NieuwsFlits

“The Passion” Holten: Iedereen is van de wereld

Op 14 april a.s., Goede Vrijdag, is Holten het decor voor “The Passion” waarmee op eigentijdse wijze het lijden en de kruisiging van Jezus wordt verbeeld en bezongen. Tijdens een voettocht door Holten en een bijeenkomst in de Kandelaar wordt stilgestaan bij het kruis van Jezus.Lees meer

Paasproject kindernevendienst: "Geloof in het leven"

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. Ook is er elke week een filmpje met een weerbericht, gepresenteerd door Pieter of Petra Zonneschijn.Lees meer

Jongeren ontdekken de kracht van Pasen

JOP Paascollecte, 16-04-2017
Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met Pasen? Als hen die vraag wordt gesteld, antwoorden ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe? Of nee… ging hij toen nietdood? Of het blijft angstvallig stil.Lees meer

HVD Paasmaaltijd voor ouderen

In de week voor Pasen organiseert de HVD weer Paasmaaltijden voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze is de paasmaaltijd. Lees meer

Paasviering met paasontbijt Dijkerhoek

Op Eerste Paasdag om 09.30 uur is het weer zover paasviering met paasontbijt - voor jong en oud - in het Kulturhus van Dijkerhoek. Om alle voorbereidingen goed te laten verlopen, willen wij je vragen om je aan te melden voor 11 april a.s. Dit kan op verschillende manieren: Lees meer

Paasontbijt

Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar 1e Paasdag beginnen met een ontbijt voor jong en oud. Het ontbijt zal plaatsvinden in de Kandelaar. Lees meer

Beroepingscommissie

We zijn blij dat die snel gevormd kon worden door de toezegging van de volgende leden die daarvoor gevraagd werden ofwel zich spontaan beschikbaar stelden. Lees meer

Vakantie is voor iedereen!

In het huidige drukke tijdperk is een vakantie zeer welkom. Toch is zo’n tijd van plezier en ontspanning niet voor iedereen weggelegd. Hetvakantiebureau.nl (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken brengen hier verandering in. Na de vele positieve reacties afgelopen jaar, bieden zij ook in 2017 weer 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan.Lees meer

NieuwsFlits

Open Deur

Gospelkoor TODA uit Rijssen voert het lijdenstijdproject ‘Want Alzo Lief…’ in 2017 op in de Hervormde Kerk in Holten. ‘Want Alzo Lief…’ is een unieke muzikale vertelling van het verhaal van Pasen. Lees meer

Groothuisbezoeken

Die liggen inmiddels achter ons, maar een korte terugblik is op z’n plaats. We kunnen er met een tevreden gevoel op terugzien. Alle avonden werden goed bezocht. In Irene moesten we zelfs bijna ‘stapelen’. Lees meer

Passie Wierden naar Roemenië

Wij zijn Esli Beldman en Hannah Assink en wij zitten in 3 Havo op de Passie in Wierden. We gaan in juni met onze school naar Roemenië om daar in arme wijken werkzaamheden te verrichten. Lees meer

Huwelijk

Wij ontvingen een trouwkaart van ds. Harry Gijsen en Mirjam van Grootveld. De bruid hebben wij in Holten al leren kennen, o.a. bij het afscheid van Harry in november. Lees meer

Visiegroep

Deze eerder genoemde werkgroep, bestaande uit enige ambtsdragers en gemeenteleden, is in november door de kerkenraad ingesteld om het beroepingswerk voor te bereiden. Lees meer

Herdenking 500 jaar reformatie

Ecclesia semper reformanda est - de kerk moet altijd weer hervormd worden. Dankzij de Zwitserse theoloog Karl Barth is deze uitspraak gemunt als motto voor de kerk van de Reformatie. Maar het besef dat de kerk altijd weer hervormd moet worden, leefde al ver voor de Reformatie bij spraakmakende theologen als Augustinus en Bernard van Clairvaux. Lees meer

Verpachting bij inschrijving

Het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Holten biedt per 1 mei 2017 bij inschrijving onder doopleden en lidmaten voor 5 jaar en 6 maanden in pacht aan (op basis van artikel 7:395/7 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek). Lees meer

 

Agenda

agenda

 

dinsdag 28 maart 2017
10.00 uur: moderamen kerkenraad
20.00 uur: PKN-moderamina
donderdag 30 maart 2017
20.30 uur: beroepingscommissie in de consistorie

Geloof in het leven