Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Kerkbalans 2020

Waarvoor staat de kerk voor u? Een vraag waarop vele antwoorden mogelijk zijn. De kerk kan een plek zijn om te overdenken, om te gedenken, om te vieren, een plek waar iedereen terecht kan van jong tot oud. De actie kerkbalans wordt gehouden van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. Het thema van de actie kerkbalans 2020 is: GEEF VOOR JE KERK.

 

Voor de kerk is een gezonde financiële situatie van groot belang. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeen-teleden om een vrijwillige bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Doet u allen weer mee? Dan kunnen we weer verder bouwen. De Kandelaar houdt de actie één keer per 2 jaar. Begin 2019 is de actie gehouden. Begin 2021 zal de volgende keer zijn. Dit jaar houden we de bijdragen ongewijzigd, tenzij u zelf een wijziging doorgeeft.

 

Colleges van kerkrentmeesters Dorpskerk en Kandelaar

’t Koole testament

Brook Duo kerkentour 2019 in de Dorpskerk

 

‘t K’oole testament is de vijfde winterse vertelling, voor de Brook duo kerkentour, geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat. Het succes van de kerkentour is ongekend gebleken en smaakt naar meer. Ruim 25000 bezoekers zagen de vorige vier vertellingen in verschillende kerken in de regio. Het eerste verhaal Mirrewinter is verfilmd en trok 15000 bezoekers. Een tweede film is in de maak. ” ‘t K’oole testament” is het nieuwe verhaal en wordt ondersteund met dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden en afsluitend het “Stille nacht”.

 

De zoon van garagehouder Zilverdam, Tonnie, heeft grootse plannen. Amerikaanse auto’s zijn de toekomst. Zijn bravoure botst met de bescheiden en verstandige karakters van zijn ouders. Maar Tonnie zet door en komt in financiële problemen. Zijn omhooggevallen vriendin, boerendochter Catherina Daalder, moet hem uit de brand helpen. Zij moet haar Ouders, Jehan en Geesje Daalder, die een eenvoudige boerderij in het Brook hebben, bewegen om hen geld te lenen voor de wilde plannen van Tonnie. Als zij dit weigeren beramen Tonnie en Catherina een heel gemeen plan om hun ouders geld afhandig te maken. Catherina is tevens ook ontzettend bang en jaloers dat haar aangenomen stiefbroer Hilbert, die met Maartje, de dochter van de “smoddelige weul’nvanger” (mollenvanger) verkering heeft de boerderij zal erven. De jaloezie en afgunst haalt in Catherina en Tonnie het slechtste naar boven en zij voeren hun gemene plan door en er wordt “gerommeld” met het testament……….

 

Maar……..Catherina’s zus Stella en haar grote liefde, dominee Henri Klein Nijhof, steken hier samen met de licht verstandelijk gehandicapte Oom Rijk, een stokje voor…. Wordt het een oud of koud testament?

 

De voorstelling op woensdag 11 december start om 20.00 uur, maar de deuren gaan al open vanaf 19.00 uur. Na afloop is er natuurlijk weer onze heerlijke Gluhwijn op het plein.

 

Kaarten zijn verkrijgbaar a € 10,-- bij Primera Dorpstraat 21 Holten (oude pand Heusinkveld).
Er zijn 400 kaarten beschikbaar, maar op=op.
We hopen u te mogen ontmoeten op deze bijzondere avond.

 

College van Kerkrentmeesters.

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op zondag 24 november sluiten we ons kerkelijk jaar af. De zondag daaropvolgend begint de Adventsperiode en leven we alweer langzaam toe naar Kerst, wanneer we de geboorte van Jezus mogen vieren.

