Voorkant art. HK/Radio 350
Voorkant art. HK /Radio 350

Aan alles komt een einde!

Deze titel is geen verwijzing naar de herfst. Weliswaar is de herfst wel een mooi symbool van vergankelijkheid. In het kleuren en afvallen van de bladeren wordt prachtig geïllustreerd hoe mooi alles is en ook hoe tijdelijk. De herfst kan zowel fascinerend als dramatisch zijn.

 

Dit opschrift heb ik vooral gekozen omdat we aan het einde komen van dit kerkelijk jaar. En dat einde wijst vooruit naar ‘het einde van alles’. Petrus zegt het in een van zijn brieven zo: ‘Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.’ Petrus voorziet het einde van de bestaande wereldorde. Overigens denkt hij hierbij niet aan klimaatcatastrofen of de ondergang van de planeet aarde. Petrus heeft er zelf wel weet van dat er het nodige aan rampen en leed zal zijn. Ellende zal ons niet worden bespaard! Vreugde overigens ook niet!

 

Petrus denkt vooral aan ‘het definitief openbaar worden van Gods Koninkrijk’, zoals dit zal gebeuren bij de tweede komst van Jezus als heerser over ‘alles en iedereen’. Deze nieuwe wereldorde zal komen. Daarvan is Petrus overtuigd – evenals de Christenen na hem. In het leven, het sterven en de opstanding van Jezus uit Nazaret is de aanwezigheid van Gods Koninkrijk aangekondigd en als een bruggenhoofd op aarde gevestigd. Maar zijn Konink-rijk zal en moet ‘alles worden in allen.’ Recht en liefde zullen het laatste woord krijgen en houden op aarde. Dit zal de aarde en de hemel vernieuwen. En dus zal de be-staande orde, het huidige systeem moeten verdwijnen. Het einde van alles is nabij.

 

Dit leidt bij Petrus niet tot fatalisme. ‘Het einde van alles’ brengt geen paniek of berusting. ‘Wat zouden wij nog doen als alles toch ten einde loopt?’ Integendeel.

 

Het einde van alles is geen ondergang, maar overgang. De overgang naar de merkbare aanwezigheid van God. Die overgang verloopt niet ‘naadloos’, maar door een crises, een oordeel. Hierbij wordt al het kwade uitgezuiverd en veroordeeld. Al wat goed en rechtvaardig is zal onvergankelijk blijken te zijn. En juist dit maakt mensen niet hopeloos, maar hoopvol!

 

Opmerkelijk genoeg roept Petrus op tot gebed. Want gebed is het contact met God, wat al ‘vooruit loopt’ op de nieuwe orde die komen gaat. En juist gebed is een manier om niet te blijven steken in ‘de waan van de dag’ en de drukte van onze agenda’s maar onderscheid te krijgen op wat er werkelijk toe doet. Wie en wat we uit de huidige wereldorde kunnen overbrengen naar de toekomstige. Om te onderscheiden wat nu van belang is voor later, is nu bezinning en helderheid van geest nodig. En tot deze nuchterheid roept Petrus op.

 

Er komt een nieuw Koninkrijk! Of beter het Koninkrijk van God wat nu als is, zal tot vervulling komen – zichtbaar en blijvend. En juist daarom kijken we nu al vooruit. Het gedenken van mensen die zijn overleden, hoort bij dit vooruit kijken. Hun namen, hun personen horen niet alleen bij de wereld die voorbijgaat, maar zeker ook bij de wereldorde die komt. Dit is de reden waarom we hen gedenken. Hun levensweg is hier wel ten einde gelopen – maar hun levens, hun personen behoren bij de dingen die zullen komen. Alle reden om verwachtingsvol toe te leven naar ‘het einde van alles’.

 

Gert van Herk, predikant

Radio 350

Uitzendingen
De volgende uitzendingen die de werkgroep Kerkradio 350 Holten verzorgt, staan gepland voor 17 november en 15 december a.s. De rechtstreekse uitzending van de kerkdienst komt op 17 november vanuit de Dorpskerk en op 15 december vanuit de Kandelaar.

 

De uitzendingen zijn van 9.00 tot 12.00 uur, met daarin om 9.30 uur de rechtstreekse kerkdienst en van 11.00 tot 12.00 uur het verzoekprogramma.

 

Verzoekjes
Aan de onderstaande contactpersonen kunt u telefonisch verzoekjes doorgeven:
Dini Oonk, 0548 - 36 30 62
Bert Tromop, 0548 - 36 20 63.

 

Alle kerkelijke uitzendingen op Radio 350:

 

 

Ontvangst
Radio 350 is nu ook weer te ontvangen via de ether op de FM-band, op de frequentie 92.3 MHz. Misschien nog niet in heel Holten, maar wel voor het grootste gedeelte.

 

Kerkradio Algemeen
Indien u graag een aansluiting op de kerkradio wilt hebben, of als er problemen zijn met de bestaande aansluiting, dan kunnen zij die aangesloten zijn op het kerkradionet van de Dorpskerk contact opnemen met Jannie Oolbekkink, tel. 0548 – 36 21 65 of 06 – 17 54 70 45 en wie aangesloten is op het kerkradionet van de Kandelaar kan met Johan Bosschers, tel. 0548 – 36 23 86.
Geef voor je kerk