NieuwsFlits

Kindernevendienst en Tienernevendienst 26 februari

26 februari werd er naast de wekelijkse kindernevendienst de tienernevendienst (elke laatste zondag van de maand behalve juli en augustus) gehouden. Bekijk de foto's.Lees meer

Opbrengst Kerkbalans 2017

Kerkbalans heeft ook dit jaar weer een mooi bedrag opgeleverd. Vrijdagavond 3 februari om 22.00 uur was alles geteld en stond de teller op € 185.000,--. Echter op Kerkelijk Bureau bleek na het weekend ook nog e.e.a in de postbus te liggen, waardoor de stand vastgesteld kan worden op € 187.000.Lees meer

Kerkbalans 2017

Op vrijdagavond 3 februari is het voorlopige bedrag van € 185.000,- opgemaakt. Een prima resultaat gezien het feit het afgelopen jaar het aantal leden weer is afgenomen. Met dank aan u en alle medewerkers die dit hebben mogelijk gemaakt. Lees meer

Pelgrimeren

22 maart 2017 is er een avond over “Pelgrimeren “ in gebouw Irene. 20.00 uur Pelgrimeren is in onze drukke tijd een hot item! Paul Reehuis, een Karmeliet, die al jarenlang verbonden is aan de St. Jacobskapel in Nijmegen, zal ons deze avond vertellen over pelgrimeren en over zijn tocht naar Santiago de Compostela in Spanje. Lees meer

Paasontbijt

Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar 1e Paasdag beginnen met een ontbijt voor jong en oud. Het ontbijt zal plaatsvinden in de Kandelaar. Lees meer

Vakanties met aandacht

De interkerkelijke Stichting voor diaconaal vakantiewerk organiseert in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerken in Nederland het diaconaal vakantiewerk voor personen, die om verschillende redenen niet zelf op vakantie kunnen gaan.Lees meer

Open Deur

De Open Deur commissie heeft op 9 april om 19.00 uur, een dienst georganiseerd in de Dorpskerk. Ds. Roozenboom zal de opening en sluiting verzorgen. Lees meer

Visiegroep

Deze eerder genoemde werkgroep, bestaande uit enige ambtsdragers en gemeenteleden, is in november door de kerkenraad ingesteld om het beroepingswerk voor te bereiden. Lees meer

Groothuisbezoek

Deze zullen in februari gehouden worden in het kader van Refo500, ofwel de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie. Lees meer

Herdenking 500 jaar reformatie

Ecclesia semper reformanda est - de kerk moet altijd weer hervormd worden. Dankzij de Zwitserse theoloog Karl Barth is deze uitspraak gemunt als motto voor de kerk van de Reformatie. Maar het besef dat de kerk altijd weer hervormd moet worden, leefde al ver voor de Reformatie bij spraakmakende theologen als Augustinus en Bernard van Clairvaux. Lees meer

Verpachting bij inschrijving

Het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Holten biedt per 1 mei 2017 bij inschrijving onder doopleden en lidmaten voor 5 jaar en 6 maanden in pacht aan (op basis van artikel 7:395/7 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek). Lees meer

Agenda

agenda

 

maandag 27 februari 2017
20.00 uur: kleine kerkenraad
dinsdag 28 februari 2017
20.00 uur: 4e groothuisbezoek bij broer Pekkeriet, Langstraat
woensdag 1 maart 2017
20.15 uur: Jeugdplatform
Leef je geloof