 

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we echter terug. Deze dienst staat daarom in het teken van het herdenken van de overledenen van het afgelopen jaar. Hun families hebben inmiddels een uitnodiging voor deze dienst ontvangen. In de dienst noemen we de na-men van de overledenen en wordt voor elke naam een kaarsje aangestoken. Ook ontsteken we aan het eind een lichtje voor hen die niet met name genoemd zijn, maar die toch een bijzondere plek in ons hart hebben. Ook dit jaar zal het koor Campanella weer zijn medewerking verlenen aan deze dienst. Het koor zingt een toepasselijk repertoire; liederen die nabestaanden tot troost mogen zijn, zoals The Family Tree, Tears in heaven, Heavenly Home en Homeward Bound. Ook het requiem Pie Jesu (in het Latijn vertolkt), met solistes Edith en Sandra, zal deel uit maken van de liturgie.

 

Na afloop is er in de consistorie, achter in de kerk, gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.

Tienercatechese

Zou je wel iets meer willen weten over geloven? Over de Bijbel of over God? En zou je daar ook met leeftijdgenoten over in gesprek willen gaan? Dit seizoen starten we daarvoor een tienergespreksgroep, voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Aan de hand van filmpjes, beelden en teksten gaan we samen het gesprek aan, en met elkaar op zoek naar de betekenis van Bijbelse woorden, begrippen en thema’s.

 

Wie is God? Kun je contact met God krijgen en hoe dan? Wat vraagt God eigenlijk van mij? Allemaal vragen waar we met elkaar over in gesprek zullen gaan. We komen in 2019 vier keer bij elkaar:
  • Maandag 25 november
  • Maandag 09 december

 

Deze gespreksavonden vinden plaats in de pastorie (Pastoriestraat 44), beginnen om 19:30 uur, en duren ongeveer een uur.

 

Deze eerst vier avonden zullen geleid worden door ds. Mark van Sandijk. Ook in de eerste maanden van 2020 komen we nog vier keer bij elkaar, deze avonden zal ds. Gert van Herk leiden. Die data volgen nog.

 

Wil je meer weten, of je opgeven, stuur dan even een mailtje naar ds. Mark van Sandijk
E: m.j.van.sandijk@hervormdholten.nl

De Adventskaarsen

In het vorige Kerknieuws las je over de Adventskaars die je kon aanvragen. Deze oproep was voor iedereen, jong en oud, maximaal 1 kaars per huis. Aanvragen kon tot 1 november. Dit hebben diverse mensen gedaan. Over een paar weken, op zondag 1 december, begint de Adventstijd. Op deze eerste Adventszondag kun je de kaars daarom ophalen, in de Kandelaar of de Dorpskerk. In overleg met de jeugdouderlingen kan de kaars ook worden bezorgd.

 

Zo kunnen we met deze kaars, als gezin, samen of alleen, elke dag even stil staan en ons gaandeweg voorbereiden op Kerst, het feest van de geboorte van onze Heer, Jezus Christus.

Adventsproject Geef licht

Dat is het thema van het adventsproject van Kind op Zondag van dit jaar. We lezen verhalen van de profeet Micha. Hij leefde zo’n 700 jaar voor de geboorte van Jezus en zag een stad waar het donker was (geen vrede), mensen waren er niet gelukkig. Micha vertelde dat dit anders kon. Hij stimuleerde de mensen de stad Jeruzalem weer in het licht te zetten, zoals God dat bedoeld heeft.

 

De projectverbeelding tijdens deze adventstijd is een serie kerkramen. Een kerkraam laat 2 dingen tegelijk zien, namelijk een schilderij van een verhaal dat erop staat en tegelijk ook het licht dat er door schijnt. Zo is het met Bijbelverhalen ook. Ze vertellen over concrete mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen schijnt een licht. Het licht van Gods liefde voor de mensen…

 

Tekst projectlied
Geef licht!
In het donker van de nacht
Zingt de hemel mensen voor.
Zie het licht en geef het door
Zo geeft God je levenskracht.

 

Geef licht, geef licht!
Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet.

 

Micha is profeet van God
En hij zegt; ‘Zo kan het niet!
Jullie doen elkaar verdriet.
Zo maak je de stad kapot.

 

Op een dag hoort iedereen
Van de hoogverheven stad
Waar geen mens ooit ruzie had.
Kom maar gauw, we gaan erheen.

