Diensten/Orde van dienst
Diensten /Orde van dienst

Diensten

Kerkdiensten  17, 24 november en 1 december

Zondag 17 november
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom, Heilig Avondmaal
Bethanië 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk, Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. M.J. van Sandijk, Heilig Avondmaal

Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom & ds. M.J. van Sandijk m.m.v. koor Campanella
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk
19.00 uur Riet Garritsen en enkele familieleden over “Geloof in oorlogstijd”

Zondag 1 december
Laatste zondag kerkelijk jaar
Dorpskerk 09.30 uur ds. M.J. van Sandijk
19.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kinderboerderij 11.00 uur ds. M.J. van Sandijk
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk

Kerkdiensten  8 en 15 december

Zondag 8 december
Laatste zondag kerkelijk jaar
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. G.J. van Herk, Jongerendienst/tienerdienst
19.00 uur Prijs met Johannes de Heer

Zondag 15 december
Dorpskerk 09.30 uur ds. S.M. Roozenboom
Bethanië 11.00 uur ds. S.M. Roozenboom
Kandelaar 09.30 uur ds. J. Jonk, Laren
19.00 uur gezamenlijk avonddienst m.m.v.Holtens Mannenkoor

Kindernevendienst/Kinderkerk en oppas (0–5 jaar) Dorpskerk

Tijdens elke ochtenddienst in de Dorpskerk is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

 

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst, maar kinderkerk.

Kindernevendienst en oppas (0-5 jaar) Kandelaar

Tijdens elke ochtenddienst in de Kandelaar is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 en crèche voor kinderen van 0 – 5 jaar.

Orde van dienst

1. Orde van de ochtenddienst in de Dorpskerk om 9.30 uur

zondag 24 november 2019
Voorganger: ds. S.M. Roozenboom en ds. M.J. van Sandijk
Organist: dhr. Jan van Dijk
m.m.v.: Campanella, o.l.v. Herman Rouw

Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 90: 1 en 6
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 90: 8
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 886
De tieners gaan naar de tienerdienst
Toelichting op het symbolisch bloemwerk
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 35: 1-3 en 9-20
Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7
Verkondiging
Zingen: Lied 753
Gedachtenis van de overledenen
- Inleidende woorden
- Campanella zingt: Heavenly Home (Mary MacDonald)
- Wij noemen de namen van hen die uit ons midden heengingen
- vervolg noemen van de namen
- Campanella zingt: Tears in Heaven (Eric Clapton)
- vervolg noemen van de namen
- Campanella zingt: The Family Tree (Fam. Lennon)
- vervolg noemen van de namen
- Campanella zingt: Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber)
- Wij laten een kaars branden voor allen, van wie we de namen in ons hart meedragen. Mensen die zo verbonden met ons waren, mensen dichtnij en ver weg, manesen van wie e ooit afscheid hebben moeten nemen. Zij worden niet vergeten, hun namen gaan met ons mee
- Moment van stilte
- Gedicht: He licht.... dat blijft (van Marinus van den Berg)
- Campanella zingt: Homeward Bound (Marta Keen)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven: diaconie
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Slotlied: Lied 416: 1,2, 3 en 4
Uitzending en zegen, met gezongen Amen
Uitgangscollecte: pastoraatk
Orgelspel

2. Orde van de dienst om 19.00 uur in de Kandelaar

zondag 24 november 2019

Voorganger:
Organist:

Geloof in oorlogstijd

3. Orde van de dienst in Dijkerhoek om 11.00 uur

zondag 24 november 2019

Voorganger:
Organist:

Geen dienst

Geef voor je kerk