Opvoeden is een heuse uitdaging! Wij denken dat het een goede investering in jezelf en in je kinderen is, als je tijd neemt neemt om hierover bewust samen na te denken.

5. Zondagsschool

We hebben wel twee zondagsscholen, te weten zondagsschool Dijkerhoek en zondagsschool Espeo/Helhuizen. Er wordt een verhaal gelezen, gezongen en een creatieve verwerking gemaakt. Ook de ontmoeting met elkaar is hier belangrijk.

 

In Dijkerhoek is er voor de basisschoolkinderen vanaf groep 3 ongeveer eens per twee weken van 9.30 - 10.30 uur zondagsschool in het Kulturhus Bethanië. In Espelo is er voor de basisschoolkinderen eens per maand van 10.00 - 11.00 uur zondagsschool in het Trefpunt.

6. Oppas (0-5)

Zowel in de Kandelaar als de Dorpskerk is er tijdens de ochtenddienst oppas voor de jongere kinderen van 9:15 tot het einde van de dienst.

7. Kofferproject (gezin)

Met het kofferproject hopen we als kerken de geloofsopvoeding thuis op een laagdrempelige manier te ondersteunen. We hebben twee koffers aangeschaft en daarin zitten allerlei materialen voor kinderen in de basisschoolleeftijd, tieners en hun ouders. Er zitten o.a. verschillende kinderbijbels, dagboekjes, spelletjes en verdere inspiratie voor ouders in. De koffers gaan door de gemeente heen en gezinnen krijgen de mogelijkheid om hier ongeveer 3 weken mee te experimenteren. Iemand van het kofferteam maakt een afspraak om dan langs te komen voor een gesprek over de ervaringen met de koffer. Daarna gaat de koffer naar een ander gezin.

8. Rock Solid (12 - 14)

Een heuse ouderwetse club. Dit seizoen zullen we 8x, elke 2e vrijdag van de maand een club avond organiseren. We doen dit aan de hand van het Rock Solid programma. Rock Solid bevat veel korte spellen en programma onderdelen, om zo op speelse wijze het geloof te ontdekken... Deze avonden zijn ook leuk om vrienden en vriendinnen mee te nemen.

9. Tienernevendienst (12-17)

Eens per maand organiseren we tijdens de kerkdienst een bijeenkomst voor de tieners. Het lijkt een beetje op kindernevendienst, maar dan is het alleen voor de tieners. We starten in de kerk en daar gaan we na ongeveer 10 minuten naar hun eigen ruimte. We bespreken onderwerpen op ons eigen niveau en zoeken uit wat de Bijbel er over zegt. We zoeken het leermoment in de koppeling naar ons dagelijks leven.

10. Ouders van kinderen en tieners

De jonge oudergroep is een plek waar we met elkaar nadenken over de geloofsopvoeding. Eens per jaar organiseren we een avond (of een reeks avonden) waarin we het gesprek aangaan met elkaar over een bepaald onderwerp. Daarnaast organiseren we een samenzijn waarbij we informeel met elkaar kunnen bijpraten en de kinderen met elkaar kunnen spelen.

11. Kinderkoor Mozaïek (7-12)

Kinderkoor Mozaïek uit Holten is een koor voor jongens en meisjes. Er wordt wekelijks gerepeteerd op donderdag van 18.30 - 19.30 uur in Basisschool De Regenboog. Het koor staat onder leiding van Eline Paalman. De liedjes die gezongen worden zijn heel divers; van pop en musical tot kerkelijk. Houd je van zingen? Kom gerust een keertje kijken! (check: kinderkoormozaiek.nl)

12. Kidzart (Groep 5 t/m 8 (8 - 12))

Houd je van lekker creatief Wee“ bezig zijn? Dan is Kids—Art wat voor jou! Ongeveer 6 keer per jaar gaan we op een vrijdagavond wel 2,5 uur lang uitgebreid knutselen of we doen een leuk actief spel. Daarnaast leggen we een link naar het geioof. Omdat we ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk vinden, eten we gezellig samen. Vriendjes en vriendinnetjes mag je gezellig meenemen!

13. Transformed (16-28)

Transformed is de christelijke jongerenbeweging van Twente, opgezet door jongeren voor jongeren en is actief sinds 2005. Het is een plek waar jongeren die Jezus kennen of willen leren kennen bij elkaar komen. De avonden worden gehouden in Ambt Delden. De meetings beginnen om 19 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur. De avonden zijn laagdrempelig, er is veel ruimte voor lofprijs en aanbidding met Heartbeat Worship en er is krachtig en persoonlijk onderwijs vanuit de Bijbel. Als alle versoepelingen doorgaan zoals nu gepland willen we graag vanaf Holten weer met een zo groot mogelijke groep richting Ambt Delden. Exacte datums volgen in de nieuwsbrief.

14. Tienercatechese (12-17)

Zou je wel meer willen weten over geloven? Over de Bijbel of over God? En zou je daar ook met leeftijdgenoten over in gesprek willen gaan? Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar is er dit seizoen daarvoor een catechese-gespreksgroep. We maken gebruik van de methode 'Christen Code Cursus', waarin we met beeld en filmpjes samen het gesprek aangaan over het geloof, en met elkaar op zoek gaan naar de betekenis van Bijbelse woorden, begrippen en thema's. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen, zijn: Wie is God? Kun je contact met God krijgen en hoe dan? Wat vraagt God eigenlijk Van mij? In het najaar van 2019 komen we 4 keer bij elkaar o.l.v. ds. Mark van Sandijk en begin 2020 ook 4 keer, o.l.v, Gert van Herk, op een doordeweekse avond.
Wil je meer weten, of je opgeven, mail dan naar ds. Mark van Sandijk (m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl)

15. Kindernevendienst (4-13)

In beide kerken is er elke zondagochtend tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de basisschoolkinderen. We gaan tijdens de kerkdienst samen naar onze eigen ruimte om te iuisteren naar en praten over Bijbelverhaien die voor ons niveau geschikt zijn. We leggen de link naar het hier en nu, gaan even puzzelen, iets kleins knutselen of doen een spelletje.

16. Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen dit jaar zijn:
Voor dit seizoen zijn dit: Peter - en Marieke de Boer, Bert Eefting, Mirjam van Langen, Leonie Jansen en Hans Heuver. Mailadressen:
Dorpskerk: E: jeugd@hervormdholten.nl
Kandelaar: E: activiteiten@kandelaarholten.nl

Meer weten? Volg ons ook op:

@JongerenPKNHolten