 

Micha vraagt; “Wat doe je toch?
Leef je niet meer met de Heer?
Maar hij hielp je keer op keer!
Hij bevrijdt je, weet je nog?”

 

Wie wil wonen in een land
Vol van ruzie, haat of nijd?
Doe wat goed is, stop de strijd
God neemt mensen bij de hand.

 

In het kleine Betlehem
Krijgt Gods liefde een gezicht
Hij brengt vrede, hoop en licht.
Ga op weg dan vindt je hem!

 

Geef licht, geef licht!
Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet.

 

Tekst: Erik Idema
Melodie: Gerard van Amstel

Algemeen nieuws

Wintercollecte Diaconie

In de maand november houdt de diaconie weer haar jaarlijkse wintercollecte. De helft van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Welcome Again Veterans. De stichting heeft tot doel Canadese oudstrijders , die zich ingezet hebben voor de bevrijding van ons land, een programma aan te bieden tijdens hun verblijf in Nederland.

 

Eén keer in de vijf jaar is de Stichting Welcome Again Veterans de organisator van de grote herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten, zo ook op 4 mei 2020. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor Kerkradio 350. Deze verzorgt rechtstreekse uitzendingen van kerkdiensten en verzoekprogramma ‘s.

Kerstmiddag voor ouderen

In de week voor Kerst organiseert de HVD weer advent/kerstmiddagen voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze wordt een kerstverhaal verteld. De middagen worden gehouden voor:
Wijk Oost op maandag 16 december ’s middags om half drie in gebouw Irene,
Wijk West op woensdag 18 december eveneens om half drie in Irene.
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging en wij hopen u op één van de middagen te mogen begroeten.

 

Hartelijke groeten, namens alle HVD-medewerksters, Jannie Rietberg.

Jeugddienst

Op 8 december 2019 om 10.00 uur is er een gezamenlijke jeugddienst in de Kandelaar. Het thema van deze dienst is: Wat is je keuze? De voorbereidingen zijn in volle gang, jongeren en jeugdouderlingen bereiden samen met Gert van Herk deze dienst voor. Ook hebben we deze dienst Qnama gevraagd om ons muzikaal te ondersteunen. Zien we jullie ook tijdens deze dienst? De keuze is aan jou!

Verslag tieneravond 20 oktober

20 oktober hebben we de eerste tieneravond van dit seizoen gehad. Het was een heel gezellige avond, met een mooie opkomst. We zijn begonnen met een spel, waarna we de film “butterfly Circus” gekeken en besproken hebben. Als afsluiting hebben we weer een spel gespeeld. De afwisseling tussen de spellen en het deel met inhoud vond iedereen prettig en dat zullen we in de komende tieneravonden dus zeker blijven doen. De volgende tieneravond is zondag 15 december, we zullen dan een kerstchallenge gaan houden.

 

Dus alle 12 tot 17 jarige tieners zet 15 december alvast in jullie agenda!!! Dan kunnen we met een grote groep deze kerstchallenge aangaan!

Tel je mee af naar Kerst?

Op 1 december begint de Adventstijd. De tijd op weg naar Kerst, op weg naar het feest van de geboorte van Jezus. Lijkt het je mooi om daar elke dag even bij stil te staan? Dat kan met deze Adventskaars! Steek de kaars elke dag even aan, en bereid je, samen met je gezin of alleen, zo langzaam voor op het feest dat komt.

 

Vraag (kosteloos) een kaars aan bij één van de jeugdouderlingen, bijvoorbeeld via mail: activiteiten@kandelaarholten.nl of jeugd@hervormdholten.nl

 

Doe dit voor 1 november.Je kunt de kaars dan op 1e Adventszondag (1 december) in de Kandelaar of Dorpskerk ophalen. In overleg kan de kaars ook worden bezorgd. Jong of oud, alle gemeenteleden die af willen tellen mogen per huis één kaars aanvragen!

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 35,00 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk